Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warzywnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.RWZ.WARZ5.SI.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warzywnictwo
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Charakterystyka i walory warzyw, wymagania środowiskowe, rejonizacja upraw, zmianowanie, rozmnażanie, zabiegi pielęgnacyjne, dojrzewanie i zbiór. Charakterystyka pomieszczeń do uprawy warzyw. Technologia uprawy pod osłonami podstawowych gatunków warzyw. Pochodzenie, znaczenie gospodarcze, wartość odżywcza, wymagania klimatyczne, glebowe i nawozowe, technologia uprawy, pielęgnacja roślin, zbiór oraz przygotowanie do obrotu najważniejszych gatunków warzyw polowych.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Warzywnictwo ogólne:

Charakterystyka warzywnictwa, definicja warzyw, stan produkcji warzywnej w Polsce i na świecie oraz kierunki jego rozwoju

Historia uprawy, ośrodki pochodzenia i klasyfikacja roślin warzywnych

Wartość biologiczna warzyw

Warunki środowiska w uprawie warzyw

Rejonizacja produkcji warzywniczej

Zmianowanie i płodozmian w uprawie warzyw

Metody rozmnażania warzyw

Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie warzyw

Dojrzewanie i zbiór warzyw

Przygotowanie do obrotu i przechowywania warzyw

Uprawa warzyw pod osłonami:

Charakterystyka pomieszczeń do uprawy warzyw pod osłonami i ich wyposażenie

Stan obecny oraz perspektywy rozwoju produkcji warzyw w pomieszczeniach

Czynniki klimatu i sterowanie nimi

Technologia uprawy pomidora, papryki i oberżyny

Technologia uprawy ogórka

Technologia uprawy sałaty

Technologia uprawy warzyw polowych:

Brassicaceae: kapusta głowiasta biała, kalafior, brokuł, kapusta pekińska, rzodkiewka

Apiaceae: marchew, pietruszka, seler

Alliaceae: cebula, por

Solanaceae: pomidor

Cucurbitaceae: ogórek

Chenopodiaceae: burak ćwikłowy, szpinak

Fabaceae: fasola, groch zielony

Asteraceae: sałata

Warzywnictwo ogólne:

Systematyka warzyw, przegląd grup użytkowych warzyw.

Generatywne i wegetatywne rozmnażanie roślin warzywnych, materiał siewny, rozpoznawanie, opis i ocena jakości

Siewki roślin warzywnych, rozpoznawanie, opis i ocena jakości, technika pikowania

Produkcja rozsady warzyw, sposoby, cele, miejsca, materiały do produkcji, zabiegi, nowoczesne technologie produkcji, w tym automatyczne linie do wysiewu, maszyny do pikowania i sadzenia rozsady

Ustalanie zapotrzebowania na materiał siewny/rozsadę w konkretnych warunkach, metodach i technikach uprawy

Chwasty i zachwaszczenie, przegląd gatunków chwastów, rozpoznawanie okazów zielnikowych, rozpoznawanie gatunków na podstawie prezentacji multimedialnej

Wilgotność gleby i metody jej oznaczania, monitoring zasobności gleb w wodę, wymagania wodne warzyw, techniki nawadniania, przegląd systemów nawadniających, typy urządzeń nawadniających, projekt systemu nawadniającego

Ściółkowanie i osłanianie bezpośrednie roślin warzywnych, materiały i technika, opracowanie instruktażu stosowania osłon do uprawy przyspieszonej w polu

Uprawa warzyw pod osłonami:

Elementy budowy szklarni, materiały do budowy i pokrycia, typy konstrukcji standardowych i niestandardowych

Elementy budowy tuneli wysokich, materiały do budowy, folie do pokrycia konstrukcji,

Wyposażenie pomieszczeń uprawnych, stoły, systemy ogrzewania, systemy wentylacji, zraszania, zamgławiania, doświetlania

Oszczędność energii i metody ograniczania strat ciepła w pomieszczeniach uprawnych

Osłony przenośne w uprawie przyspieszonej, ich budowa, materiały do przykrywania

Zmianowanie pod osłonami, projekt doboru gatunków w uprawie z zastosowaniem różnych osłon

Zapoznanie z biologią i cechami odmianowymi pomidora, ogórka, papryki, oberżyny i sałaty w uprawie pod osłonami, projekt właściwego wyboru odmian do konkretnej technologii uprawy i oczekiwanych cech użytkowych

