Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hodowla roślin i nasiennictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.HRN.SI.RROXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla roślin i nasiennictwo
Jednostka: Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Rolnictwo, 3 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Rolnictwo, 5 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agroekonomia
Rolnictwo, 5 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agroturystyka
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia: Zasady funkcjonowania nasiennictwa - regulacje ustawowe, organizacjanasiennictwa. Ocena i rejestracja odmian, organizacja produkcji i kontroli materiału siewnego, obrót materiałem siewnym. Międzynarodowa współpraca w zakresie nasiennictwa.Umiejętności i kompetencje: określenie własności odmian i materiału siewnego oraz możliwości ich reprodukcji. Znajomość stosowania uregulowań prawnych dotyczących odmian i materiału siewnego.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Podstawy prawne nasiennictwa, zadania nasiennictwa (rola odmiany w produkcji roślinnej) - 2 godz.

2. Organizacja i zadania COBORU - rejestracja odmian - badania OWT i WGO, prawa i obowiązki hodowców - 2 godz.

3. Konieczność zachowania odmiany. Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe: finansowanie, organizacja i zadania - 2 godz.

4. Organizacja i kontrola produkcji nasiennej - 2 godz.

5. Podstawowe ogniwa kontroli produkcji nasiennej. Systemy kwalifikacji - 2 godz.

6. Obrót i zaopatrzenie w materiał siewny - 2 godz.

7. Uszlachetnianie i marketing nasion - 2 godz.

8. Międzynarodowa współpraca w zakresie nasiennictwa - 1 godz.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Podstawowe pojęcia w nasiennictwie: materiał siewny, kwalifikowany, standardowy, handlowy, kategorie materiału siewnego i stopnie kwalifikacji, schemat organizacji zachowania odmiany i kontroli produkcji materiału siewnego - 2 godz.

2. Zapoznanie z wynikami doświadczeń PDO, planowanie produkcji nasiennej na przykładzie zbóż - 3 godz.

3. Przebieg oceny polowej na przykładzie zbóż i ziemniaków - 2 godz.

4. Kontrola weryfikacyjna sadzeniaków ziemniaka oraz ocena cech zewnętrznych - 2 godz.

5. Dokumentacja stosowana w ocenie laboratoryjnej i obrocie materiałem siewnym - 1 godz.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Struktura wymagań jakościowych dla materiału siewnego (przygotowanie założeń do opracowania wymagań jakościowych), ocena laboratoryjna materiału siewnego (na przykładzie zbóż) - pobieranie prób, ocena oraganoleptyczna, oznaczanie czystości nasion, wilgotności i zdolności kiełkowania, ocena żywotności nasion, metody oceny tożsamości gatunkowej i odmianowej - 4 godz.

2. Obliczanie wartości użytkowej, ilości wysiewu i cen materiału siewnego - 1 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Tarkowski Cz. Genetyka, hodowla roślin i nasiennictwo. AR Lublin, 1995.

Duczmal K. Tucholska H. Nasiennictwo. Tom I. PWRiL, Poznań, 2000

Ustawa o nasiennictwie z 26 czerwca 2003. Dz. U. Nr 137, poz. 1299, z późn. zm.

Literatura uzupełniająca:

Kwiatkowski J., Szczukowski S., Tworkowski J. Wybrane zagadnienia z nasiennictwa. Wydawnictwo UWM, Olsztyn, 2002.

Szymczyk R. Odmianoznawstwo i ocena odmian. PWRiL, Poznań, 2006

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę o organizacji oceny odmian i produkcji materiału siewnego, znajomość uregulowań prawnych w nasiennictwie, wykazuje umiejętność oceny laboratoryjnej materiału siewnego oraz znajomość dokumentacji stosowanej w obrocie materiałem siewnym.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: I i II termin egzamin testowy, III termin - egzamin ustny

Ćwiczenia 2 kolokwia - test jednokrotnego wyboru, otwarte pytania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 26 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Warzecha, Tomasz Wójtowicz
Prowadzący grup: Magdalena Simlat, Tomasz Warzecha, Tomasz Wójtowicz, Andrzej Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.