Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

World Agricultural Production

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9Z5.AWAP.SL.RZEKXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: World Agricultural Production
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Ekonomia, 5 sem, stacj. licencjat fakultety
Zarządzanie, 5 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

FIELD OF STUDY: ECONOMICS/MANAGEMENT/ ECTS: 6 / semester: 5

Form and level: SL

Status: facultative

Prerequisites: None

The course contains i.e.: world food output, leading agricultural producers and exporters in the world, climatic zones and type of agriculture, from evolution to revolution in agriculture, food supply in different countries, the influence of international organizations on agriculture and rural development in the world. Sources of information on world agriculture.

The course objectives: the course includes aspects of agricultural production state in different regions of the world, in terms of their geographic and economy diversity. Students learn the issues of agricultural production potential if different climate zones of the world. They familiarize themselves with the current sources of information on agriculture.

Pełny opis:

Lectures:

1. World food output.

2. Population and food demand

3. From evolution to revolution in agriculture.

4. Climatic zones and type of agriculture. I

5. Climatic zones and type of agriculture. II

6. Irrigated agriculture. I

7. Irrigated agriculture. II

8. Dryfarming

9. Rainfed agriculture

10. Leading agricultural producers and exporters in the world. I

11. Leading agricultural producers and exporters in the world. II

12. Food supply in different countries

13. Agricultural products trade

14. The influence of international organizations on agriculture in the world.

15. Sources of information on world agriculture.

Topics of exercises:

1. Presentation - production and trade of cereal crops

2. Presentation - production and trade of root and tuber crops

3. Presentation - production and trade of oil plants

4. Presentation - production and trade of fibre plants

5. Presentation - production and trade of fruit crops

6. Presentation - production and trade of tea, coffee and cocoa

7. Presentation - production and trade of meat

8. Presentation - production and trade of milk and eggs

9. Presentation - economy and agriculture of selected region or country

10. Presentation - economy and agriculture of selected region or country

11. Presentation - economy and agriculture of selected region or country

12. Presentation - economy and agriculture of selected region or country

13. Presentation - economy and agriculture of selected region or country

14. Presentation - economy and agriculture of selected region or country

15. Presentation - economy and agriculture of selected region or country.

Student activity structure

classes conducted with the direct participation of the lecturer 75 ECTS 3

including:

lectures 15 hours

exercises and seminars 15 hours

consultation 40 hours

participation in research 0 hours

obligatory internships and internships 0 hours

participation in the final exam 5 hours.

own work (3.0 ECTS) 75 hours.

Literatura:

Basic:

www.fao.org

www.wto.org

www.fas.usda.gov

Allaby M.,: World Food Resources.

Suplementary:

Wortman S., R.W. Cummings: To Feed this World

Efekty uczenia się:

KNOWLEDGE:

Students have the knowledge about the diversity and specificity of the productive potential of agriculture in the various regions of the world.

SKILLS:

- Students knows the basic vocabulary in English related to crops, tillage breeding and irrigation equipment

- Students are able to convert measurement units, including those relating to the climate change, on those used in counties with English and British and American measurement system

- Students can define the parameters of the natural conditions for agricultural production, knowing the geographical location of the region.

SOCIAL COMPETENCE:

Students overcome resistance to participation in discussions on topic related to agriculture, climate and plant world

Metody i kryteria oceniania:

Lectures: written exam – test checking the knowledge of English terms for plants, climate conditions, tillage and also British and American measurement units associated with agricultural production as well as the orientation of the planted areas and trade directions of agricultural products.

Grade E (2.0) Very low level of understanding , less than 40%

Grade D (3.0) Basic information about the lectures and lab practicals, 45-55%

Grade C (3.5) Ability to discuss any problem at the intermediatelevel 60%

Grade B (4.0) Good understanding of the subject, ability to ask about different issues, 70%

Grade B+ (4.5) Very good knowledge about the subject, student is interested in the subject and asks for more information, works on his own 85%

Grade A (5.0) Excellent understanding, full discussion, very good lab practicals more than 90%

-Grade E (2.0) Does not know basic data and characteristics of the most important economic, social, and environmental relations and processes. Does not identify crucial sources of information and basic EU institutions shaping agricultural and rural policy.

Classes: assessment of the substantial and formal preparation and also presentation skills in English, selected issued of agricultural production of the regions in the world.

Final mark = 0.6 x exam grade (lectures) + 0.4 x summary mark (exercises).

COMMENT: The lecturer, based on the degree of the student's mastery of the curriculum content of the subject, based on his own didactic experience, formulates the assessment using the formal criteria set out above

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)