Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologiczne podstawy warzywnictwa i zielarstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.RWZ.EKOW2.SM.OOGXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologiczne podstawy warzywnictwa i zielarstwa
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy: Agroekologia i ochrona roślin, 2 sem. stacj. mag. obowiązkowe
Bioinżynieria, 2 sem. stacj. mag. obowiązkowe
Ogr, Rośliny lecznicze i prozdrowotne, 2 sem, stacj. mag. obowiązkowe
Ogr, Sadownictwo, 2 sem, stacj. mag. obowiązkowe
Rośliny ozdobne, 2 sem. stacj. mag. obowiązkowe
Rośliny warzywne, 2 sem. stacj. mag. obowiązkowe
Sztuka ogrodowa, 2 sem. stacj. mag. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie z proekologicznymi metodami sterowania wzrostem roślin warzywnych i zielarskich, uzyskiwania odpowiedniej jakości surowców oraz jej zachowania po zbiorze. Podstawowe aspekty uprawy (przygotowanie gleby, płodozmiany, zabiegi pielęgnacyjne) roślin warzywnych i zielarskich w systemie ekologicznym i zintegrowanym w porównaniu z systemem konwencjonalnym. Zbiór ziół ze stanu naturalnego. Wartość biologiczna i właściwości lecznicze warzyw i ziół oraz czynniki przed- i pozbiorcze warunkujące ich jakość.

Pełny opis:

Definicja upraw ekologicznych i integrowanych z udziałem roślin warzywnych i ziół, historia i stan obecny.

Obowiązujące akty prawne związane z uprawą ekologiczną i integrowaną , kontrola i certyfikacja gospodarstw o profilu warzywniczym.

Warunki środowiska w integrowanej i ekologicznej uprawie warzyw i ziół.

Ograniczanie zabiegów uprawowych w rolnictwie ekologicznym.

Zmianowanie w ekologicznych uprawach roślin warzywnych i zielarskich oraz wykorzystanie zjawiska allelopatii

Wybrane aspekty nawożenia w systemie ekologicznym i integrowanym.

Materiał siewny i dobór odmian.

Zabiegi pielęgnacyjne i zwalczanie chwastów w uprawie polowej.

Zasady zbioru surowców zielarskich i pozyskiwanie ziół ze stanu naturalnego.

Zasady zachowania wysokiej jakości, właściwości dietetycznych i leczniczych warzyw i ziół.

Prezentacja modelowych gospodarstw ekologicznych i prowadzonych metodą integrowaną

Zapoznanie z procesem konwersji gospodarstw konwencjonalnych do ekologicznych i wymaganiami podczas ubiegania się o certyfikat rolnictwa ekologicznego. Wizyta w jednostce certyfikującej produkty ekologiczne.

Literatura:

Babik I, Kaniszewski S., 2004. Ekologiczne metody uprawy warzyw. KCRE, Radom

Grath M., 2007. Ogród ekologiczny. KDC

Siebeneicher G., 1997. Podręcznik rolnictwa ekologicznego. PWN, Warszawa

Jędrzejko K., 1997. Zarys wiedzy o roślinach leczniczych. ŚAM, Katowice

Kołodziej B. (red.) , 2010 . Poradnik dla plantatorów uprawa ziół. PWRiL, Poznań

Efekty uczenia się:

Wiedza

KWewz_W01 Definiuje pojęcie warzywnictwa i zielarstwa ekologicznego, biodynamicznego i integrowanego. Wylicza różnice w stosunku do rolnictwa konwencjonalnego

KWewz_W02 Znajduje odpowiednie przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego

KWewz_W03 Rozumie rolę warunków środowiska w kształtowaniu roślinnej produkcji ekologicznej

KWewz_W04 Opisuje szczegółowe zasady ekologicznej uprawy roślin warzywnych i zielarskich

KWewz_W05 Wykazuje znajomość sposobów i reguł obowiązujących przy zbiorze surowców zielarskich z upraw i stanu dzikiego

Umiejętności

KWewz_ U01 Posiada umiejętność wyszukiwania i wykorzystywania szczegółowych informacji na temat ekologicznej uprawy warzyw, i zbioru ziół

