Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie produkcją

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.9Z5.A240.SX.RXXXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie produkcją
Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

opanowanie podstawowych pojęć dotyczących produkcji przemysłowej i rolniczej oraz nabycie umiejętności podejmowania decyzji produkujących.

Podział procesu produkcji, parametry procesu produkcji i pracy, wydajność i produktowość, oddziaływanie na pracownika materialnego środowiska pracy, systemy produkcji, asortyment i rytmiczność produkcji, planowanie i sterowanie produkcją, współczesne techniki produkcyjne.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1.Pojęcie produkcji, procesu produkcji, procesu pracy i procesu technologicznego.(2h)

2.Parametry procesu pracy (czas, przestrzeń, ruch, wysiłek, uciążliwość (2h)

3.Wydajność i pracochłonność produkcji oraz czynniki je kształtujące (2h)

4.Formy i odmiany organizacji produkcji (2h)

5.Materialne środowisko pracy, wysiłek podczas pracy i przerwy w pracy (2h)

6.Metody pomiaru czasu roboczego (2h)

7.Normy pracy (2h)

8.Ustalenie normy pracy i wyrobu dla przedsiębiorstwa przemysłowego i systemów produkcji (2h)

9.Zasady budowy cykli operacyjnych (2h)

10.Rytmiczność i asortyment produkcji (2h)

11.Zdolność produkcyjna maszyn i urządzeń (2h)

12.Organizacja i planowanie przestrzeni produkcyjnej (2h)

13.Planowanie produkcji w przedsiębiorstwie i sterowanie produkcją (3h)

14.Zarządzanie produkcją poprzez zarządzanie kosztami (3h)

Literatura:

Dębski S., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. WSziP, W-wa 2002 r. cz.I i II;

Bednarski i inni, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wyd. AE, Wrocław 1998 r.

Durlik I.; Inżynieria zarzadzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Planet Agencja Wydawnicza, Wydanie S, W-wa, 2000

Kowal E.; Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii. PWN, W-wa, Poznań, 2002.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)