Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Produkty ogrodnicze w dietetyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.FZ.POD.NI.OOGXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Produkty ogrodnicze w dietetyce
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

uzupełniający -  fakultatywny

Katedra Ogrodnictwa

Pełny opis:

W

Wprowadzenie do nauki żywienia człowieka. Potrzeby energetyczne organizmu i wartość energetyczna pożywienia. Tłuszczowce, białka, cukry, witaminy i sole mineralne - ich rola w organizmie człowieka. Występowanie w żywności, struktura i klasyfikacja. Współczesne poglądy na rolę. Spożycie w Polsce i współczesne zalecenia odnośnie spożycia. Rodzaje diet i ich ocena pod względem zgodności z zasadami.

CW

Ocena wartości odżywczej produktów spożywczych: skład chemiczny i wartość odżywcza, podział produktów na 12 grup. Potrzeby energetyczne człowieka, przemiana materii i jej bilans, obliczanie dobowego wydatku energetycznego. Metody oznaczania wartości odżywczej białka – metody chemiczne (CS). Podział, funkcje i główne źródła witamin w diecie. Kwasotwórczość i zasadotwórczość produktów. Zasady planowania żywienia różnych grup ludności. Metody oceny sposobu żywienia. Układanie jadłospisów dla różnych grup ludności, wyliczanie racji pokarmowej na podstawie sporządzonego jadłospisu. Ocena stanu odżywienia – badania antropometryczne i biochemiczne. Zagadnienie idealnej masy ciała: obliczenie wskaźnika BMI, wartość wskaźnika WHR, pomiar stanu otyłości na podstawie grubości tkanki tłuszczowej.

Literatura:

Podstawowa

Pisulewski P. M., Pysz M. 2005. Żywienie człowieka. Zbiór ćwiczeń, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków.

Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B. . 2015. Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Gertig H., Przysławski J. . 2006. Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Uzupełniająca

Gawęcki J., Hryniewiecki L. 2003. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

wiedza - zna i rozumie

rolę substancji odżywczych (białek, tłuszczy, węglowodanów, witamin i soli mineralnych) w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu

wpływ odżywiania na jakość życia

zalecenia żywieniowe dla pozczególnych substancji odżywczych

metody pozwalające ocenić własny sposób odżywiania

skutki źle zbilansowanej diety

Umiejętności - potrafi

wyliczyc zawartość podstawowych składników pokarmowych we własnej diecie. Porównuje ich zawartość z zalecanym dziennym spożyciem

prawidłowo interpretować własny sposób żywienia. Wyciąga wnioski. Zestawia sprawozdanie pisemne

tłumaczyć zagrożenia płynące ze źle zbilansowanej diety dziennej. Znaleźć i zestawić produkty pozwalające na uniknięcie błędów żywieniowych Kompetencje społeczne - jest gotów do

ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej produktów spożywczych i ich wpływu na zdrowie człowieka

świadomej analizy wpływu diety i sposobu życia na zdrowie człowieka

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny z pytaniami otwartymi. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną liczoną z oceny uzyskanej z ćwiczeń i sprawdzianu (50% oceny końcowej) Studenci przygotowują sprawozdania z ćwiczeń oraz opracowują jadłospis, na podstawie krórych uzyskują ocnę z ćwiczeń (średnia arytmetyczna 50% oceny końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jędrszczyk
Prowadzący grup: Elżbieta Jędrszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)