Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjoogrodnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.FZ.SOG.SI.OOSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjoogrodnictwo
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Relacje ludzie – rośliny w odniesieniu do jakości życia i integracji społecznej. Definicja socjoogrodnictwa. Znaczenie ogrodnictwa w resocjalizacji, reintegracji społecznej, rozwoju świadomości ekologicznej, budowanie więzi społecznych. Przykłady akcji społecznych promujących działania ekologiczne i ogrodnicze, przykłady ogrodów komunalnych.

Pełny opis:

Poprawa jakości życia na poziomie fizycznym, psychicznym i rozwoju emocjonalnym jednostki i społeczeństwa przez aktywne obcowanie z naturą.

Definicja socjoogrodnictwa. Społeczny wymiar ogrodnictwa jako narzędzia integracji.

Rola ogrodów szkolnych i dydaktycznych w rozwijaniu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.

Ogrodnictwo w grupach społecznych: ogrodnicze akcje osiedlowe, eko wolontariat pracowniczy, ogrody społeczne, ogrody przy gospodarstwach agroturystycznych.

Resocjalizacja i reintegracja osób wykluczonych społecznie: bezrobotnych i uzależnionych przez prace ogrodnicze.

Ogrody więzienne i resocjalizacja przez pracę z roślinami.

Przykłady społecznych akcji ogrodniczych.

Przygotowanie wspólnego projektu wolontariatu ogrodniczego na terenie miasta Krakowa.

Realizacja planu wolontariatu ogrodniczego według wybranego scenariusza: np. praca z wybraną grupą społeczną, wdrożenie akcji, budowa ogrodu itp.

Literatura:

1. Ealings M. 2006. People-plant interactions. The physiological, psychological and sociological effects of plants on people, w: Farming for health. Hassink J., Van Dijk M. (red.) Springer, The Netherlands: 43-55.

2. Nowak J. 2001. Socjoogrodnictwo. Post. Nauk Roln. 3/2011: 57-70.

3. Relf D. 1992a. Human issues in horticulture. HortTech. 2(2): 159-171.

4. Relf D. 1992b. The role of horticulture in human well-being and social development. Timber Press, Virginia: 254.

5. Sempik J., Aldridge J., Becker S. 2005. Growing together: a practice guide to promoting social inclusion through gardening and horticulture. The Policy Press:

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje efekty aktywnego obcowania z naturą na poziomie fizycznym, psychicznym, emocjonalnym jednostki i społeczeństwa.

Definiuje socjoogrodnictwo, zakres działań związanych z community gardening. Wyjaśnia społeczny wymiar ogrodnictwa jako narzędzia integracji i resocjalizacji.

Tłumaczy rolę ogrodów wspólnotowych (community gardens) , szkolnych i dydaktycznych w rozwijaniu świadomości ekologicznej.

Umiejętności

Ilustruje przykłady społecznych akcji ogrodniczych.

Używa danych literaturowych oraz internetowych baz danych do przygotowania projektu wolontariatu.

Realizuje plan wolontariatu ogrodniczego według określonego scenariusza

Kompetencje społeczne

Docenia znaczenie samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności.

Podejmuje wyzwanie aktywnej pracy w zespole, przygotowuje projekt wolontariatu ogrodniczego wspólnie z innymi uczestnikami grupy.

Metody i kryteria oceniania:

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

301 ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej, udzielania instruktażu

601 ocena umiejętności pełnienia nałożonej funkcji w zespole

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 4 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 11 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Szewczyk-Taranek
Prowadzący grup: Bożena Szewczyk-Taranek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 4 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 11 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Szewczyk-Taranek
Prowadzący grup: Bożena Szewczyk-Taranek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 4 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 11 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Pawłowska
Prowadzący grup: Monika Cioć, Bożena Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.