Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warzywnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.WEO.WARZ6.NI.OOGNX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warzywnictwo
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy: Ogrodnictwo 6 sem. niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie warzyw polowych, związane z roślinami i środowiskiem, zbiór i przygotowanie do obrotu

Pełny opis:

Wykłady:

1. Przygotowanie gleby w uprawie warzyw polowych, metody i technika siewu wprost do gruntu oraz sadzenia rozsady

2. Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie warzyw polowych wykonywane na roślinach (przerywka, dosadzanie, prowadzenie, cięcie, podpieranie, bielenie, zapylanie)

3. Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie warzyw polowych związane ze środowiskiem (ochrona przed chłodem, osłanianie, obredlanie)

4. Dojrzewanie warzyw do zbioru, zbiór – fazy dojrzałości zbiorczej, technika zbioru i przygotowanie do handlu oraz krótkiego składowania i przechowywania

Ćwiczenia:

1. Nawożenie roślin warzywnych w uprawie polowej – podstawowe i pogłówne

2. Szkodliwość chwastów, rozpoznawanie chwastów występujących w uprawie warzyw, metody zwalczania chwastów

3. Herbicydy w uprawie warzyw (podział, zastosowanie)

4. Nawadnianie warzyw w uprawie polowej

5. Osłony w uprawie przyspieszonej warzyw

Literatura:

Praca zbiorowa (pod red. M. Knaflewskiego). Ogólna uprawa warzyw. PWRiL, Poznań 2007

Efekty uczenia się:

Zapoznanie z wiadomościami o zabiegach pielęgnacyjnych i zbiorze warzyw polowych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin - po zakończeniu całego kursu przedmiotu

Ćwiczenia - zaliczenie na podstawie kolokwiów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)