Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przetwórstwo warzyw, owoców i ziół

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.RWZ.PWOZ2.SM.OOGLY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przetwórstwo warzyw, owoców i ziół
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy: Ogr, Rośliny lecznicze i prozdrowotne, 2 sem, stacj. mag. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest poznanie rodzajów przetworów owocowo-warzywnych i zielarskich oraz podstawowych technologii stosowanych w procesach przetwórczych.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Fizyczne, chemiczne i biologiczne metody utrwalania surowców warzywnych

Kiszenie warzyw, zalety i wady kiszonek

Konserwy warzywne i grzybowe, marynaty

Mrożonki warzywne, produkcja, składowanie, rozmrażanie

Susz warzywny i zielarski, metody suszenia, sposoby przechowywania

Suszenie owoców

Kandyzowanie owoców

Soki owocowe i warzywne

Owoce w zalewach. Proszki i granulaty owocowe

Kiszenie kapusty białej

Konserwowanie fasolki szparagowej

Mrożonka warzywna

Wykonanie suszu warzywnego

Ocena jakości wykonanych przetworów

Soki

Przeciery

Kompoty

Susz osmotyczny

Dżemy, marmolady

Literatura:

Jarczyk A., Berdowski J.B. 1997. Przetwórstwo owoców i warzyw. WSiP Warszawa

Pijanowski E., Mrożewski S., Horubała A., Jarczyk A. 1973. Technologia produktów owocowych i warzywnych. PWRiL Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

KWpwo_W01 Opisuje własności surowców roślinnych w aspekcie ich przydatności przetwórczej OGR2_W03

OGR2_W04

OGR2sad_W02

OGR2sad_W04

OGR2war_W02 R2A_W02

R2A_W03

R2A_W04

R2A_W05

R2A_W06

KWpwo_W02 Rozpoznaje podstawowe metody, techniki i technologie pozwalające uzyskać z warzyw, owoców i ziół różnego rodzaju przetwory OGR2rlp_W01

OGR2rlp_W02

OGR2sad_W03

OGR2_W03

OGR2_W04

OGR2_W05

OGR2_W08

OGR2_W09 R2A_W01

R2A_W03

R2A_W04

R2A_W05

R2A_W06

KWpwo_W03 Opisuje właściwości przetworów warzywno-owocowych, wyliczając ich zalety i słabe strony OGR2_W08 R2A_W05

KWpwo_W04 Rozpoznaje ogólne zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie przetwórstwa owocowo-warzywnego OGR2war_W05 R2A_W02

R2A_W04

Umiejętności

KWpwo_U01 Używa podstawowych technologii informatycznych w zakresie pozyskiwania informacji z zakresu przetwórstwa owocowo-warzywnego OGR2_U02

OGR2_U05 R2A_U01

R2A_U03

KWpwo_U02 Dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję i jakość przetworów z warzyw, owoców i ziół OGR2_U08

OGR2_U011 R2A_U04

R2A_U05

KWpwo_U03 Rozwiązuje standardowe problemy w zakresie produkcji przetworów z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik i technologii, narzędzi i materiałów OGR2_U014 R2A_U06

R2A_U07

Kompetencje społeczne

KWpwo_ K01 Docenia znaczenie społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości przetworów OGR2_K03

OGR2_K04 R2A_K05

R2A_K06

KWpwo_K02 Potrafi pracować samodzielnie oraz w zespole OGR2_K01 R2A_K01

R2A_K02

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie zna podstawowych rodzajów przetworów warzywno-owocowych i ziołowych

Nie stosuje podstawowych technologii przetwórstwa warzyw, owoców i ziół

Nie jest świadomy zagrożeń pracy w przetwórniach warzywno-owocowych i zielarskich

Na ocenę 3

Zna podstawowe rodzaje przetworów warzywno-owocowych, ale nie potrafi ich szczegółowo scharakteryzować

Stosuje podstawowe technologie przetwórstwa warzyw, owoców i ziół, bez rozumienia zasad

Jest świadomy zagrożeń pracy w przetwórniach warzywno-owocowych i zielarskich, ale nie przestrzega zasad

Na ocenę 4

Zna podstawowe rodzaje przetworów warzywno-owocowych, potrafi je szczegółowo scharakteryzować i ocenić ich wady i zalety

Stosuje podstawowe technologie przetwórstwa warzyw, owoców i ziół, ze zrozumieniem zasad tych procesów

Jest świadomy zagrożeń pracy w przetwórniach warzywno-owocowych i zielarskich, ale zdarzają mu się drobne błędy

Na ocenę 5

Zna podstawowe rodzaje przetworów warzywno-owocowych, potrafi je szczegółowo scharakteryzować, ocenić ich wady i zalety, opisać ich przemiany w czasie procesu przetwórczego

Stosuje podstawowe technologie przetwórstwa warzyw, owoców i ziół, ze zrozumieniem zasad tych procesów i potrafi je dobrać do surowca

Jest świadomy zagrożeń pracy w przetwórstwie, przypisuje im znaczącą wagę i uwzględnia w swoich działaniach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.