Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rośliny zielne w sztuce ogrodowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.ROZ.RZSO7.NI.OOGSY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rośliny zielne w sztuce ogrodowej
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przegląd różnych grup roślin zielnych w aspekcie ich znaczenia i zastosowania we współczesnej sztuce ogrodowej

Pełny opis:

Walory dekoracyjne roślin zielnych (jednorocznych, dwuletnich oraz bylin)

Znaczenie roślin zielnych w rozwoju sztuki ogrodowej.

Współcześni twórcy rabat i kwietników w sztuce ogrodowej

Rośliny zielne w ogrodach naturalistycznych

Ogrody wiejskie

Rośliny zielne w założeniach wodnych

Znaczenie traw ozdobnych projektowaniu ogrodów

Walory dekoracyjne roślin cebulowych i bulwiastych, morfologia, przegląd gatunków

Gatunki roślin do różnych stref nasadzeń w ogrodowych założeniach wodnych

Przegląd najważniejszych gatunków rozłogowych i kępkowych traw ogrodowych

Znaczenie paproci w ogrodach, gatunki rodzime i odmiany ogrodowe

Prezentacja zielnych roślin okrywowych

Dobór roślin zielnych do ogrodów na dachach

Analiza założeń z roślin sezonowych w terenie - warsztaty

Koncepcja nasadzeń z roślin zielnych dostosowanych do warunków siedliska ogrodowego

Literatura:

- Majdecki L. 2008. Historia sztuki ogrodowej. PWN Warszawa

- Kingsbury N. 2007. Projektowanie rabat. Muza S.A.

- Kłosowski S., Kłosowski G. 2001. Rośliny wodne i bagienne, Multico Oficyna Wydawnicza Warszawa

- Krause J. Lisiecka A. Szczepaniak S. 2006. Ozdobne rośliny jednoroczne i dwuletnie. Wyd. AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu

- Łukasiewicz A. 2003. Rośliny okrywowe. PWRiL Warszawa

- Marcinkowski J. 2002. Byliny ogrodowe. Produkcja i zastosowanie. PWRiL Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

Rozróżnia walory dekoracyjne roślin zielnych (jednorocznych, dwuletnich oraz bylin)

Wyjaśnia znaczenie roślin zielnych w rozwoju sztuki ogrodowej.

Rozpoznaje współczesne formy sztuki ogrodowej wykorzystujące rośliny zielne i ich twórców

Opisuje cechy i najważniejsze rośliny zielne w ogrodach naturalistycznych, ogrodach wiejskich i założeniach wodnych

Tłumaczy znaczenie traw ozdobnych projektowaniu ogrodów

Umiejętności

Pokazuje walory dekoracyjne roślin cebulowych i bulwiastych, paproci i traw

Identyfikuje gatunki roślin do różnych stref nasadzeń ogrodowych w założeniach wodnych

Uzasadnia przydatność roślin zielnych do ogrodów na dachach oraz w nasadzeniach okrywowych

Analizuje założenia z roślin zielnych - warsztaty

Przygotowuje projekt nasadzeń z roślin zielnych do różnych warunków siedliska ogrodowego

Kompetencje społeczne

Docenia znaczenie roślin zielnych w sztuce ogrodowej dla poprawy jakości życia człowieka

Podejmuje wyzwanie twórczej pracy w grupie i doskonalenia umiejętności komunikacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

703 test wielokrotnego wyboru

202 zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe)

302 ocena zaangżowania w dyskusji, umiejętnosci podsumowania, wartościowania

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.