Biologia kwitnienia i zawiązywania owoców u pomidora, ogórka, oberżyny i papryki pod osłonami, wspomaganie zapylania, zapoznanie z techniką stosowania owadów zapylających pod osłonami. Przygotowanie instruktażu wprowadzenie owadów do standardowej uprawy pod osłonami

Przygotowanie rozsady pomidora, ogórka, oberżyny i papryki do uprawy pod osłonami, szczepienie rozsady

Prowadzenie i cięcie roślin w uprawie pod osłonami

Uprawa warzyw polowych:

Źródła informacji o odmianach warzyw. Sieć doświadczalna i rejestracja odmian przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Wspólnotowy Katalog Odmian

Kapusta głowiasta biała (Brassica oleracea var. capitata), kapusta pekińska (Brassica pekinensis) – biologia, wartość odżywcza i cechy odmianowe, podział odmian kapusty głowiastej ze względu na przeznaczenie, charakterystyka wymienionych grup odmian

Kalafior (Brassica oleracea var. botrytis), brokuł (Brassica oleracea var. italica) – biologia, wartość odżywcza i cechy odmianowe, podział odmian ze względu na termin uprawy i przeznaczenie

Marchew (Daucus carota), pietruszka (Pertoselinum crispum), seler korzeniowy (Apium graveolens) – biologia, wartość odżywcza i cechy odmianowe wymienionych gatunków, podział odmian marchwi na typy użytkowe: paryski, baby, amsterdamski, nantejski, berlicum, flakkee, imperator, chantenay, kuroda. Charakterystyka wymienionych typów.

Cebula (Allium cepa), por (Allium porrum) - biologia, wartość odżywcza i cechy odmianowe, podział odmian cebuli ze względu na kolor, kształt i wielkość zgrubienia, przeznaczenie odmian do określonego sposobu uprawy, charakterystyka wymienionych grup odmian; cechy różnych grup odmian pora

Pomidor gruntowy (Lycopersicon esculentum) - biologia i cechy odmianowe, podział odmian ze względu na pokrój rośliny oraz cechy owocu, charakterystyka wymienionych grup odmian

Ogórek gruntowy (Cucumis sativus) - biologia, wartość odżywcza i cechy odmianowe, podział odmian ze względu na sposób użytkowania (korniszony, konserwowe, kwaszeniaki, sałatkowe), charakterystyka wymienionych grup odmian

Burak ćwikłowy (Beta vulgaris var. esculenta), szpinak (Spinacia oleracea) - biologia, wartość odżywcza i cechy odmianowe buraka, podział odmian ze względu na kształt korzenia, wybarwienie, cechy rozety liściowej i in., charakterystyka wymienionych grup odmian, charakterystyka odmian szpinaku

Fasola zwyczajna (Phaseolus vulgaris), groch siewny (Pisum sativum) - biologia, wartość odżywcza i cechy odmianowe, podział odmian fasoli ze względu na sposób wzrostu, cechy strąka, cechy nasion i in., charakterystyka wymienionych grup odmian; podział odmian grochu ze względu na cechy strąka i nasion oraz długość okresu wegetacji

Sałata gruntowa (Lactuca sativa), rzodkiewka (Raphanus sativus var. radicula) - biologia, wartość odżywcza i cechy odmianowe i cechy odmianowe

Projekt grupowy doboru gatunków/odmian dla gospodarstwa o określonym profilu, technologii i skali wybranym regionie, przygotowanie, prezentacja ustna, obrona

Literatura:

Literatura podstawowa:

Knaflewski M. (red.) 2007. Ogólna uprawa warzyw. PWRiL.

Knaflewski M. (red.) 2010. Uprawa warzyw w pomieszczeniach. PWRiL.

Orłowski M. (red.) 2000. Polowa uprawa warzyw. Wyd. Brasika, Szczecin.

Literatura uzupełniająca:

Borowiak J. 2007. Pomidory w polu. Hortpress, Warszawa.

Dobrzańska J. 2003. Ogórki pod osłonami. Hortpress, Warszawa.

Kołota E., Adamczewska-Sowińska K. 2006. Burak ćwikłowy i liściowy. Hortpress, Warszawa.

Kunicki E. 1993. Uprawa brokułów. Hortpress, Warszawa.

