Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowe trendy w uprawie warzyw pod osłonami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.RWZ.TUWO2.SM.OOGWY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowe trendy w uprawie warzyw pod osłonami
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy: Rośliny warzywne, 2 sem. stacj. mag. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie z technologią uprawy i pędzenia wybranych gatunków warzyw (melona, kawona, kapustnych, pora, marchwi, selera, cykorii sałatowej i in.) pod osłonami. Uwzględnia aspekty doboru gatunków i odmian, elementy nowych technologii uprawy w gruncie i w podłożach organicznych oraz sztucznych. Przedstawia problemy występujące w uprawie - ekstremalne warunki środowiska i występujące w następstwie choroby fizjologiczne i uczy ich rozwiązywania.

Literatura:

Knaflewski M. pod red. 2010, Uprawa warzyw w pomieszczeniach, PWRiL

Siwek P. 2010, Warzywa pod folią i włókniną, Hortpress

Kurpaska S. 2007, Szklarnie i tunele foliowe, PWriL

Monografie, artykuły w czasopismach ogrodniczych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)