Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia kwitnienia roślin ogrodniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.SAP.BIOK3.SI.OOGOX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia kwitnienia roślin ogrodniczych
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy: Ogr, Ogrodnictwo z marketingiem, 3 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy zagadnień z przebiegu prosesu różnicowania paków kwiatowych, budowy kwiatów, przebiegu kwitnienia i zawiązania owoców. Powinien wprowadzać studenta w podstawy uprawy roślin ogrodniczych i powiązania jej z procesami kwitnienia.

Pełny opis:

ZAGADNIENIA DO OPRACOWANIA Z PRZEDMIOTU BIOLOGIA KWITNIENIA ROŚLIN OGRODNICZYCH1. Dlaczego rośliny kwitną ?2. Podaj przykłady wielkich dzieł literatury i sztuki

w których kwiaty odgrywają ważną rolę.

3. Co mogą symbolizować kwiaty ?

4. Na czym polega przewaga rozmnażania generatywnego

nad wegetatywnym.

5. Opis przebieg mejozy.

6. Rola praw Mendla w wytłumaczeniu przewagi

rozmnażania generatywnego.

7. Rozmnażanie wegetatywne zalety, wady.

8. Powstawanie uprawnych gatunków na przykładzie

truskawki.

9. Historia badań nad kwitnieniem - okres starożytny.

10. Albert Wielki jego rola w opisie procesu kwitnienia.

11. Camerarius odkrycie płciowości u roślin.

12. Rola Linneusza w poznaniu procesu zapłodnienia u

roślin.

13. Darwin – jaka rolę odegrał w opisie roli

obcozapylenia.

14. Schemat procesu kwitnienia.

15. Rola liczby nasion w wytłumaczeniu obco i

samopłodności.

16. Czynniki od których zależy prawidłowy przebieg

procesu kwitnienia.

17. Rośliny mono i polikarpiczne.

18. Teorie związane z zakładaniem pąków kwiatowych.

Kraus, Kraybill

19. Wpływ fotoperiodyzmu na indukcje zakładania paków

kwiatowych. Wpływ gibereliny GA 20 na indukcje

kwiatów.

20. Wpływ temperatury na indukcje zakładania paków

kwiatowych.

21. Różnicowanie poszczególnych kwiatostanów truskawki

w zależności od długości dnia i temperatury.

22. Wpływ temperatury na zakładanie paków kwiatowych u

maliny owocującej na pędach tegorocznych.

23. Termin inicjacji pąków kwiatowych u roślin

sadowniczych.

24. Różnicowanie pąków kwiatowych. Wyodrębnienie schematu różnicowania.

25. Przebieg mikrosporogenezy.

26. Przebieg makrosporogenezy

27. Budowa kwiatu.

28. Zapylenie czyli przeniesienie pyłku.

29. Autogamia stała i okolicznościowa.

30. Keistogamia u zbóż.

31. Budowa pręcika i pylnika i jej rola w procesie zapylenia.

32. Zapylenie u truskawki.

33. Zapylenie rodzaj i sposób.

34. Wydajność pyłkowa roślin.

35. Obcozapylenie.

36. Anemogamia.

37. Hydrogamia.

38. Zoogamia.

39. Apomiksja,

40. Partenokarpia.

41. Budowa kwiatu a zapobieganie samozapyleniu.

42. Rola pyłku obcego w samozapłodnieniu. Rola mentora.

43. Częściowe rozdzielenie płci.

44. Przedsłupność, przedprątność.

45. Herkogamia.

46. Heterostylia.

47. Kwiaty zapylane przez chrząszcze.

48. Kwiaty zapylane przez muchówki.

49. Bzygowate ich rola w zapylaniu kwiatów.

50. Błonkówki w zapylaniu kwiatów.

51. Udział pszczół w zapylaniu kwiatów.

52. Zapylanie przez ptaki.

53. Pyłek jako pożywienie dla owadów.

54. Barwy kwiatów. Antocyjany, flawonole,

55. Barwy kwiatów rola plastyków. Chromoplasty, ksantofil, karoten.

56. Procentowy udział poszczególnych barwników w kwiatach zwartnicy – Hippeastrum.

57. Budowa anatomiczna płatka korony w porównaniu do budowy anatomicznej liścia.

58. Nektarniki ich rola i budowa.

59. Cukry i lipidy występujące w nektarze.

60. Wydajność nektarowa kwiatów.

61. Feromony płciowe występujące w kwiatach.

62. Nektaria poza kwiatowe.

63. Staminodie imitujące nektar.

64. Kwiaty cuchnące.

65. Barwniki poza kwiatowe i obrazki plamiste.

66. Budowa kwiatów storczyka.

67. Mechanizm uwalniania zapachu i Arum masculatum.

68. Samopłodność i obcopłodność.

69. Wzrost łagiewki pyłkowej w szyjce słupka.

70. Uwarunkowanie genetyczne obcopłodności. Niezgodność gametofityczna.

71. Zapłodnienie w kwiatach.

72. Dobór zapylaczy dla roślin.

73. Zapłodnienie in vitro.

Literatura:

Władysław Szafer. Kwiaty i zwierzęta. PWN 1969Leszek S. Jankiewicz. Fizjologia roślin sadowniczych PWN 1979

Fryderyk Kobel. Sadownictwo i jego podstawy fizjologiczne. PWRiL 1960

P. Pesson J. Louveaux. Pollinisation et productions vegetales INRA Paris 1984.

Williams S. Hillman. Fizjologia kwitnienia. PWRiL 1970

Aktualne wyniki badań podawane na wykładach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)