Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy zielarstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.RWZ.POZI5.SI.OOGXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zielarstwa
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wiadomości ogólne dotyczące surowców roślinnych mających zastosowanie w lecznictwie, kosmetyce i żywieniu. Omówienie zagadnień związanych z pozyskiwaniem surowców zielarskich z roślin uprawianych i dziko rosnących.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Wprowadzenie do przedmiotu – definicja i zarys rozwoju zielarstwa. Pozycja leku roślinnego we współczesnej medycynie.

Postacie leku roślinnego

Główne grupy związków biologicznie czynnych i surowce roślinne je zawierające. Wykorzystanie surowców roślinnych w terapiach leczniczych, kuchni i kosmetyce – olejki eteryczne

Główne grupy związków biologicznie czynnych i surowce roślinne je zawierające. Wykorzystanie surowców roślinnych w terapiach leczniczych, kuchni i kosmetyce – swoiste związki siarkowe roślin (glukozynolany i związki siarkowe rodzaju Allium)

Główne grupy związków biologicznie czynnych i surowce roślinne je zawierające. Wykorzystanie surowców roślinnych w terapiach leczniczych, kuchni i kosmetyce – związki goryczowe

Główne grupy związków biologicznie czynnych i surowce roślinne je zawierające. Wykorzystanie surowców roślinnych w terapiach leczniczych, kuchni i kosmetyce – śluzy roślinne

Główne grupy związków biologicznie czynnych i surowce roślinne je zawierające. Wykorzystanie surowców roślinnych w terapiach leczniczych, kuchni i kosmetyce – saponiny trójterpenowe

Główne grupy związków biologicznie czynnych i surowce roślinne je zawierające. Wykorzystanie surowców roślinnych w terapiach leczniczych, kuchni i kosmetyce – garbniki i antranoidy przeczyszczające

Główne grupy związków biologicznie czynnych i surowce roślinne je zawierające. Wykorzystanie surowców roślinnych w terapiach leczniczych, kuchni i kosmetyce – barwniki - glikozydy flawonoidowe

Główne grupy związków biologicznie czynnych i surowce roślinne je zawierające. Wykorzystanie surowców roślinnych w terapiach leczniczych, kuchni i kosmetyce – barwniki – chlorofil, karotenoidy, betacyjany, barwniki chinoidowe, kurkuminoidy

Podstawowe źródła i zasady pozyskiwania surowców zielarskich

Konserwacja surowców zielarskich

Literatura:

Hlava B., Lanska D. 1983. Rośliny przyprawowe. PWRiL, Warszawa

Jedrzejko K. (red.). 1997. Zarys wiedzy o roślinach leczniczych. ŚAM, Katowice

Walewski W. 1985. Towaroznawstwo zielarskie. PZWL, Warszawa

Senderski M.E., 2004. Prawie wszystko o ziołach. Wyd. M.E. Senderski, Podkowa Leśna

Strzelecka H., Kowalski J. (red.). 2000. Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

POzie_W01 Posiada wiedzę na temat znaczenia i wykorzystania ziół w lecznictwie

POzie_W02 Zna przyprawy pochodzenia roślinnego i rozumie na czym polega ich znaczenie w żywieniu i produkcji żywności

POzie_W03 Posiada wiedzę o działaniach niepożądanych i konsekwencjach niewłaściwego stosowania surowców zielarskich

POzie_W04 Posiada wiedzę na temat aktywności fizjologicznej ziół

POzie_W05 Wyjaśnia zastosowanie ziół w oparciu o zawarte w nich substancje czynne

Umiejętności

POzie_ U01 Poprawnie przypisuje podstawowym ziołom kierunki działania leczniczego

POzie_ U02 Zna podstawowe sposoby pozyskiwania i konserwacji surowców zielarskich

POzie_ U03 Prawidłowo identyfikuje czynniki determinujące jakość surowców zielarskich

POzie_ U04 Zna podstawowe postacie leku roślinnego

POzie_ U05 Poprawnie klasyfikuje surowce zielarskie

Kompetencje społeczne

POzie _ K01 Ma świadomość potrzeby przekazywania innym informacji na temat korzyści i zagrożeń wynikających ze stosowania ziół

POzie _ K02 Ma świadomość etycznej odpowiedzialności za wskazywanie bezpiecznego wykorzystywania roślinnych surowców leczniczych

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie jest świadomy jakiejkolwiek roli surowców zielarskich w współczesnym lecznictwie

Nie zna źródeł pochodzenia surowców zielarskich

Nie jest świadomy zagrożeń nieumiejętnego postępowania z surowcami leczniczymi

Na ocenę 3

Jest świadomy roli surowców zielarskich we współczesnej medycynie, ale nie uzasadnia celu wykorzystywania ziół leczniczych i przyprawowych przez człowieka

Zna podstawowe źródła pochodzenia surowców zielarskich, ale nie potrafi poprzeć tego szczegółowymi przykładami

Jest świadomy zagrożeń nieumiejętnego użycia surowców leczniczych, ale nie przypisuje temu należytej wagi

Na ocenę 4

Zna najważniejsze leki roślinne, ale nie zawsze poprawnie identyfikuje je z kierunkiem działania terapeutycznego. Nie wyjaśnia na czym polega znaczenie poszczególnych przypraw w żywieniu i produkcji żywności

Rozróżnia zioła pozyskiwane w Polsce ze stanu naturalnego i z uprawy, nie precyzuje jednak sposobów ich utrwalania

Jest świadomy zagrożeń nieumiejętnego użycia surowców leczniczych, jednak niewielką wagę przypisuje do istoty przekazywania tej wiedzy innym

Na ocenę 5

Poprawnie identyfikuje leki roślinne z podaniem kierunku działania terapeutycznego. Wyjaśnia na czym polega znaczenie poszczególnych przypraw w żywieniu i produkcji żywności

Zna szczegółowo sposoby pozyskiwania ziół i precyzuje poprawnie metody ich utrwalania, analizując równocześnie zjawiska wpływające na ich jakość

Jest świadomy zagrożeń nieumiejętnego użycia ziół, przypisuje znaczącą wagę do przekazywania tej wiedzy innym, dba o propagowanie wykorzystania surowców zielarskich z pożytkiem dla człowieka

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.