Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Philosophy of nature

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1sa.PON.SM.ROSAY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Philosophy of nature
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

To introduction of students with the development of natural philosophy over the centuries in the context of natural sciences. Presentation of various theories and philosophical concepts concerning the world and the human being living in it, their threats and protection.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Lectures:

Introduction to the philosophy of nature - the problem of elementarity

Platonic’s concept of the philosophy of nature

Aristotle's “Metaphysics”

Philosophy of nature in the Middle Ages

Descartes mechanistic

Newton and his “Philosophiae Naturalis Principia Mathematica”

The world according to Leibniz

Kant's philosophy of nature

Romantic philosophy of nature and its representatives

Cosmology by Whitehead

Popper’s rationalism

The philosophical basis of modern physical theories

Philosophy of nature as science

Problems of philosophy of nature

Methods of philosophy of nature

Classes:

Review of various philosophers and philosophical concepts concerning the natural environment (Saint Thomas Aquinas; G. Bruno; J.G. Fiche; F.W.J. Schelling; G.W. F. Hegel; P.W. Bridgman; A. Schweitzer; A. Leopold; W. Goetel; H. Skolimowski; J. B. Callicott; Gaia Theory; New Age )- student’s presentation and discussion.

Literatura: (tylko po angielsku)

Buchigham W. 2011. The Philosophy Book. Big Ideas Simple Exploineed. DK Publishing, New York.

Foss J. E.. 2009. Beyond environmentalism : a philosophy of nature. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.

Heller M. 2008. A Comprehensible Universe. The Interplay of Science and Theology, Springer, New York

Heller M. 2011. Philosophy in Science: An Historical Introduction, Springer, New York.

Heller M. 2012. Philosophy of Chance. A cosmic fugue with a prelude and a coda, CC Press.

Rorty R. 1979. Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton University Press Princeton, New Jersey.

Schelling F.W. J. (Translated and with an Introduction and Notes by Keith R. Petersom). 2004. First outline of a system of the philosophy of nature. State University of New York Press, Albany.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Knowledge:

- knows the basics of various philosophical theories concerning the natural environment

- possesses extensive knowledge about using various sources of scientific and practical information

- knows the copyright regulations, understands the rules of copyright law

Skills:

- can use scientific literature to estimate the reliability of acquired information

- is able to use scientific knowledge to argue his/her opinion.

- speaks foreign language on B+ level, uses literature in a foreign language.

Social competence:

- appreciates the necessity of logical thinking.

- is aware of the level of his/her knowledge, feeling the necessity for further professionally oriented studies and appreciates the necessity of combining interdisciplinary knowledge.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Written test exam, for passing an examination at least 60% of questions should be answered correctly. The contribution of the evaluation of the lectures in the final grade is 66.6%.

Evaluation of the preparation and presentation of the paper and commitment to the discussion. The contribution of the evaluation of laboratory classes is 33.3%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)