Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trawy w terenach zieleni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.ROZ.9TWTZ.SI.OOGXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trawy w terenach zieleni
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych
Grupy: Ogr, Sztuka ogrodowa, 7 sem. stacj. inż. fakultatywne
Ogrodnictwo 7 sem. stacjon. inż. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Uprawa, walory dekoracyjne i zastosowanie traw ozdobnych w terenach zieleni

Pełny opis:

Wykłady:

Zróżnicowanie morfologiczne i biologia traw (Poaceae) oraz gatunków trawopodobnych z rodzin: turzycowatych (Cyperaceae) i sitowatych (Juncaceae). Charakterystyka zbiorowisk roślinnych na świecie zdominowanych przez trawy. Uprawa, rozmnażanie, choroby i szkodniki traw rabatowych oraz gazonowych. Charakterystyka wybranych gatunków traw ozdobnych oraz ozdobnych turzyc i sitów.

Ćwiczenia:

Trawy ozdobne w polskich szkółkach: praktyczne zagadnienia związane z technologią uprawy i sprzedażą traw ozdobnych w szkółkach bylinowych, oraz nowymi gatunkami traw wprowadzanych na rynek ogrodniczy (zaliczenie raportu). Prezentacje studentów dotyczące przykładowych zestawień traw w ogrodach stepowych, wydmowych, przy zbiornikach wodnych oraz bambusów w aranżacji wnętrz (ocena prezentacji ustnej). Trawy ozdobne w kompozycji ogrodu – projekt „ogrodu traw” (ocena projektu).

Literatura:

Falkowski M. (red.). 1982. Trawy polskie. PWRiL, Warszawa.

Haber Z. 1989. Trawy rabatowe dla naszych parków i ogrodów. Oficyna Wydawnicza Atena, Poznań.

Majtkowska G., Majtkowski W. 2007.Trawy ozdobne. Wydawnictwo Działkowiec, Warszawa.

Urbański P. 2001. Trawy ozdobne, turzyce i sity. PWRiL, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Opisuje morfologię i biologię oraz środowisko występowania traw oraz gatunków „trawopodobnych”.

Rozpoznaje choroby i szkodniki podstawowych gatunków traw rabatowych oraz gazonowych.

Wyjaśnia zagadnienia związane z rozmnażaniem i uprawą traw w szkółkach bylinowych.

Tłumaczy różnice w budowie, wymaganiach i zastosowaniu traw, turzyc i sitów.

Umiejętności:

Znajduje informacje dotyczące uprawy i zastosowania traw w terenach zieleni.

Używa narzędzi internetowych do pozyskiwania informacji z zakresu technologii uprawy traw.

Przygotowuje projekt rabaty z udziałem traw ozdobnych

Analizuje przykładowe zestawienia traw w ogrodach o różnym charakterze.

Pielęgnuje założenia ogrodowe z udziałem traw ozdobnych

Kompetencje społeczne: Przewiduje potrzebę dalszego dokształcania się z zakresu roślinoznawstwa.

Łączy ogromne zainteresowanie trawami ozdobnymi z możliwością założenia własnej produkcji ogrodniczej.

Podejmuje wyzwanie wzbogacenia otaczającego krajobrazu o kompozycje roślinne z udziałem traw.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

Wykłady: egzamin

Ćwiczenia:

Praktyczne zagadnienia związane z technologią uprawy i sprzedażą traw ozdobnych w szkółkach bylinowych (zaliczenie raportu).

Prezentacje studentów dotyczące przykładowych zestawień traw w ogrodach (ocena ustnej prezentacji).

Trawy ozdobne w kompozycji ogrodu – projekt „ogrodu traw” (ocena projektu).

Kryteria oceniania

Na ocenę 2:

Wiedza:

Nie wymienia podstawowych gatunków traw ozdobnych oraz nie wyjaśnia sposobu ich uprawy, rozmnażania oraz zastosowania w terenach zieleni.

Umiejętności:

Nie przygotowuje projektu rabaty z udziałem traw.

Nie zna zasad pielęgnacji traw ozdobnych.

Nie znajduje informacji dotyczących zadanego problemu.

Kompetencje społeczne:

Nie jest świadomy istotnej funkcji jaką mogą pełnić poznane gatunki traw zarówno w sferze krajobrazowej, jak i ekonomicznej.

Na ocenę 3:

Wiedza: Wymienia kilka poznanych gatunków traw ozdobnych, w sposób ogólny wyjaśnia ich uprawę, pielęgnację oraz zastosowanie w terenach zielni.

Umiejętności:

Przygotowuje projekt rabaty z udziałem traw, ale jest on niekompletny lub obarczony istotnymi błędami merytorycznymi lub technicznymi.

Zna niewiele zasad dotyczących pielęgnacji traw ozdobnych oraz wykazuje bierną postawę podczas ćwiczeń praktycznych.

Ma problem ze znajdowaniem informacji i przekładaniem ich na konkretne zadanie.

Kompetencje społeczne:

Jest świadomy istotnej funkcji, jaką mogą pełnić poznane gatunki traw w sferze krajobrazowej, jak i ekonomicznej, ale nie uwzględnia ich w praktycznym działaniu .

Na ocenę 4:

Wiedza:

Wymienia większość poznanych gatunków traw ozdobnych, wyjaśnia ich uprawę, pielęgnację oraz zastosowanie w terenach zielni.

Umiejętności:

Przygotowuje projekt rabaty z udziałem traw, ale jest on obarczony drobnymi błędami merytorycznymi lub technicznymi.

Zna zasady pielęgnacji traw ozdobnych i wykonuje poprawnie podstawowe prace pielęgnacyjne.

Znajduje informacje, przyswaja dane, przedstawia je w formie prezentacji.

Kompetencje społeczne:

Jest świadomy istotnej funkcji jaką mogą pełnić poznane gatunki traw w sferze krajobrazowej, jak i ekonomicznej i częściowo uwzględnia je w praktycznym działaniu.

Na ocenę 5:

Wiedza:

Wymienia wszystkie poznane gatunki traw ozdobnych, szczegółowo wyjaśnia ich uprawę, pielęgnację oraz zastosowanie w terenach zielni.

Umiejętności:

Przygotowuje poprawny pod względem merytoryczny i technicznym projekt rabaty z udziałem traw.

Zna zasady pielęgnacji traw ozdobnych, analizuje odrębnie pielęgnowane gatunki, proponuje dalsze zabiegi ogrodnicze.

Znajduje informacje, przyswaja i analizuje dane, przedstawia je w formie prezentacji - będącej twórczą formą wystąpienia.

Kompetencje społeczne:

Jest świadomy istotnej funkcji jaką mogą pełnić poznane gatunki traw w sferze krajobrazowej, jak i ekonomicznej i uwzględnia je twórczo w praktycznym działaniu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.