Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informatyka w zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.IWZ.NL.RZAXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyka w zarządzaniu
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Zarządzanie, 5 sem, niestacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem jest przygotowanie do samodzielnego korzystania z programów aplikacyjnych pakietu Microsoft Office.Poznanie zasad prawidłowego posługiwania się pakietem biurowym. Tworzenie prostych programów w języku Visual Basic.Przyswojenie wiadomości przydatnych przy specyfikowaniu i eksploatacji systemów informatycznych.

Pełny opis:

a) szersze możliwości edytora tekstu Microsoft Wordb) zapoznanie się z bardziej zaawansowanymi funkcjami arkusza kalkulacyjnego Excelc) zastosowania baz danych na przykładzie Microsoft Accessd) prezentacja wspomagana środkami multimedialnymi z wykorzystaniem programu Microsoft PowerPointe) analiza danych biznesowych

f) zapoznanie się z pakietem Computing Algebra System (CAS) -Matlab, MUPAD

g) ogólne wiadomości dotyczące technologi Internetu

1.Zasady pracy z dokumentami Worda, wersje dokumentów, tabele, układy tekstu (w.1 ćw.2)

2.Równania matematyczne, spis treści, przypisy i odsyłacze (w.1 ćw.2)

3.Excel - podstawy pracy z programem (w.1 ćw.2)

4.Excel - tworzenie wykresów, funkcje matematyczne (w.1 ćw.2)

5.Analiza optymalizacji (w.1 ćw.2)

6.Wprowadzenie do obliczeń finansowych (w.1 ćw.2)

7. Wprowadzenie do obliczeń statystycznych (w.1 ćw.2)

8.Excel - gromadzenie, porządkowanie i selekcjonowanie danych (w.1 ćw.2)

9.Excel - poznawanie języka Visual Basic for Application (w.1 ćw.2)

10.Technika efektywnej prezentacji w PowerPoint (w.2 ćw.4)

11.Gromadzenie i przetwarzanie danych w Microsift Access (w.1 ćw.2)

12.Podstawy pracy w MUPADzie (w.1 ćw.2)

13.Transfer danych pomiędzy programami (w.1 ćw.2)

14.Pobieranie danych z sieci (w.1 ćw.2)

Na ćwiczeniach laboratoryjnych niezbędny indywidualny dostęp do komputera. Ćwiczenia w blokach 2-4 godz.

Literatura:

1. Excel Analiza danych biznesowych, Gerald Knight, Helion 20062. Excelw nauce i technice, David Bourg, Helion O\'REILLY 20063. Visual Basic. Podręcznik programisty - dokumentacja Microsoft, lub inny podręcznik podstawowy2. Excel. Profesjonalna analiza i prezentacja danych, Jinjer Simon, Helion 20053. Excel 2003 Ćwiczenia zaawansowane, Krzysztof Masłowski, Helion 20046. ABC komputera. Wydanie IV Piotr Wróblewski, Helion 2004

7. ABC Internetu. Wydanie IV, Krzysztof Pikoń, Helion 2003

8. Sieci komputerowe, Karol Krysiak, Helion 2005

9. STATISTICA - Przewodnik, StatSoft Polska, WWW.StatSoft.pl

Efekty uczenia się:

Student powinien zapoznać się techniką obliczeń zadań związanych z szeroko pojętymi zagadnieniami wykorzystywanymi w organizacji zarządzania.

Efekty kształcenia w obszarze prowadzonego przedmiotu winny być następująco kojarzone w zakresie: wiedzy (W) umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K):

- zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać

struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące (W)

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej U)

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (K)

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualna ocena w oparciu o rozwiązywane zagadnienia pomiędzy zajęciami, w czasie zajęć na ćwiczeniach oraz w trakcie sprawdzianu poprawkowego

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady - 15 godz.

- ćwiczenia - 15 godz.

- egzamin końcowy - 2 godz.

- konsultacje - 4 godz.

Razem: 36 godz.

===============================

- opracowanie materiału wykładowego,przegląd notatek i zalecanej literatury,

zapoznanie się z metodyką obliczeń i jej przyswojenie - 15 godz.

- wykonanie zadań domowych i obliczeń zalecanych na ćwiczeniach - 15 godz.

- opanowanie praktyczne podstawowych technik pracy z aplikacjami

pakietu Microsoft Office - 15 godz.

- przygotowanie do egzaminu końcowego - 4 godz.

Razem: 49 godz.

===============================

Ogółem: 85 godz.: 25 = 3,0 (czyli 3 pkt ECTS)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Strojny
Prowadzący grup: Jacek Strojny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Strojny
Prowadzący grup: Jacek Strojny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.