Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informatyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.TIN.NI.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informatyczne
Jednostka: Katedra Statystyki i Ekonometrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem kursu jest rozwinięcie i doskonalenie praktycznych umiejętności obsługi komputera typu PC i podstawowych programów użytkowych.

Umiejętności, które student nabędzie w trakcie ćwiczeń to: Redagowanie w MS Word dokumentów typu "praca dyplomowa". Formatowanie tabel. Dołączanie do tekstu różnego typu obiektów, np. rycin. Poznanie narzędzia "Microsoft Equation" służącego do edycji wzorów matematycznych, itp. Redagowanie automatycznego spisu treści.

Prowadzenie obliczeń matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych w arkuszu kalkulacyjnym i programach statystycznych.

Przetwarzanie danych z wykorzystaniem relacyjnych baz danych.

Niniejszy kurs ukazuje możliwości programów użytkowych ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do wykonania pracy dyplomowej. Doskonali techniki korzystania z zasobu sieci Internet, pomocnych w prowadzeniu prac badawczych.

Zaliczenie poszczególnych zagadnień i zaliczenie końcowe przedmiotu odbywa się indywidualnie przy stanowisku komputerowym.

Pełny opis:

Ćwiczenia laboratoryjne.

1. Konfiguracja sprzętu komputerowego. Specyfika lokalnej sieci i końcówki sieciowej. Programy usługowe, m.in. archiwizatory i pr. antywirusowe.

Ankieta - Poznanie umiejętności studenta, nabytych na wcześniejszych etapach kształcenia.

2.Eksplorator Windows. Podstawowe operacje na plikach i folderach.

Atrybuty plików. Organizacja dysku. Organizacja elementów pulpitu.

3. MS Word. Specyfika redagowania dokumentów urzędowych. Operacje na blokach tekstu. Pojęcie akapitu i sposoby jego formatowania. Korekta zapisanego tekstu, automatyczne wyszukiwanie i zamiana fragmentów tekstu.

4. MS Word. Redagowanie dokumentów typu "praca dyplomowa". Formatowanie tabel. Dołączanie do tekstu obiektów różnego typu, np. rycin. Poznanie narzędzia "Microsoft Equation". Redagowanie automatycznego spisu treści. Przypisy. Nagłówek - stopka.

5. Sprawdzian.

MS Excel. Przetwarzanie danych liczbowych w arkuszach kalkulacyjnych. Zastosowanie różnych adresów komórek. Zasady zapisywania formuł. Zastosowanie funkcji matematycznych i logicznych. Tworzenie modeli matematycznych

6. MS Excel. Import danych ze źródeł zewnętrznych. Obliczenia i analizy statystyczne.

7. MS Excel. Tworzenie tabel i wykresów przestawnych. Graficzne ilustrowanie danych w formie wykresów i diagramów.

8. Sprawdzian.

MS Access. Projektowanie baz i tabel. Relacje pomiędzy tabelami. Typy danych

9. MS Access.Import i eksport danych z innych aplikacji.Wyszukiwanie za pomocą kwerend. Tworzenie prostych i złożonych kwerend. Generowanie raportów.

10. Statistica StatSoft. Metody statystyki i data mining w badaniach naukowych ze szczególnym uwzględnieniem analizy doświadczeń przyrodniczych.

11. Statistica StatSoft. Proste, użyteczne narzędzia oceny rynkowej przedsiębiorstw, m.in. testy statystyczne i miary korelacji, znajdujące zastosowanie w analizie sondażowych i ankietowych badań rynku.

12. PowerPoint. Tworzenie profesjonalnej i nietuzinkowej prezentacji. Wybór plików graficznych i dźwiękowych przeznaczonych do zastosowania w prezentacji. Wstawianie grafiki, wykresów, diagramów i tabel. Drukowanie slajdów i materiałów informacyjnych. Rysowanie na slajdach.

13. Sieć INTERNET. Dostęp do serwerów WWW. Polskie portale w sieci. Polskie i światowe serwery wyszukiwawcze. Znajdowanie informacji z zastosowaniem złożonych zapytań logicznych. Prawa autorskie a kopiowanie danych dostępnych w sieci

14. Programy poczty elektronicznej - MS Outlook, Pegesus Mail. Usługi sieciowe: telnet, ftp.

15. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

1.Metzger P., 2006, Anatomia PC. Wydanie X, Helion, Gliwice.

2.Nelson S. L., 1999, Microsoft WORD PL, Świat Książki, Wrocław.

3.Całka L., Kuchta Piotr, 1997, Poczta elektroniczna, Helion, Gliwice.

4.Falk B., 1996, Internet - wyd. III, Helion, Gliwice.

5.Cary N. Prague, Michael R. Irwin, Jennifer Reardon., Access 2003 PL. Biblia, Helion, Gliwice.

6.Jinjer S., 2006, Excel. Profesjonalna analiza i prezentacja danych, Helion, Gliwice

7.Lemay L., Tyler D., 2001, HTML 4. Vad

8. Statystyka i data mining w badaniach naukowych, 2006, Materiały z seminarium StatSoft Polska.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. Znajomość budowy komputera

2. Podstawowych technik informatycznych automatyzujących pracę

3. Znajomość podstawowych systemów informatycznych wspomagających badania naukowe i automatyzujących pracę

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Obsługa komputera

2. Zaawansowana edycja tekstów

3. Obliczenia z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego

4. Zarządzanie danymi z wykorzystaniem bazy danych MS Access

5. Wykorzystanie Internetu do wyszukiwania informacji

6. Projektowanie i wykonanie w podstawowym zakresie strony WWW

POSTAWY:

1. Świadomość postępu technicznego i rozwoju informatyki

2. Przekonanie o konieczności ustawicznego podnoszenia kwalifikacji informatycznych

3. Chęć wykorzystywania technologii informatycznej w automatyzacji pracy

Metody i kryteria oceniania:

Oceny cząstkowe - weryfikowane na bieżąco - w oparciu o:

1) pisemne testy sprawdzające wiedzę z zakresu objętego programem przedmiotu.

2) umiejętności sprawdzane na bieżąco w trakcie wykonywanych zestawów zadań na ćwiczeniach laboratoryjnych.

3) raporty z ćwiczeń przygotowywane samodzielnie lub grupowo w ramach procesu samokształcenia się studenta.

4) aktywność oraz umiejętności indywidualne studenta na ćwiczeniach.

Ocena końcowa :

O wysokości oceny decyduje średnia z uzyskanych wyników.

BILANS NAKŁADU PRACY STUDENTA:

Zajęcia:

Wyszczególnienie godz.:

ćwiczenia 30

konsultacje 1

Razem godz.: 4

Praca własna studenta: 35 = 1 pkt ECTS

Wyszczególnienie godz.:

przygotowanie do ćwiczeń 5

wykonanie zadań domowych 10

dokończenie ćwiczeń 5

przygotowanie projektów 10

Razem godz.: 30 = 1 pkt ECTS

OGÓŁEM: 65 = 2 pkt ECTS

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.