Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedsiębiorczość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9Z5.SPR.NL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość
Jednostka: Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zdobycie wiadomości dotyczących przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, nabycie umiejętności zakładania małej firmy, działalność gospodarcza, czynności przygotowawcze przed założeniem firmy, zakładanie firmy, infrastrukturalna przedsiębiorczość, środki UE wspierające przedsiębiorczość.Przedmiot ten powiązany jest ściśle z przedmiotem Zarządzanie małą firmą.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Przedsiębiorczość w teorii i praktyce (1h).

2.Organizacyjno-prawne formy przedsiębiorczości (1h)

3.Modele przedsiębiorczości i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości(1h)

4.Przesłanki ekonomiczne, społeczne, motywujące do przedsiębiorczości. Zarządzanie przez przedsiębiorczość (1h)

5.Znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju lokalnym i bariery rozwoju (1h)

6. Pojęcie działalności gospodarczej, pojęcie przedsiębiorcy, MSP, cechy osoby przedsiębiorczej (1h)

7. Cele działania w small biznesie i źródła dochodów przedsiębiorców. Pojęcie przedsiębiorcy. Oznaczenie przedsiębiorcy. Czynności przygotowawcze związane z działalnością gospodarczą (1h)

8.Etapy i czynności związane z założeniem firmy (1h)

9.Podatek dochodowy – ogólna charakterystyka karty podatkowej, ryczałtu od przychodów

ewidencjonowanych, zasad ogólnych.Środki UE wspierające przedsiębiorczość(2h)

Tematyka ćwiczeń:

1. Czynności przygotowawcze dotyczące założenia firmy (powód, motyw, korzyść).Korzyści pracy u siebie, u kogoś, cechy, umiejętności i sposoby działania osoby przedsiębiorczej (1h)

2. Film: Jestem osoba przedsiębiorczą - dyskusja (1h)

3. Etapy zakładania firmy(1h)

4. Film: Zakładam firmę, dyskusja (1h)

5. Regon, KRS, zezwolenia, koncesje, działalność regulowana (1h)

Literatura:

Praca zbiorowa pod red. B.Piaseckiego; Ekonomika i zarządzanie małą firmą. PWN, Warszawa-Łódź, 1999

Markowski W.J.; ABC small business'u. Wyd.Marcus s.c.Łódź, 2004

Film: Jestem osobą przedsiębiorczą. Synergia, Gdańsk, 2005

Film: Zakładam firmę. Synergia, Gdańsk, 2005

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.