Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Właściwości dietetyczne i lecznicze owoców i warzyw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.SAP.WDOW7.SI.OOGLY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Właściwości dietetyczne i lecznicze owoców i warzyw
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu omówienie roli warzyw i owoców w prawidłowym żywieniu człowieka. Studenci zapoznają się z właściwościami odżywczymi owoców i warzyw z uwzględnieniem białek, cukrów, błonnika, tłuszczów, witamin, soli mineralnych. Zapoznają się z właściwościami leczniczymi poszczególnych owoców i warzyw oraz ich wykorzystaniem w różnych rodzajach diet człowieka zdrowego.

Pełny opis:

Owoce i warzywa oraz ich rola w piramidzie zdrowia

Owoce i warzywa oraz ich przetwory w żywności funkcjonalnej i wygodnej

Rola owoców i warzyw w prawidłowym żywieniu w różnych okresach życia człowieka

Rodzaje diet bazujących na owocach i warzywach oraz ich ocena pod kątem zgodności z zasadami prawidłowego żywienia

Ocena spożycia białka ogółem i roślinnego, węglowodanów, tłuszczów i błonnika na podstawie jadłospisu. Główne źródła wymienionych składników odżywczych w oparciu o różne gatunki owoców i warzyw

Ocena pokrycia zapotrzebowania organizmu na witaminy A, E, B1, B2, C i PP. Owoce i warzywa, jako główne źródła witamin.

Ocena pokrycia zapotrzebowania organizmu na makroelementy. Owoce i warzywa, jako główne źródła makroelementów

Obliczenie równowagi kwasowo-zasadowej pożywienia

Ocena stylu żywienia na podstawie przykładowych diet i propozycje zmian w odniesieniu do diety wzorcowej.

Sformułowanie zaleceń dietetycznych dla różnych grup ludności w oparciu o warzywa i owoce

Literatura:

1. Gawęcki J., Hryniewiecki L. 1998. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. PWN, Warszawa.

2. Hasik J., Gawędzki J. 2008. Żywienie człowieka zdrowego i chorego. PWN Warszawa

3. Gertig H., Przysławski J. 2006. Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszaw.

4. Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B. 2008, Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Posiada wiedzę na temat roli substancji odżywczych (białek, tłuszczy, węglowodanów, witamin i soli mineralnych) i ich zawartości w warzywach i owocach

Docenia rolę warzyw i owoców w diecie człowieka.

Klasyfikuje gatunki warzyw i owoców według zawartości substancji odżywczych i leczniczych.

Wylicza zasady prawidłowego żywienia.

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę i zna warunki ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej produktów spożywczych i ich wpływu na zdrowie człowieka

Potrafi przewidzieć skutki działań związanych z planowaniem żywienia różnych grup ludzkości

Ma świadomość wpływu diety i sposobu życia na zdrowie człowieka

Metody i kryteria oceniania:

701 egzamin pisemny ograniczony czasow

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualnie, grupowo)

302 ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)