Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologiczna uprawa roślin warzywnych i sadowniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.EUW.SM.RROARE.O
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologiczna uprawa roślin warzywnych i sadowniczych
Jednostka: Katedra Warzywnictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa
Grupy: Rolnictwo, sp. rolnictwo ekologiczne, 2 sem. II stopień, stacj. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Student nabywa umiejętności doboru odmian roślin warzywnych i sadowniczych , przewidywania i wykonywania podstawowych zabiegów agrotechnicznych w gospodarstwie ekologicznym

Pełny opis:

Zapoznanie z historią, stanem aktualnym oraz perspektywami ogrodniczych gospodarstw ekologicznych. Zasady doboru gatunków i odmian warzyw i roślin sadowniczych, terminy uprawy i specyficzne zabiegi agrotechniczne w uprawie ekologicznej, zagospodarowanie ogrodniczych produktów ekologicznych - rynek spożycia bezpośredniego, przetwarzanie, przechowywanie, zasady prowadzenia gospodarstwa ekologicznego z uprawą warzyw i roślin sadowniczych. Studenci poznają także zasady certyfikacji gospodarstw ekologicznych.

Plan zajęć wykładów w kolejnych tygodniach I semestru

1. Historia, stan obecny i perspektywy rozwoju ekologicznej produkcji ogrodniczej - 1h

2. Obowiązujące akty prawne związane z uprawą ekologiczną i integrowaną, kontrola i certyfikacja gospodarstw o profilu warzywniczym i sadowniczym - 1h

3. Zasady zmianowania roślin warzywnych i sadowniczych - 1h

4. Wybrane aspekty nawożenia roślin ogrodniczych w uprawie ekologicznej- 1h

5. Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie ekologicznej warzyw i roslin sadowniczych - 1h

6. Uprawa metodą ekologiczną wybranych gatunków roślin warzywnych - pomidor, ogórek, kapusta głowiasta - 3h

7. Uprawa metodą ekologiczną wybranych roslin warzywnych - marchew, cebula - 2h

8. Uprawa metodą ekologiczną wybranych roślin sadowniczych - jabłoń, grusza, śliwa. - 2h

9. Uprawa ekologiczna krzewów jagodowych - truskawka, porzeczka, malina, winorośl. - 3h

Plan zajęć ćwiczeń w kolejnych tygodniach I semestru

1. Dobór odmian roślin sadowniczych do warunków siedliska w gospodarstwie ekologicznym. - 2h

2. Dobór odmian i agrotechnika wybranych warzyw w gospodarstwie ekologicznym (wykonanie projektu). - 3h

3. Zasady prowadzenia gospodarstwa ekologicznego o profilu warzywniczym - ćwiczenia w terenie -3h

4. Zakładanie i prowadzenie upraw sadowniczych metodą ekologiczną - ćwiczenia w terenie - 3h

5. Przestawianie gospodarstwa konwencjonalnego na ekologiczne - 2h

6. Przygotowanie i zastosowanie wyciągów roślinnych, szczepionek oraz mączek skalnych. - 2h

Literatura:

1. Babik I., Kaniszewski S. (red) - Ekologiczne metody uprawy warzyw, KCRE Radom, 2007

2. McGrath M. (red) - Ogród ekologiczny, KDC, 2007

3. Sołtysiak U. (red.) - Rolnictwo Ekologiczne w praktyce, Stowarzyszenie EKOLAND i Fundacja EBEN&UMWELT; Warszawa, 1994

4. Lafer G.; K Schloffer; G Innerhofer; H Meister; K Lind. 2003. Organic Fruit Growing. CABI Publishing

5. Materiały zawarte na www.fibl.org - Research Institute of Organic Agriculture

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)