Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przechowywanie płodów rolnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.7s.PPRo.SI.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przechowywanie płodów rolnych
Jednostka: Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego
Grupy: Rolnictwo, 7 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agrobiologia
Rolnictwo, 7 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agroekonomia
Rolnictwo, 7 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agroturystyka
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z warunkami i metodami przechowywania płodów rolnych, stratami przechowalniczymi powodowanymi przez choroby i szkodniki.

W czasie zajęć zostaną omówione i zaprezentowane choroby oraz szkodniki przechowalnicze zbóż, ziemniaka, wybranych warzyw i owoców.

Pełny opis:

Wykłady:

1-2. Cel przechowywania ziemiopłodów oraz czynniki wpływające na uszkodzenie płodów rolnych w czasie zbiorów, trwałość przechowalnicza płodów rolnych. Metody chroniące ziemiopłody przed psuciem.

3-4. Warunki i sposoby przechowywania ziarna zbóż. Ocena jakości magazynowanego ziarna (zanieczyszczenia biologiczne i mechaniczne).

5-6. Warunki i sposoby przechowywania bulw ziemniaka (straty przechowalnicze, ubytki naturalne i odpadowe).

7.Warunki i sposoby przechowywania wybranych warzyw i owoców.

Ćwiczenia audytoryjne:

1-3. Diagnostyka patogenów w przechowalnictwie ziemniaka i warzyw korzeniowych. Praca wykonywana w zespołach 3 osobowych w oparciu o przyjęte założenia.

4-5. Ocena laboratoryjna mykoflory ziarna zbóż i nasion innych roślin.

6-7. Warzywa i owoce o średniej trwałości przechowalniczej.

8. Szkodniki magazynowe nasion i surowców roślinnych.

Literatura:

1. Bujak S. 1999. Ćwiczenia z towaroznawstwa i przechowywania produktów rolnych. Wyd. AR Lublin.

2. Adamicki F., Czerko Z. 2002. Przechowalnictwo warzyw i ziemniaka.PWRiL, Poznań.

3. Ryniecki A., Szymański T. 1999. Dobrze przechowywane zboże. Poznań.

4.Tykowska K., Dorna H., Szopińska D. 2007. Patologia nasion. Wyd. AR Poznań

5. Robak J., Wiech K. 1998. Choroby i szkodniki warzyw. Wyd. Plantpress, Kraków.

Efekty uczenia się:

wiedza:

- zna podstawowe metody i warunki przechowywania podstawowych płodów rolnych oraz procesy fizjologiczne zachodzące podczas ich przechowywania

- zna choroby i szkodniki przechowalnicze

umiejętności:

- rozpoznaje choroby i szkodniki przechowalnicze

- potrafi izolować patogeny z materiału roślinnego

kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę poszerzenia wiedzy i dokształcania się w zakresie przechowalnictwa

- potrafi pracować w grupie

- ma świadomość ryzyka i skutków niewłaściwego przechowywania płodów rolnych

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1). Sprawdzian wiedzy.

2). Ocena za wykonanie raportu z pracy laboratoryjnej w zespole 3 osobowym uwzględniająca organizację pracy, poprawność wykonania zadania laboratoryjnego oraz umiejętność podsumowania.

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach.

Wykłady: zaliczenie pisemne na ocenę w formie testu jednokrotnego wyboru, ograniczony czasowo dotyczące całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.