Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura, sztuka i tradycje regionu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.KSZ.NM.ROSXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura, sztuka i tradycje regionu
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Biogospodarka 2 sem. stacj. inż. obowiązkowe
Ochrona środowiska, 2 sem, stacj. inż. fakultety
Rolnictwo, 2 sem, stacj. inż. fakultety
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie i omówienie głównych elementów kultury i sztuki polskiej na przestrzeni dziejów. Studenci maja się zapoznać z całokształtem materialnego i duchowego dorobku polskiego narodu w rozwoju historycznym obejmującym epoki od wczesnego średniowiecza do okresu po II wojnie światowej. Kurs rozpocznie się przedstawieniem kultury i sztuki na etapie formowania się państwa polskiego. Następnie omówiony zostanie zmierzch średniowiecza i okres renesansu. W dalszej kolejności scharakteryzowane zostanie funkcjonowanie spuścizny kulturowej minionych wieków oraz wzbogacenie jej nowymi elementami w okresie zaborów. Istotne miejsce w treściach przedmiotu zostanie poświęcone II Rzeczypospolitej i Polsce Ludowej.

Pełny opis:

Wykłady:

Początek dziejów - rozwój kultury i sztuki na ziemiach polskich.

Kultura i sztuka polska w epoce renesansu i baroku.

Wystrój domu mieszczańskiego w okresie XVII-XIX w. - wyjście do Kamienicy Hipolitów (Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa).

Sztuka polska w dobie klasycyzmu i romantyzmu.

Różne aspekty minionego życia na wsi (folklor, sztuka, życie codzienne) - wyjście do Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

Twórczość w okresie Młodej Polski.

Rozwój polskiego malarstwa w XIX w. - wyjście do galerii Sukiennice (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie).

Sztuka polska w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Sztuka polska po II wojnie światowej.

Militaria, rzemiosło artystyczne i sztuka polska XX w. - wyjście do Muzeum Narodowego w Krakowie (Gmach Główny).

Współczesna sztuka użytkowa.

Literatura:

Maria Bogucka. Dzieje kultury polskiej do 1918 roku. Wrocław 1987.

Andrzej Chwalba, Tadeusz Czekalski, Marek Ferenc, Dobrochna Kałwa, Lidia Korczak. Obyczaje w Polsce, Warszawa 2004.

Mirosław Kłusek, Dokumenty do dziejów wilanowskiej nieruchomości ziemskiej. Seria A. XX wiek. Tom I Bilanse Dóbr i Interesów Adama hr. Branickiego za lata 1928/1929, 1929/1930, 1931/1932, 1932/1933, 1933/1934, 1934/1935, 1935/1936 oraz Bilans Dóbr Wilanowskich i Interesów Adama hr. Branickiego za rok 1937/1938, Kraków 2011.

Bogdan Suchodolski. Dzieje kultury polskiej. Warszawa 1980.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zdobyta wiedza ma umożliwić studentom wytypowanie zjawisk i procesów cywilizacyjnych zachodzących w kulturze Polski,

- studenci dzięki znajomości mechanizmów procesów zachodzących w przeszłości kultury wiedzą jak należy interpretować występujące współcześnie tendencje w życiu społecznym,

- dzięki zdobytej wiedzy studenci rozpoznają czynniki determinujące współczesne procesy rozwoju cywilizacyjnego.

Umiejętności:

- studenci rozpoznają czynniki determinujące zachowania społeczeństwa polskiego w poszczególnych segmentach rozwoju cywilizacyjnego,

- studenci definiują zachowania poszczególnych grup społecznych oraz określają ich udział w rozwoju historycznym Polski,

- studenci rozpoznają procesy cywilizacyjne zachodzące w przeszłości Polski.

Kompetencje społeczne:

- studenci są w stanie wskazać na działania, których zastosowanie przyczyni się do integracji współczesnych społeczeństwa polskiego,

- studenci zdobywają umiejętności krytycznego oceniania procesów cywilizacyjnych zachodzących współcześnie,

- studenci uznają potrzebę znajomości procesów cywilizacyjnych występujących w przeszłości oraz potrafią wytypować współczesne punkty konfliktogenne w społeczeństwie polskim.

Metody i kryteria oceniania:

Do podstawowych kryteriów oceny studenta zostają zaliczone: aktywność podczas prowadzonych zajęć, uczęszczanie na zajęcia oraz przedstawienie pisemnej pracy kontrolnej. W przypadku wątpliwości co do jakości przedstawionego opracowania, zostanie przeprowadzona dodatkowa rozmowa egzaminacyjna.

Bilans nakładu pracy studenta:

wykłady – 30 godz.

Konsultacje – 2 godz.

Razem: 32 godz.

Przygotowanie pisemnej pracy kontrolnej: 18 godz.

Razem 50 godz. : 25 = 2,0 (czyli 2 pkt. ECTS)

Ogółem: 2 pkt. ECTS.

Ocena niedostateczna (2,0): wystawiona jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ocena dostateczna (3,0): wystawiona jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiona jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

Podobny sposób przeliczania ocen jak przedstawiony przy ocenie 3,5 przyjęto dla oceny dobrej (4,0 – średnio 71-80), ponad dobrej (4,5 – średnio 81-90%) orz bardzo dobrej (5,0 – średnio > 90%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.