Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe i praca licencjacka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.6s.SD.NL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca licencjacka
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy: Zarządzanie, 6 sem, niestacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel zajęć w semestrze VI:

a) opanowanie techniki pisania tekstu pracy. budowy tabel, wykresów, schematów

b) nabycie umiejętności interpretacji wyników badań i wnioskowania

c) przygotowanie uczestników zajęć do egzaminu dyplomowego

Pełny opis:

Problematyka zajęć:

1. wykorzystanie literatury przedmiotu w trakcie pisania pracy dyplomowej (przepisy, cytaty, informacje o plagiacie);

2. najczęściej występujące usterki w pracy dyplomowej (stylistyczne, redakcyjne);

3. zasady konstrukcji wniosków, podsumowania;

4. zasady przygotowania streszczenia pracy;

5. organizacja egzaminu dyplomowego i warunki przystąpienia do egzaminu (APD, terminy) - postanowienia Regulaminu Studiów o egzaminie dyplomowym i pracy dyplomowej oraz uzyskaniu absolutorium;

6. referaty wygłoszone przez pracowników prowadzących seminarium jako przykład prezentacji wyników badań i wniosków;

7. przeprowadzenie ankiety "w jakim zakresie spełniły się moje oczekiwania odnośnie problematyki seminarium, a w jakim stopniu nie";

8. prezentacje przez studentów: celu ogólnego, celów szczegółowych, układu pracy, wybranych rozdziałów pracy, metodyki badań, interpretacji wyników badań, wniosków, streszczenia (do wyboru przez studenta);

9. prezentacje przez studentów: celu ogólnego, celów szczegółowych, układu pracy, wybranych rozdziałów pracy, metodyki badań, interpretacji wyników badań, wniosków, streszczenia (do wyboru przez studenta);

10. prezentacje przez studentów: celu ogólnego, celów szczegółowych, układu pracy, wybranych rozdziałów pracy, metodyki badań, interpretacji wyników badań, wniosków, streszczenia (do wyboru przez studenta);

11. prezentacje przez studentów: celu ogólnego, celów szczegółowych, układu pracy, wybranych rozdziałów pracy, metodyki badań, interpretacji wyników badań, wniosków, streszczenia (do wyboru przez studenta);

12. prezentacje przez studentów: celu ogólnego, celów szczegółowych, układu pracy, wybranych rozdziałów pracy, metodyki badań, interpretacji wyników badań, wniosków, streszczenia (do wyboru przez studenta);

13. prezentacje przez studentów: celu ogólnego, celów szczegółowych, układu pracy, wybranych rozdziałów pracy, metodyki badań, interpretacji wyników badań, wniosków, streszczenia (do wyboru przez studenta);

14. prezentacje przez studentów: celu ogólnego, celów szczegółowych, układu pracy, wybranych rozdziałów pracy, metodyki badań, interpretacji wyników badań, wniosków, streszczenia (do wyboru przez studenta);

15. prezentacje przez studentów: celu ogólnego, celów szczegółowych, układu pracy, wybranych rozdziałów pracy, metodyki badań, interpretacji wyników badań, wniosków, streszczenia (do wyboru przez studenta).

Literatura:

Godziszewski J., 1987 Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego. Jak pisać pracę magisterską. KUL Lublin.

Majchrzak J., Jadwiga Majchrzak, Tadeusz Mendel. 2010. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wrocław

Praca zbiorowa pod red. L. Jabłoowskiej, P. Wachowiaka, S. Wincha, 2008. Prezentacja profesjonalna. Wyd. Difin Warszawa.

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych (www.ur.krakow.pl)

Informacje dla studenta oraz nauczyciela - opiekuna i recenzenta pracy dyplomowej z wykorzystaniem modułu APD; http://www.ar.krakow.pl/

Efekty uczenia się:

Student posiada umiejętność komentowania i prezentacji wyników badań, dokonywania podsumowań i formułowania wniosków, przygotowania streszczenia pracy i zamieszczenia pracy w APD.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne przygotowanie prezentacji pracy na egzamin dyplomowy oraz ocena jakości prezentacji i aktywności w czasie seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Nowak, Justyna Pijanowska
Prowadzący grup: Piotr Cymanow, Marta Czekaj, Józef Kania, Mirosław Kłusek, Arkadiusz Niedziółka, Czesław Nowak, Justyna Pijanowska, Aleksandra Płonka, Jacek Puchała, Monika Zioło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czekaj
Prowadzący grup: Marta Czekaj, Arkadiusz Niedziółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Satoła
Prowadzący grup: Łukasz Satoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.