Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Drzewa ziarnkowe i pestkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.SAP.DZIP2.SM.OOGDY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Drzewa ziarnkowe i pestkowe
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy: Ogr, Sadownictwo, 2 sem, stacj. mag. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zorientowanie studentów w nowoczesnych metodach prowadzenia wysokoprodukcyjnych sadów ziarnkowych i pestkowych.

Problemy w obecnej produkcji owoców ziarnkowych i pestkowych oraz tendencje w unowocześnianiu tej produkcji

Literatura:

1. Zaliwski S., 1975. Intensywna produkcja owoców ziarnkowych i pestkowych. PWN, Warszawa

2. Pieniążek A.S., 2000. Sadownictwo. PWRiL, Warszawa

3. Najnowsze publikacje dotyczące innowacji w uprawie ziarnkowych i pestkowych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)