Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zastosowanie użytkowe technik multimedialnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.GHN.9TMUL.SI.OOGXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie użytkowe technik multimedialnych
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Ogr, Bioinżynieria, 3 sem. stacj. inż. fakultatywne
Ogr, Ogrod. z market., 5 sem, stacj. inż. fakultatywne
Ogr, Rośliny lecznicze i prozdrowotne, 5 sem, stacj. inż. fakultatywne
Ogr, Sztuka ogrodowa, 3 sem, stacj. inż. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cel kursu: Nauka tworzenia animacji i posługiwania się grafiką oraz multimediami w działaniach prezentacyjnych, marketingowych, komercyjnych.

Tematyka: Tworzenie, edycja i animacja grafiki w programach pakietu CorelDraw, eksportowanie animowanych elementów do formatu Macromedia Flash (swf); projektowanie strony internetowej z użyciem w/w obiektów. Wstawianie i sterowanie odtwarzaniem grafiki, obiektów dźwiękowych, klipów multimedialnych w prezentacji Power Point.

Kryteria oceny: samodzielne opracowanie projektu z wykorzystaniem programów graficznych

Forma zakończenia: zaliczenie

Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń

Rodzaje grafiki, programy do tworzenia i edycji grafik. Pakiet CorelDRAW Graphics Suite 11. Terminologia, pojęcia, elementy okien w programach Corel. 2

Praca z grafiką rastrową w programie Corel PHOTO PAINT:

Skanowanie obrazów, opcje skanowania, właściwości bitmap.

Polepszanie jakości zdjęć: kadrowanie, zszywanie, dopasowywanie kolorów i odcieni, zmiana wymiarów, rozdzielczości, retuszowanie.

Dodawanie efektów specjalnych.

Eksport i optymalizacja obrazów do publikacji w Internecie. 4

Tworzenie rysunku wektorowego statycznego w programie Corel DRAW: Rysowanie podstawowych obiektów przy pomocy narzędzi z przybornika, opcje i właściwości narzędzi.

Praca z obiektami: zaznaczanie, duplikowanie, skalowanie, obracanie, odbicia lustrzane, wyrównywanie, przyciąganie do siatki, grupowanie, łączenie.

Modyfikacja obiektów: pochylanie, rozciąganie, efekty specjalne, zniekształcenia.

Dodawanie wypełnienia, koloru, modyfikowanie przezroczystości obiektów.

Tworzenie symboli, współdzielenie symboli między wieloma rysunkami.

Praca z warstwami.

Praca z tekstem. 8

Animacja w programie Corel R.A.V.E.:

Praca z układem sceny i widokami.

Animacje obiektów: wydłużanie czasu życia obiektów, przekształcenia tween obiektów, ruch po linii prostej, wzdłuż ścieżki, zmiana skali obiektu w czasie, obrót obiektu w czasie.

Tworzenie animowanych efektów tekstowych.

Tworzenie filmów interakcyjnych: tworzenie i edycja przejść, dodawanie dźwięku do przejść, tworzenie hiperłączy.

Eksport filmu do formatu swf lub gif, i publikowanie filmu w Internecie. 8

Postawy języka HTML: struktura programu, znaczniki, projektowanie struktury strony lub witryny WWW przy pomocy tabeli lub ramek wstawianie i formatowanie tekstu, wstawianie tła, elementów multimedialnych, odnośników. Publikowanie w Internecie. 4

Grafika prezentacyjna: techniki umieszczania obiektów w prezentacji PowerPoint: osadzanie, łączenie, wklejanie jako obraz. Wstawianie i sterowanie odtwarzaniem plików dźwiękowych i filmów w prezentacji PowerPoint. 4

RAZEM 30

Literatura:

Literatura:

1. Benicewicz-Miazga A. 2004., Grafika w biznesie. Projektowanie elementów tożsamości wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy, Helion.

