Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie zintegrowane III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.ROZ.PZI3.NM.OOGSY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie zintegrowane III
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Kompozycja planszy, analizy: widokowe, krajobrazowe i kompozycyjne, gospodarka zielenią, projekt publicznych terenów zieleni, wizualizacje projektu

Pełny opis:

Treści kształcenia

Wprowadzenie do tematu (park miejski), projekt logo, layout plansz projektowych skala 1:500

Analiza lokalizacji parku w planie zagospodarowania przestrzennego, w świetle zdjęć historycznych

Wizja w terenie i rejestracja stanu istniejącego, perspektywy z poziomu oczu człowieka

Analiza kompozycyjna, widokowa - osie widokowe, powiązania widokowe, strefy funkcjonalne,

Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja zieleni

Gospodarka zielenią

Koncepcja rzutu wraz wybranymi elementami małej architektury ogrodem specjalistycznym(np.ogród zapachowy, dydaktyczny, dla dzieci)

Ogród specjalistyczny rzut ,aksonometria 1;100

Kolorystyka całości założenia w wybranej porze roku

Perspektywy z poziomu oczu człowieka – stan projektowy

Obrony projektów

Literatura:

1. Łuczyńska-Bruzda M., Elementy naturalne środowiska, Kraków 1997

2. Bogdanowski J., Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Wrocław, Warszawa, Kraków 1976

3. Żórawski J., Budowa formy architektonicznej, Kraków 1973

4. Korzeniewski W., Odległości w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, Warszawa 2002

5. Siewniak M., Mitkowska A., Tezaurus sztuki ogrodowej. Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna metody strukturyzacji krajobrazu- potrafi wykonać analizę w skali parku lub ogrodu

Umie wykonać analizę funkcjonalną – dostosować funkcje do różnych grup wiekowych użytkowników

Potrafi zaprojektować układ ścieżek , formy małej architektury, elementy oświetlenia

Zna zasady projektowania zieleni miejskiej

Umiejętności

Potrafi zakomponować przestrzeń parku, ogrodu

Komponuje skupiny zieleni – kępy ,klomby, rabaty

Projektuje formu aktywności – place i miejsca zabaw dzieci, odpoczynku osób starszych, ogrody specjalne - sensoryczne

Wykorzystuje umiejętności które nabył na innych przedmiotach – szata roślinna, rośliny ozdobne, warzywnictwo, zioła,

Kompetencje społeczne

Dyskutuje i argumentuje decyzje projektowe

Pracuje w grupie – potrafi oceniać swoje możliwości i predyspozycje

Ma potrzebę doskonalenia i pogłębiania wiedzy, kontynuowania nauki

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Student nie potrafi opisać elementów kompozycji, nie potrafi analizować relacji proporcji oraz skali elementów,

nie rozpoznaje relacji brył, i elementów kluczowych kompozycji, nie zna zastosowania koloru oraz form ukształtowania w projektowaniu parków i ogrodów

Student nie ma świadomości potrzeby wkładu własnego w procesie studiowania i wykonywania zawodu, nie ma świadomości przestrzegania zasad etyki zawodowej

Na ocenę 3

Student potrafi opisać podstawowe elementy krajobrazowej,

potrafi analizować relacje proporcji oraz skalę elementów, zna podstawowe zastosowanie koloru oraz form ukształtowania w projektowaniu parków i ogrodów

Student prowadzi notatki oraz korzysta z dostępnych w Internecie źródeł wiedzy, ma świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej

Na ocenę 4

Student potrafi opisać podstawowe elementy kompozycji krajobrazowej, potrafi analizować relacje proporcji oraz skalę elementów,

rozpoznaje relacje brył, i elementów kluczowych kompozycji zna i potrafi uzasadnić zastosowanie koloru oraz form ukształtowania w projektowaniu parków i ogrodów

Student korzysta z własnych, uporządkowanych notatek oraz literatury podstawowej i uzupełniającej przewidzianej dla przedmiotu, ma świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej

Na ocenę 5

Student potrafi opisać sklasyfikować i zastosować elementy kompozycji krajobrazowej,

potrafi analizować relacje proporcji oraz skalę elementów, określa oddziaływanie brył i rozpoznaje relacje brył, oraz elementów kluczowych kompozycji, zna , potrafi zaprojektować i uzasadnić zastosowanie koloru oraz form ukształtowania w projektowaniu parków i ogrodów

Student korzysta z własnych, uporządkowanych notatek z ćwiczeń oraz literatury podstawowej i uzupełniającej przewidzianej dla przedmiotu; potrafi wskazać inne źródła literaturowe w zakresie problematyki poruszanej na wykładach, ma świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.