Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warzywa dekoracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.FZ.WAD.SI.OOSXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warzywa dekoracyjne
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zaprezentowanie możliwości wykorzystania rośliny warzywnych o walorach dekoracyjnych w ogrodach. Omówienie gatunków i odmian warzyw posiadających cechy atrakcyjne dla projektantów i użytkowników ogrodów. Zapoznanie z wykorzystaniem kulinarnym roślin ozdobnych. Omówienie wymagań środowiskowych warzyw dekoracyjnych, zasad produkcji i pielęgnacji oraz doboru roślin w aranżacjach ogrodowych, ich zmienności sezonowej oraz podstawowych elementów wartości odżywczej. Wykorzystanie egzotycznych roślin jadalnych w ogrodach.

Pełny opis:

Sposoby zakładania ogrodów warzywnych w różnych epokach i grupach społecznych ze szczególnym uwzględnieniem aranżacji o charakterze ozdobnym

Niezwykłe odmiany zwykłych warzyw

Przegląd gatunków i odmian warzyw egzotycznych o walorach dekoracyjnych do upraw gruntowych

Dobór warzyw do pomieszczeń, na balkony i tarasy, pojemniki, podłoża, systemy nawadniania i nawożenia

Jadalne rośliny ozdobne

Koncepcyjny projekt warzywnego ogrodu kwaterowego dedykowanego dla konkretnego obiektu  układ, dobór gatunków i odmian, specyfikacja materiału, technologia przygotowania stanowiska, plan pielęgnacji

Analiza oferty rynkowej gatunków i odmian warzyw do nowoczesnych kompozycji ogrodowych

Analiza oferty rynkowej gatunków i odmian warzyw do zastosowania w dekoracjach okolicznościowych

Koncepcyjny projekt nowoczesnego ogrodu warzywnego o charakterze kompozycji swobodnej dedykowanego dla konkretnego obiektu  układ, dobór gatunków i odmian, specyfikacja materiału, technologia przygotowania stanowiska, plan pielęgnacji

Projekt dekoracji okolicznościowej do wykorzystania kulinarnego

Warzywa w sztuce carvingu

Literatura:

Podstawowa:

Bauer K., 2007. Ogród warzywny. KDC, Warszawa.

Hobhouse P., 2005. Historia ogrodów. Arkady, Warszawa.

Szewczyk Ł., Wasik P., 2014. Sekrety dekoracji z warzyw i owoców. Pracownia Sztuki Kulinarnej, Ozimek

Ślusarczyk D., Rybacki M., 2014. Fantazje z warzyw i owoców. ELWA, Konstancin Jeziorna.

Teubner C., 2010. Kuchnia. Produkty spożywcze z czterech stron świata. Carta Blanca Sp. z o.o., Warszawa.

Pomocnicza:

Bazy internetowe roślin

Sklepy nasienne online

Zasoby Internetu

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna historię i znaczenie ogrodów warzywnych na przestrzeni wieków

Posiada wiedzę na temat wykorzystania roślin warzywnych i jadalnych w sztuce ogrodowej

Opisuje biologię, wymagania uprawowe, zabiegi pielęgnacyjne oraz możliwości zastosowania konkretnych gatunków i odmian warzyw w ogrodach

Opisuje warzywa egzotyczne oraz sposoby ich użycia w ogrodach

Charakteryzuje warzywa jako element dekoracji okolicznościowych

Umiejętności

Dokonuje właściwego wyboru gatunków i odmian warzyw do ogrodów

Organizuje przestrzenne i czasowe rozmieszczenie warzyw w ogrodach dekoracyjnych

Dokonuje właściwego wyboru gatunków i odmian warzyw do pozbiorczego wykorzystania w celach dekoracyjnych i kulinarnych

Zna wartość odżywczą, dietetyczną i możliwości zastosowania kulinarnego warzyw i wybranych jadalnych roślin ozdobnych

Zna podstawy sporządzania dekoracji okolicznościowych z użyciem warzyw o zastosowaniu kulinarnym i ozdobnym

Kompetencje społeczne

Docenia dobór środowiskowy oraz znaczenie roślin warzywnych dla podniesienia jakości życia społeczeństwa

Tłumaczy potrzebę przekazywania społeczeństwu wiedzy w zakresie możliwości tworzenia efektownych ogrodów użytkowych

Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role

Sposoby zakładania ogrodów warzywnych w różnych epokach i grupach społecznych ze szczególnym uwzględnieniem aranżacji o charakterze ozdobnym

Niezwykłe odmiany zwykłych warzyw

Przegląd gatunków i odmian warzyw egzotycznych o walorach dekoracyjnych do upraw gruntowych

Dobór warzyw do pomieszczeń, na balkony i tarasy, pojemniki, podłoża, systemy nawadniania i nawożenia

Jadalne rośliny ozdobne

Koncepcyjny projekt warzywnego ogrodu kwaterowego dedykowanego dla konkretnego obiektu  układ, dobór gatunków i odmian, specyfikacja materiału, technologia przygotowania stanowiska, plan pielęgnacji

Analiza oferty rynkowej gatunków i odmian warzyw do nowoczesnych kompozycji ogrodowych

Analiza oferty rynkowej gatunków i odmian warzyw do zastosowania w dekoracjach okolicznościowych

Koncepcyjny projekt nowoczesnego ogrodu warzywnego o charakterze kompozycji swobodnej dedykowanego dla konkretnego obiektu  układ, dobór gatunków i odmian, specyfikacja materiału, technologia przygotowania stanowiska, plan pielęgnacji

Projekt dekoracji okolicznościowej do wykorzystania kulinarnego

Warzywa w sztuce carvingu

Metody i kryteria oceniania:

202 zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)