Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowe wspomaganie projektowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.GHN.9KWPR.SM.OOGXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Ogr, Ogr. z marketingiem (rośliny ozdobne), 1 sem, stacj. mag. fakultatywne
Ogr, Sztuka ogrodowa, 1 sem, stacj. mag. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cel kursu: Zapoznanie studentów z graficznymi programami komputerowymi wspomagającymi projektowanie, poznanie podstaw rysowania w specjalistycznym programie AutoCAD firmy Autodesk i wykorzystanie go do projektowania terenów zieleni.

Tematyka: Praca w środowisku programów Garden Composer 3D Plus oraz AutoCAD. Zastosowanie powyższych programów do tworzenia projektów terenów zieleni.

Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń:

Praca w środowisku programu Garden Composer 3D Plus: projektowanie terenu i zabudowań, wyszukiwanie, dobór i wstawianie roślin, obserwacja zmian dynamicznych, wirtualny spacer po ogrodzie. - 3

Praca w środowisku programu AutoCAD: filozofia pracy w programie, funkcje elementów okna, sposoby komunikacji. Omówienie rodzajów współrzędnych i układów współrzędnych. - 3

Rysowanie obiektów płaskich, zmienianie właściwości obiektów, wykorzystanie narzędzi do rysowania precyzyjnego, modyfikowanie parametrów trybu rysowania precyzyjnego. Modyfikowanie kształtu obiektów. - 6

Tworzenie bloków, ustawianie parametrów wstawiania bloku do rysunku. Tworzenie warstw, zmiana statusów, przemieszczanie obiektów między warstwami i obserwacja zmiany cech. Tworzenie widoków i zarządzanie nimi. Wymiarowanie. - 4

Wykonanie projektu rabaty kwiatowej przy pomocy podstawowych obiektów rysunkowych oraz utworzonych własnych bloków, z wykorzystaniem opcji rysowania precyzyjnego. - 2

Tworzenie nowego projektu terenu zieleni z zastosowaniem poznanych zasad rysowania w programie AutoCAD:

- Założenia: jednostki, granice, siatka, skoku kursora, warstwy, podkład geodezyjny. Wrysowywanie granic terenu oraz obiektów stałych. Utworzenie LUW.

- Centrum Danych Projektowych: przeszukiwanie zasobów lokalnych i internetowych w poszukiwaniu potrzebnych elementów rysunku: bloków, warstw, stylów linii, tekstu, wymiarowania i kreskowania. Projektowanie własnych bloków i wstawianie ich do rysunku.

- Kreskowanie powierzchni. Utworzenie własnych stylów wymiarowania oraz stylów tekstu w przestrzeni modelu. Zwymiarowanie elementów projektu oraz wstawienie etykiet opisowych .

- Utworzenie widoków, rzutni na arkuszach wydruku, rozmieszczenie widoków w rzutniach, ustalenie skali wydruku w rzutniach. Opis widoku i jego skali w rzutni. Wydruk projektu. - 8

Rysowanie prostych brył przestrzennych, oglądanie rysunku w przestrzeni. Operacje logiczne na bryłach. Cieniowanie i renderowanie brył. Projekt gadżetu ogrodowego 3D. - 4

Literatura:

1. Jaskólski Andrzej, 2009. AutoCAD 2009/LT2009+. PWN, Warszawa

2. Pikoń Andrzej, 2008. AutoCAD 2008 i 2008 PL. Wydawnictwo Helion

3. Finkelstein Ellen, AutoCAD 2010 & AutoCAD LT 2010 Bible, JOHN WILEY & SONS INC

4. Pomoc w programie AutoCAD.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)