Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing międzynarodowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.MAR.SM.REKZZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing międzynarodowy
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Ekonomia 2 st. , stacj. zarządzanie i marketing - p.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie słuchaczy z problematyką uwarunowań marketingu międzynarodowego na tle procesów umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz z instrumentami marketingu międzynarodowego.Treści merytoryczne przedmiotu:Pojęcie marketingu międzynarodowego. Orientacje przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym. Zagadnienia standaryzacji i adaptacji w marketingu międzynarodowym. Ruchy społeczne w procesie globalizacji. Alterglobalizm a marketing globalno-lokalny. Otoczenie przedsiębiorstw a wybór marketingowych strategii na rynku międzynarodowym. Elementy otoczenia marketingu międzynarodowego. Charakterystyka wspólczesnych cech otoczenia przedsiębiorstw. Substrategie w marketingu międzynarodowym. Międzynarodowe i globalne strategie konkurowania i ich narzędzia marketingowe

Pełny opis:

Plan wykładów:

1. Pojęcie i istota marketingu międzynarodowego i globalnego.

Cechy marketingu międzynarodowego. (2 godz.)

2. Standaryzacja i adaptacja w marketingu międzynarodowym.

(2 godz.)

3. Ruchy społeczne w procesie globalizacji rynku (alterglobalizm,

antyglobalizm a marketing globalno-lokalny). (2 godz.)

4. Euromarketing. Uwarunkowania działań marketingowych na

rynku Unii Europejskiej. Strategie marketingowe przedsiębiorstw

w warunkach wprowadzenia jednolitego rynku Unii Europejskiej.

(2 godz.)

5. Rodzaje strategii działania przedsiębiorstw oraz czynniki

je określające. Otoczenie przedsiębiorstw a wybór

marketingowych strategii przedsiębiorstw na rynku

międzynarodowym. (3 godz.)

6. Marketing mix na rynku międzynarodowym.

Kształtowanie produktu i asortymentu, lształtowanie

cen, charakterystyka tworzenia kanałów dystrybucji oraz

polityka promocji w marketingu międzynarodowym. (3 godz.)

7. Strategie konkurowania na rynku globalnym i międzynarodowym.

(1 godz.)

Ćwiczenia

1. Funkcja produkcji w przedsiębiorstwie uczestniczącym

w obrocie międzynarodowym. (2 godz.)

2. Analiza uwarunkowań działań marketingowych na

rynku międzynarodowym. (2 godz.)

3. Metody analizy pozycji przedsiębiorstwa i jego produktów

na rynku międzynarodowym. Badania marketingowe

rynków zagranicznych. Metody badań i źródła informacji na

rynku międzynarodowym. (4 godz.)

4.Typologia strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne

(2 godz.)

5. Podstawowe strategie na obszarze rynku Unii

Europejskiej (strategie konkurencji, kooperacji,

alokacji, segmentacji). (3 godz.)

6. Marketing-mix na rynku międzynarodowym:

kształtowanie produktu, ceny, dystrybucji i promocji. (3 godz.).

Literatura:

Gwiazda A.: Wprowadzenie do marketingu międzynarodowego.

Wydawnictwo Adam Marszałek,Toruń1999.

Sznajder A.: Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

Komor M.: Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw

na eurorynku. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Sznajder A.:Euromarketing. Uwarunkowania na runku Unii

Europejskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Analiza strategiczna.

Red. naukowy T. Gołębiowski. Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa 1994.

Grzegorczyk W.: Marketing na rynkach zagranicznych. Biblioteka

Menedżera i Bankowca"Zarządzanie i Finanse", Warszawa 1998.

Yip G.S: Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna.

Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Słuchacz powinien posiadać wiedzę teoretyczną o orientacjach międzynarodowych przedsiębiorstw oraz o ich ewolucji. Posiada podstawową wiedzę o stosowanych strategiach i marketingu mix w marketingu międzynarodowym.

Umiejętności

Identyfikacja i analiza międzynarodowego otoczenia przedsiębiorstw.

Identyfikacja strategii międzynarodowych stosowanych przez przedsiębiorstwa.

Charakterystyka instrumentarium marketingu mix.

Kompetencje społeczne

Kreowanie postaw krytycznych, otwartych na samodzielne i grupowe rozwiązywanie problemów.

Ciągłe poszerzanie i aktualizowanie wiedzy w zakresie marketingu międzynarodowego.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

zaliczenie: egzamin testowy

Ćwiczenia

praca w zespołach, rozwiązywanie zagadnień wg programu

(przypadki marketingowe)

zaliczenie: test

Bilans nakładów pracy studenta:

wykłady - 15 godz.

ćwiczenia - 15 godz.

egzamin końcowy - 1 godz.

konsultacje - 8 godz.

Razem: 39 godz. : 25 = 1,56 (czyli 2 pkt ECTS)

przygotowanie do ćwiczeń - 22 godz.

opracowanie prezentacji - 30 godz.

przygotowanie do egzaminu - 10 godz.

Razem godz. praktycznie: 62 godz. : 25 = 2,48 (czyli 2 pkt ECTS)

Ogółem: 4 pkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Cieślik
Prowadzący grup: Jerzy Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Cieślik
Prowadzący grup: Jerzy Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Cieślik
Prowadzący grup: Jerzy Cieślik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.