KWewz_ U02 Poprawnie analizuje warunki środowiska uprawy w dostosowaniu do wymagań roślin warzywnych i zielarskich

KWewz_ U03 Prawidłowo identyfikuje zależności pomiędzy zabiegami agrotechnicznymi a jakością warzyw i ziół, a także pokazuje ich wpływ na stan środowiska naturalnego

KWewz_ U04 Potrafi podejmować właściwe decyzje przy doborze metod i urządzeń w ekologicznej produkcji warzyw i ziół

Kompetencje społeczne

KWewz _ K01 Rozumie potrzebę przekazywania innym obiektywnych informacji na temat technik wykorzystywanych w produkcji ekologicznej warzyw i ziół

KWewz _ K02 Ma świadomość znaczenia etycznej odpowiedzialności za skutki niewłaściwego postępowania na każdym etapie uzyskiwania ekologicznych warzyw i surowców z roślin leczniczych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca: 203

Ocena końcowa: 707

Na ocenę 2

Nie definiuje upraw ekologicznych i integrowanych z udziałem roślin warzywnych i ziół. Nie wymienia dozwolonych zabiegów uprawowych w rolnictwie ekologicznym. Nie zna zasad ekologicznej uprawy warzyw i ziół

Nie identyfikuje zależności pomiędzy zabiegami agrotechnicznymi a jakością warzyw i ziół, ani nie pokazuje ich wpływu na stan środowiska naturalnego. Nie potrafi podjąć decyzji przy doborze metod i urządzeń w ekologicznej produkcji warzyw i ziół

Nie jest świadomy zagrożeń niewłaściwych działań w trakcie ekologicznej produkcji warzyw i ziół

Na ocenę 3

Definiuje pojęcie upraw ekologicznych i integrowanych z udziałem roślin warzywnych i ziół. Nie wymienia dozwolonych zabiegów uprawowych w rolnictwie ekologicznym. Zna niektóre zasady ekologicznej uprawy warzyw i ziół

Identyfikuje tylko niektóre zależności pomiędzy zabiegami agrotechnicznymi a jakością warzyw i ziół, nie pokazuje ich wpływu na stan środowiska naturalnego. Większość podejmowanych przez niego decyzji przy doborze metod i urządzeń w ekologicznej produkcji warzyw i ziół jest niewłaściwych

Jest świadomy zagrożeń niewłaściwych działań w trakcie ekologicznej produkcji warzyw i ziół, ale nie przypisuje temu należytej wagi

Na ocenę 4

Definiuje pojęcie upraw ekologicznych i integrowanych z udziałem roślin warzywnych i ziół. Wymienia większość dozwolonych zabiegów uprawowych w rolnictwie ekologicznym. Zna główne zasady ekologicznej uprawy roślin warzywnych i zielarskich

Prawidłowo identyfikuje zależności pomiędzy zabiegami agrotechnicznymi a jakością warzyw i ziół, ale nie pokazuje ich wpływ na stan środowiska naturalnego. Nie wszystkie podejmowane przez niego decyzje przy doborze metod i urządzeń w ekologicznej produkcji warzyw i ziół są trafne

Jest świadomy zagrożeń niewłaściwych działań w trakcie ekologicznej produkcji warzyw i ziół, przypisuje jednak niewielką wagę do istoty przekazywania tej wiedzy innym

Na ocenę 5

Definiuje pojęcie upraw ekologicznych i integrowanych z udziałem roślin warzywnych i ziół. Wymienia większość dozwolonych zabiegów uprawowych w rolnictwie ekologicznym. Zna szczegółowe zasady ekologicznej uprawy roślin warzywnych i zielarskich

Prawidłowo identyfikuje zależności pomiędzy zabiegami agrotechnicznymi a jakością warzyw i ziół, a także pokazuje ich wpływ na stan środowiska naturalnego. Potrafi podejmować właściwe decyzje przy doborze metod i urządzeń w ekologicznej produkcji warzyw i ziół

Jest świadomy zagrożeń niewłaściwych działań w trakcie ekologicznej produkcji warzyw i ziół, przypisuje znaczącą wagę do przekazywania tej wiedzy innym, dba o propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej podczas uprawy i zbioru roślin warzywnych i zielarskich

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.