Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Integrowane metody uprawy i nawożenia roślin warzywnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.URN.9IMUN.SI.OOGXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Integrowane metody uprawy i nawożenia roślin warzywnych
Jednostka: Zakład Żywienia Roślin
Grupy: Ogr, Agroekol. i ochr. rośli, 6 sem. stacj. inż. fakultatywne
Ogr, Ogrod. z market, 6 sem. stacj. inż fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cel kursu:Zapoznanie z systemem integrowanej produkcji rolnej oraz metodami integrowanych metod uprawy warzyw jako sposobem gospodarowania umożliwiającym osiąganie celów ekologicznych i ekonomicznych.

Tematyka: Zasady, metody i cele ekologiczne i ekonomiczne oraz grupy zagadnień integrowanej produkcji rolniczej. Integrowana produkcja warzyw jako droga do zapewnienia gwarantowanej jakości surowca (żywności). Systemy i praktyki związane z zarządzaniem bezpieczeństwem zdrowotnym żywności. Ustalanie parametrów jakości warzyw (surowca), jako „Wymagań Jakościowych” odbiorcy. Warunki zapewnienia pożądanej jakości warzyw.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Zasady, metody i cele ekologiczne i ekonomiczne oraz grupy zagadnień integrowanej produkcji rolniczej. (2 godz.)

2. Integrowana produkcja warzyw jako droga do zapewnienia gwarantowanej jakości surowca (żywności). (2 godz.)

3. Dyrektywy Unijne związane z bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, zarys strategii bezpieczeństwa żywności, cechy składowe jakości. (4 godz.)

4. Systemy i praktyki związane z zarządzaniem bezpieczeństwem zdrowotnym żywności. Dobra Praktyka Produkcyjna, Dobra Praktyka Higieniczna, Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontrolne (HACCP). (5 godz.)

5. Punkty Kontrolne Zagwarantowania Jakości (QACP). Ustalanie parametrów jakości warzyw (surowca), jako „Wymagań Jakościowych” odbiorcy. (3 godz.)

6. Warunki zapewnienia pożądanej jakości warzyw - etapy od planowania uprawy poprzez produkcję warzyw, zbiór plonu, przechowalnictwo, dostawę. (4 godz.)

7. Organizacja, kontrola i dokumentacja związana z integrowaną produkcją i zapewnieniem jakości warzyw. (4 godz.)

Tematyka ćwiczeń

1.Potrzeby pokarmowe i nawozowe roślin warzywnych na tle technologii uprawy i miejsca w płodozmianie. Bilansowanie potrzeb nawozowych w oparciu o wyniki analiz chemicznych gleby. ( 2 godz.)

2.Nawożenie a zawartość metali ciężkich w roślinach warzywnych. Ustalanie potrzeb nawozowych oraz wykonanie bilansu wprowadzonych do gleby metali ciężkich z nawozami mineralnymi i organicznymi. (2 godz.)

3.Nawożenie a zawartość azotanów w roślinach warzywnych. Bilans substancji organicznej w glebie. (2 godz.)

Literatura:

1.Wytyczne Systemu Integrowanej Produkcji Rolniczej. Fundacja, Rozwój SGGW, Warszawa 1995.

2.Zarządzane jakością i bezpieczeństwem żywności. Praca zbior. p. red. J. Kijowski, T. Sikora.

3.Zasady GHP/GMP oraz system HACCP jako narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. H. Turlejska. FPPR, Warszawa, 2003.

4.Koncepcja i system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. D. Kołożyn- Krajewska, T. Sikora SJ. TPS- NOT. Warszawa, 1999.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)