Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.SEM.NM.RROXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDÓW : ROLNICTWO / ECTS: 2 semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: kierunkowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Seminarium jest formą zajęć przygotowująca do wystąień publicznych oraz prezentacji własnych opracowań, jak równiez opracowania zagadnień aktualnych dla rolnictwa i przygotowywanej pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Seminarium:

1. Praca mgr, pracownia mgr, tematy zajęć, opracowanie danych pogodowych

2) Sporządzanie bilansu składnikow w gospodarstwie metodą "u bramy gospodarstwa"

przychód (2)

rozchód (2)

formularz (2

3) Wymywanie azotu z pola (2) Formularz (1)

4) Emisja GHC z rolnictwa

5) Prezentacja warunków klimatycznych, grafika, metoda, opis (8 osób)

6) Prezentacja metodyki lub warunków badań (8 osób)

7) zaliczenie - podsumowanie

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 20 godz.

w tym:

wykłady 0 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 5 godz.

udział w badaniach godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 0 godz.

e-learning 0 godz.

Praca własna 30 godz.

Literatura:

Literatura naukowa aktualna do tematu

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna zawansowane metody opracowania danych klimatycznych i ajtualnych zgaadnień zwiazanych z produkcją rośłinną

Umiejetności:

- potrafi samodzielnie lub w zespole opracować zagadnienie zwiażana z okreśłonym tematem

- potrafi występować publicznie prezentując własne opracowania

Kompetencje społeczne:

- pracuje w zespole lub samodzielnie doskonaląc umiejętności w zakresie samokształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Oceny za merytoryczne pzygotowanie meteriałow, sposób prezentacji i aktywność na zajęciach, Ocena końcowa jest średnią z ocen uzyskiwanych w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Kulig
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Kulig
Prowadzący grup: Piotr Kacorzyk, Bogdan Kulig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.