Kunicki E., Sękara A., Kalisz A. 2006. Skrypt do ćwiczeń z warzywnictwa ogólnego. Wydawnictwo AR w Krakowie.

Kurpaska S. 2008. Szklarnie i tunele foliowe – inżynieria i procesy. PWRiL.

Owczarek-Wysocka M. 2001. Pomidor pod osłonami. Uprawa tradycyjna i nowoczesna. Hortpress, Warszawa.

Pudelski T., Lisiecka J. 2001. Uprawa ogórków w polu i pod nieogrzewanymi osłonami. Plantpress, Kraków.

Rumpel J. 2002. Uprawa kalafiorów. Hortpress, Warszawa.

Rumpel J. 2002. Uprawa kapusty białej, czerwonej, włoskiej. Hortpress, Warszawa.

Rumpel J. 2003. Uprawa cebuli. Hortpress, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

KWwar_W01 Definiuje pojęcie roślin warzywnych na tle innych roślin uprawnych

KWwar_W02 Poznaje stan produkcji warzywniczej w Polsce i na świecie jako ważnego działu ogrodnictwa i rolnictwa

KWwar_W03 Opisuje historię rozwoju upraw warzywnych

KWwar_W04 Poznaje wpływ warunków klimatycznych i glebowych na wzrost, rozwój i plonowanie roślin warzywnych

KWwar_W05 Rozróżnia kryteria rejonizacji upraw warzywnych

KWwar_W06 Wyjaśnia znaczenie zmianowania i płodozmianu w produkcji warzywnej

KWwar_W07 Rozpoznaje zabiegi pielęgnacyjne praktykowane w uprawie warzyw

KWwar_W08 Tłumaczy podstawowe procesy związane z dojrzewaniem warzyw

KWwar_W09 Klasyfikuje kryteria oceny dojrzałości zbiorczej warzyw i rozróżnia metody ich zbioru

KWwar_W10 Rozpoznaje sposoby postępowania pozbiorczego warzyw, przygotowania ich do sprzedaży lub przechowywania

KWwar_W11 Charakteryzuje warzywa jako grupę roślin użytkowych i klasyfikuje gatunki wg pozycji systematycznej, pochodzenia, wymagań środowiskowych i przynależności do grup użytkowych

KWwar_W12 Opisuje sposoby rozmnażania warzyw oraz metody oceny i poprawy jakości ich materiału siewnego

KWwar_W13 Opisuje technologię produkcji rozsady roślin warzywnych i metody oceny jej jakości

KWwar_W14 Opisuje biologię i cechy charakterystyczne podstawowych gatunków chwastów i sposoby ich zwalczania

KWwar_W15 Charakteryzuje metody oceny zachwaszczenia pola uprawnego

KWwar_W16 Opisuje sprzęt nawadniający wykorzystywany w produkcji roślin warzywnych i jego znaczenie dla upraw oraz rozwoju produkcji

KWwar_W17 Wykazuje znajomość podstaw projektowania systemów irygacyjnych

KWwar_W18 Rozpoznaje materiały do ściółkowania, osłaniania bezpośredniego i wykonania tuneli niskich. Charakteryzuje zalety i wady folii i włóknin w uprawach przyspieszonych

KWwar_W19 Opisuje stan obecny produkcji warzyw pod osłonami w Polsce i świecie oraz kierunki dalszego rozwoju

KWwar_W20 Poznaje możliwości regulowania czynników klimatycznych w uprawie warzyw pod osłonami

KWwar_W21 Opisuje proces uprawy w szklarniach i tunelach foliowych najważniejszych gatunków warzyw (pomidor, ogórek, papryka, oberżyna, sałata)

KWwar_W22 Potrafi rozpoznać stałe elementy budowy szklarni i tunelu wysokiego oraz materiały, z których są wykonywane konstrukcje.

