Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.4s.SD.NM.REKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel zajęć w semestrze IV:

a) doskonalenie techniki pisania tekstu pracy. budowy tabel, wykresów, schematów

b) nabycie umiejętności interpretacji wyników badań i wnioskowania

c) przygotowanie uczestników zajęć do egzaminu dyplomowego

Pełny opis:

Problematyka zajęć:

1. interpretacja wyników badań, zasady konstrukcji wniosków i podsumowania;

2. zasady szczegółowe wykorzystania literatury przedmiotu badań w trakcie pisania pracy dyplomowej (przypisy, cytaty, informacje o plagiacie);

3. zasady przygotowywania streszczenia pracy;

4. organizacja egzaminu dyplomowego i obrony pracy magisterskiej oraz przypomnienie warunków przystąpienia do egzaminu (APD, terminy) - postanowienia Regulaminu Studiów o egzaminie dyplomowym i pracy dyplomowej oraz uzyskaniu absolutorium;

5. przeprowadzenie ankiety "w jakim zakresie spełniły się moje oczekiwania odnośnie problematyki seminarium, a w jakim obszarze nie spełniły się"; uwagi o organizacji zajęć, propozycje studentów;

6. referaty wygłoszone przez pracowników prowadzących seminarium jako przykład prezentacji wyników badań i wniosków;

7. prezentacje przez studentów: wyników badań i wniosków, rozdziału Cel pracy, metoda badań i materiał źródłowy, streszczenia pracy (do wyboru przez studenta);

8. prezentacje przez studentów: wyników badań i wniosków, rozdziału Cel pracy, metoda badań i materiał źródłowy, streszczenia pracy (do wyboru przez studenta);

9. prezentacje przez studentów: wyników badań i wniosków, rozdziału Cel pracy, metoda badań i materiał źródłowy, streszczenia pracy (do wyboru przez studenta);

10. prezentacje przez studentów: wyników badań i wniosków, rozdziału Cel pracy, metoda badań i materiał źródłowy, streszczenia pracy (do wyboru przez studenta);

11. prezentacje przez studentów: wyników badań i wniosków, rozdziału Cel pracy, metoda badań i materiał źródłowy, streszczenia pracy (do wyboru przez studenta);

12. prezentacje przez studentów: wyników badań i wniosków, rozdziału Cel pracy, metoda badań i materiał źródłowy, streszczenia pracy (do wyboru przez studenta);

13. prezentacje przez studentów: wyników badań i wniosków, rozdziału Cel pracy, metoda badań i materiał źródłowy, streszczenia pracy (do wyboru przez studenta);

14. prezentacje przez studentów: wyników badań i wniosków, rozdziału Cel pracy, metoda badań i materiał źródłowy, streszczenia pracy (do wyboru przez studenta);

15. prezentacje przez studentów: wyników badań i wniosków, rozdziału Cel pracy, metoda badań i materiał źródłowy, streszczenia pracy (do wyboru przez studenta).

Literatura:

Godziszewski J., 1987 Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego. Jak pisać pracę magisterską. KUL Lublin.

Majchrzak J., Jadwiga Majchrzak, Tadeusz Mendel. 2010. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wrocław

Praca zbiorowa pod red. L. Jabłoowskiej, P. Wachowiaka, S. Wincha, 2008. Prezentacja profesjonalna. Wyd. Difin Warszawa.

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych (www.ur.krakow.pl)

Informacje dla studenta oraz nauczyciela - opiekuna i recenzenta pracy dyplomowej z wykorzystaniem modułu APD; http://www.ar.krakow.pl/

Efekty uczenia się:

Student posiada umiejętność komentowania i prezentacji wyników badań, dokonywania podsumowań i formułowania wniosków, przygotowania streszczenia pracy i zamieszczenia pracy w APD.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne przygotowanie prezentacji pracy na egzamin dyplomowy oraz ocena jakości prezentacji i aktywności w czasie seminarium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.