2. Maćkuś B. 2007. Ćwiczenia z CorelDRAW 12 CorelPHOTOPAINT 12 wersja polska, WN PWN S.A.

3. Ogórek A. 2002. CorelRAVE Ćwiczenia praktyczne, Helion.

4. Ogórek A. 2003. CorelDRAW Graphics Suite 11 PL. Kompendium Helion.

5. Tomaszewska-Adamarek A., Zimek R. 2007. ABC grafiki komputerowej i obróbki zdjęć, Helion.

Ponadto:

1. Zasoby Pomocy w wykorzystywanym oprogramowaniu

2. Zasoby Internetu.

Efekty uczenia się:

Bardzo dobry

Student wykonał prezentację na temat związany z kierunkiem studiów, zachowując przejrzystą konstrukcję prezentacji z możliwością sterowania do zawartych w niej tematów, wyposażając ją w elementy multimedialne (zdjęcia, fotomontaże, grafika schematyczna, animacje, podkład dźwiękowy), zwiększające atrakcyjność, ułatwiające zrozumienie podjętego tematu. Elementy multimedialne zostały przygotowane w sposób samodzielny lub na drodze edycji wyszukanych elementów cząstkowych, zoptymalizowane dla celów umieszczenia w prezentacji lub na stronie WWW. Zostało wykonane sterowanie odtwarzaniem animacji, filmów i dźwięku. Ogólny odbiór prezentacji świadczy o znakomitym przyswojeniu przez studenta wiedzy z zakresu grafiki rastrowej, wektorowej, animacyjnej.

Dobry

Student wykonał prezentację na temat związany z kierunkiem studiów, zachowując przejrzystą konstrukcję prezentacji z możliwością sterowania do zawartych w niej tematów, wyposażając ją w większość z wymaganych elementów multimedialnych (zdjęcia, fotomontaże, grafika schematyczna, animacje, podkład dźwiękowy), nie wykonał fotomontaży lub schematów ułatwiających zrozumienie podjętego tematu. Elementy multimedialne zostały przygotowane w sposób samodzielny lub na drodze edycji wyszukanych elementów cząstkowych, nie zostały zoptymalizowane dla celów umieszczenia w prezentacji lub na stronie WWW. Zostało wykonane sterowanie odtwarzaniem animacji, filmów i dźwięku. Ogólny odbiór prezentacji świadczy o dobrym przyswojeniu przez studenta wiedzy z zakresu grafiki rastrowej, wektorowej, animacyjnej.

Dostateczny

Student wykonał prezentację na temat związany z kierunkiem studiów, nie zachowując przejrzystej konstrukcji prezentacji, bez możliwości sterowania do zawartych w niej tematów, wyposażając ją w niektóre z wymaganych elementów multimedialnych (zdjęcia, fotomontaże, grafika schematyczna, animacje, podkład dźwiękowy), nie wykonał fotomontaży lub schematów ułatwiających zrozumienie podjętego tematu. Elementy multimedialne nie zostały zoptymalizowane dla celów umieszczenia w prezentacji lub na stronie WWW. Zostało wykonane sterowanie odtwarzaniem animacji, filmów i dźwięku. Ogólny odbiór prezentacji świadczy o niedokładnym przyswojeniu przez studenta wiedzy z zakresu grafiki rastrowej, wektorowej, animacyjnej.

Niedostateczny

Student wykonał prezentację na temat związany z kierunkiem studiów, nie zachowując przejrzystej konstrukcji prezentacji, bez możliwości sterowania do zawartych w niej tematów, wyposażając ją w niektóre z wymaganych elementów multimedialnych (zdjęcia, fotomontaże, grafika schematyczna, animacje, podkład dźwiękowy), nie wykonał animacji ułatwiających zrozumienie podjętego tematu. Elementy multimedialne nie zostały zoptymalizowane dla celów umieszczenia w prezentacji lub na stronie WWW. Nie zostało wykonane sterowanie odtwarzaniem animacji, filmów i dźwięku. Ogólny odbiór prezentacji świadczy o słabym przyswojeniu przez studenta wiedzy z zakresu grafiki rastrowej, wektorowej, animacyjnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)