KWwar_W23 Rozróżnia typy pomieszczeń uprawnych i ich standardy. Potrafi określić przydatność poszczególnych typów pomieszczeń do uprawy roślin warzywnych

KWwar_W24 Poznaje podstawowe wyposażenie pomieszczeń uprawnych – stoły, lampy do doświetlania, cieniówki, systemy wentylacji i ogrzewania

KWwar_W25 Potrafi opisać główne zabiegi agrotechniczne wykonywane w uprawie pomidora, ogórka, papryki i oberżyny pod osłonami

KWwar_W26 Opisuje zasady doboru roślin warzywnych w systemie zmianowania pod osłonami

KWwar_W27 Definiuje wymagania klimatyczno-glebowe i zasady następstwa roślin po sobie w odniesieniu do podstawowych gatunków warzyw polowych

KWwar_W28 Ma wiedzę w zakresie nawożenia gleby i żywienia roślin oraz ich ochrony przed chorobami, szkodnikami i chwastami obejmującą podstawowe gatunku warzyw polowych

KWwar_W29 Posiada znajomość nowoczesnych technologii uprawy najważniejszych gatunków warzyw polowych

KWwar_W30 Opisuje biologię, wartość odżywczą i cechy odmianowe ważnych gospodarczo gatunków warzyw uprawianych w Polsce

KWwar_W31 Opisuje podstawy prawne i procedurę rejestracji oraz ochrony prawnej odmian roślin warzywnych

KWwar_W32 Charakteryzuje najważniejsze odmiany warzyw pod względem przydatności do konkretnej technologii uprawy

Umiejętności

KWwar_U01 Identyfikuje materiał siewny i siewki warzyw uprawianych w Polsce

KWwar_U02 Oblicza zapotrzebowanie na materiał siewny/rozsadę w konkretnych warunkach, metodach i technikach uprawy

KWwar_U03 Modyfikuje technikę produkcji rozsady do konkretnych warunków, metod i przeznaczenia uprawy

KWwar_U04 Potrafi rozpoznać podstawowe gatunki chwastów, najczęściej występujące w uprawach warzyw oraz określić stopień zachwaszczenia i jego skutki oraz metody zwalczania

KWwar_U05 Dobiera sprzęt nawadniający dla konkretnych warunków środowiskowych i uprawianych warzyw oraz projektuje system nawadniający

KWwar_U06 Dostosowuje materiały, techniki ściółkowania i bezpośredniego osłaniania do konkretnych gatunków i warunków uprawy

KWwar_U07 Oblicza powierzchnię użytkową, kubaturę pomieszczeń uprawnych, odległość między pojedynczymi obiektami, liczbę roślin na daną powierzchnię

KWwar_U08 Szacuje zapotrzebowanie na źródła światła i okres doświetlania roślin, a także powierzchnie stołów do produkcji rozsady

KWwar_U09 Posiada umiejętność przygotowania rozsady pomidorów i ogórków pod osłony szczepionej różnymi metodami

KWwar_U10 Potrafi zastosować metody polepszające zapylanie i zawiązywanie owoców warzyw w uprawie pod osłonami

KWwar_U11 Potrafi wykonać cięcie i prowadzenie roślin pomidora, ogórka i oberżyny pod osłonami oraz zastosować optymalną metodę w warunkach uprawy szklarniowej i tunelowej

KWwar_U12 Dobiera gatunki do zmianowania pod osłonami i potrafi przewidywać następstwa błędów w zmianowaniu

KWwar_U13 Dokonuje właściwego wyboru odmian warzyw do uprawy polowej i pod osłonami zgodnie z aktualnymi wymaganiami rynku

Kompetencje społeczne

KWwar_K01 Ma świadomość ważności profesjonalnego podejścia do uprawy warzyw polowych oraz pod osłonami w dobie silnej konkurencji rynkowej

KWwar_K02 Rozumie potrzebę ciągłego śledzenia nowych rozwiązań technologicznych w zakresie uprawy warzyw polowych i pod osłonami oraz podnoszenia swych kwalifikacji zawodowych w tym zakresie

KWwar_K03 Cechuje się odpowiedzialnością za produkcję warzyw spełniających normy bezpiecznej żywności

KWwar_K04 Docenia walory odżywcze warzyw i ich znaczenie dla zdrowia człowieka

KWwar_K05 Posiada umiejętność udzielania fachowych porad w zakresie uprawy podstawowych warzyw w polu i pod osłonami

KWwar_K06 Definiuje priorytety służące realizacji konkretnych zadań

KWwar_K07 Potrafi współdziałać i pracować w małej grupie

KWwar_K08 Potrafi samodzielnie myśleć i zdobywać potrzebne informacje

Metody i kryteria oceniania:

703 test wielokrotnego wyboru

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)