Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zioła w ogrodach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.FZ.ZWO.SI.OOSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zioła w ogrodach
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z szerokim asortymentem roślin zielarskich uprawianych w ogrodach. Student poznaje biologię, odmiany, sposób uprawy roślin zielarskich, a także ich walory ozdobne. Zaznajamia się ponadto z właściwościami leczniczymi i wartością prozdrowotną ziół. Omawiane są zasady doboru gatunków zależnie od warunków środowiskowych, planowanego przeznaczenia i tematu ogrodu, w powiązaniu z biologią i wymaganiami uprawowymi roślin. Uwzględnione są sposoby zasady pielęgnacji roślin w założeniach ogrodowych o funkcjach użytkowych, a równocześnie dekoracyjnych.

Pełny opis:

Definicja ziół i roślin zielarskich. Oddziaływanie ziół na organizm człowieka, ich znaczenie i wykorzystanie w życiu codziennym.

Klasyfikacje roślin i surowców zielarskich oraz ich przydatność w wyborze gatunków do planowanych założeń ogrodowych.

Cel i temat zielarskiego ogrodu użytkowego. Kryteria doboru gatunków roślin w odniesieniu do adresata ogrodu.

Różnorodność roślin zielarskich (morfologia, biologia i rozwój) a planowanie ich uprawy w ogrodach.

Zasady ustalania płodozmianu i wyboru systemu uprawy ziół w ogrodach.

Omówienie zasad pozyskiwania surowców i pielęgnacji roślin zielarskich najczęściej uprawianych w ogrodach w Polsce.

Planowanie założeń ogrodowych z roślinami zielarskimi - wybór tematu (celu) i lokalizacji

Przedstawienie doboru gatunków zgodnie z celem / tematem ogrodu i jego uzasadnienie. Dyskusja nad jego prawidłowością i weryfikacja

Przedstawienie rozmieszczenia przestrzennego roślin wybranych gatunków zgodnie z lokalizacją i warunkami środowiska planowanego ogrodu. Dyskusja nad jego prawidłowością i weryfikacja

Omówienie planu uprawy wytypowanych do projektu roślin (plan czasowy), zapewniającego utrzymanie dekoracyjności założenia ogrodowego. Dyskusja nad jego prawidłowością i weryfikacja

Opracowanie planu realizacji zielarskiego założenia ogrodowego – źródło i ilość materiału rozmnożeniowego, sposób i czas przygotowania stanowiska uprawy

Opracowanie planu pielęgnacji proponowanego ogrodu. Dyskusja nad jego prawidłowością i weryfikacja

Prezentacja całości planu i omówienie wartości użytkowej ogrodu.

Literatura:

Senderski M.E. 2017. Prawie wszystko o ziołach i ziołolecznictwie. Wyd. Podkowa Leśna.

Kołodziej B. (red). 2010 . Uprawa ziół. PWRiL, Poznań.

Rumińska A., Ożarowski A. 1990. Leksykon roślin leczniczych. PWRiL, Warszawa.

McVicar J. 2004. Księga ziół. SOLIS, Warszawa.

Bremness L. 1991. Wielka księga ziół. Wiedza i Życie, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wyjaśnia stosowanie ziół w celach leczniczych w oparciu o znajomość występujących w nich związków czynnych.

Wyjaśnia dobór gatunków roślin zielarskich dla konkretnego założenia ogrodowego.

Posiada wiedzę na temat uprawy ziół i ich wykorzystania.

Umiejętności

Umie wyszukiwać szczegółowe informacje na temat oddziaływania ziół na organizm człowieka.

Posiada zdolność doboru roślin zielarskich do warunków środowiska i uzasadnia ich zgodność z celem użytkowym ogrodu.

Organizuje przestrzenne i czasowe rozmieszczenie roślin w założeniu ogrodowym i potrafi je uzasadnić.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość potrzeby przekazywania odbiorcom ogrodu informacji na temat korzyści i zagrożeń wynikających z kontaktu i wykorzystania roślin zielarskich.

Potrafi sprostać wymaganiom adresata użytkowego ogrodu ziołowego.

Ma świadomość znaczenia etycznej odpowiedzialności za wskazanie sposobów właściwego i bezpiecznego stosowania ziół.

Metody i kryteria oceniania:

202 zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe)

301 ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej, udzielania instruktażu

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Capecka
Prowadzący grup: Ewa Capecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Capecka
Prowadzący grup: Ewa Capecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Capecka
Prowadzący grup: Ewa Capecka, Barbara Domagała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.