Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warzywnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.WEO.WARZ4.SI.OOGAX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warzywnictwo
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy: Ogr, Agroekol. i ochr. rośl, 4 sem, stacj. inż. obowiazkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Warzywnictwo ogólne. Charakterystyka i walory warzyw, wymagania środowiskowe, rejonizacja upraw, zmianowanie, rozmnażanie, zabiegi pielęgnacyjne, dojrzewanie i zbiór.

Warzywnictwo pod osłonami. Charakterystyka pomieszczeń do uprawy warzyw. Technologia uprawy pod osłonami podstawowych gatunków warzyw.

Pełny opis:

Charakterystyka warzywnictwa, definicja warzyw, stan produkcji warzywnej w Polsce i na świecie oraz kierunki rozwoju. Historia uprawy, ośrodki pochodzenia i klasyfikacja roślin warzywnych. Wartość biologiczna warzyw. Warunki środowiska w uprawie warzyw (temperatura, światło, woda, dwutlenek węgla, gleba). Rejonizacja produkcji warzywniczej. Zmianowanie i płodozmian w uprawie warzyw. Rozmnażanie generatywne (siew i produkcja rozsady) oraz wegetatywne warzyw. Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie warzyw. Dojrzewanie i zbiór warzyw. Przygotowanie do obrotu i przechowywania warzyw.

Rodzaje pomieszczeń do uprawy warzyw, charakterystyka obiektów szklarniowych i wysokich tuneli foliowych. Odmiany, wymagania klimatyczne, podłoża, zabiegi pielęgnacyjne oraz technologia uprawy pod osłonami następujących gatunków warzyw: pomidor, ogórek, papryka, sałata.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Knaflewski M. (red.) 2007. Ogólna uprawa warzyw. PWRiL.

Pudelski T. (red.) 1998. Uprawa warzyw pod osłonami. PWRiL.

Literatura uzupełniająca:

Kunicki E., Sękara A., Kalisz A. 2006. Skrypt do ćwiczeń z warzywnictwa ogólnego. Wydawnictwo AR w Krakowie.

Kurpaska S. 2008. Szklarnie i tunele foliowe – inżynieria i procesy. PWRiL.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)