Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona roślin ozdobnych przed szkodnikami w obiektach zamkniętych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.FZ.OPS.SI.OOSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona roślin ozdobnych przed szkodnikami w obiektach zamkniętych
Jednostka: Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z biologią i szkodliwością ważniejszych gatunków stawonogów i wybranych zwierząt powodujących uszkodzenia roślin ozdobnych w szklarniach, oranżeriach, w pomieszczeniach (rośliny doniczkowe w biurach i innych budynkach ), jak też przedstawienie metod ograniczania ich liczebności, w zależności od miejsca występowania.

Pełny opis:

Przegląd gatunków polifagicznych , ślimaki powodujące uszkodzenia roślin w szklarniach, tunelach

Charakterystyka ważniejszych gatunków mączlików, czerwców, mszyc, objawy żerowania, rośliny żywicielskie, zwalczanie (chemiczne/biologiczne)

Diagnostyka wciornastków występujących w szklarni, objawy żerowania, rośliny żywicielskie, zwalczanie (chemiczne/biologiczne)

Przegląd ważniejszych gatunków muchówek (miniarki, ziemiórki), objawy żerowania, rośliny żywicielskie, zwalczanie (chemiczne/biologiczne)

Charakterystyka roztoczy i nicieni występujących na roślinach ozdobnych uprawianych pod osłonami

Szkodniki kwarantannowe zawlekane z roślinami ozdobnymi do szklarni

Przygotowanie podłoża , metody odkażania stosowane w szklarniach i tunelach

Diagnostyka i preparowanie wybranych grup owadów

Wyjście do obiektów zamkniętych (szklarnie, oranżerie) – zapoznanie się z różnymi sposobami ochrony roślin ozdobnych przed szkodnikami (metoda chemiczna; Szklarnie w Zielonkach)

Wyjście do obiektów zamkniętych (szklarnie, oranżerie) – zapoznanie się z różnymi sposobami ochrony roślin ozdobnych przed szkodnikami (metoda biologiczna; Ogród Botaniczny)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Boczek J. (red.) 1999. Diagnostyka szkodników roślin i ich wrogów naturalnych T I-III. SGGW, Warszawa.

Boczek J. 1992. Niechemiczne metody zwalczania szkodników. SGGW. Warszawa.

Wojdyła A., Łabanowski G., Orlikowski L. 2007. Ochrona róż. PLANTPRESS.

Łabanowski G., Orlikowski L., Saniewska A., Skrzypczak C., Soika G. 2006. Ochrona ozdobnych roślin cebulowych i bulwiastych. PLANTPRESS.

Łabanowski G., Orlikowski L., Skrzypczak C., Soika G., Wojdyła A. 2005. Ochrona bylin. PLANTPRESS.

Literatura uzupełniająca:

Łabanowski G., Orlikowski L., Wojdyła A. 2010. Jak pielęgnować rośliny doniczkowe, choroby i szkodniki. MULTICO.

Łabanowski G. (red). 2012. Organizmy inwazyjne wykrywane w Polskich szklarniach. Wciornastki (Thripidae). Instrukcja rozpoznawania na podstawie wyglądu i objawów żerowania. (PDF)

Kozłowski J., Kozłowski R. 2010. Obce gatunki ślimaków nagich występujące w Polsce. Metody wykrywania i zapobiegania. IOR Poznań.

(na str. IOR w PDF)

Legutowska H. 2004. Preparaty roślinne w ochronie i nawożeniu roślin. Wydawnictwo Działkowiec.

Zalecenia Ochrony Roślin Ozdobnych 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wylicza jednostki systematyczne zwierząt, wymienia gatunki szkodliwe na roślinach ozdobnych w terenach zamkniętych

Wymienia najważniejsze gatunki szkodników polifagicznych

Wylicza ważniejsze gatunki z rzędu Hemiptera (mszyce, czerwce, mączliki), zna negatywne skutki ich żerowania oraz rośliny żywicielskie, zna sposoby ich zwalczania lub ograniczania ich liczebności

Wylicza ważniejsze gatunki z rzędu Thysanoptera, zna negatywne skutki ich żerowania, zna sposoby ich zwalczania lub ograniczania ich liczebności

Wylicza ważniejsze gatunki z rzędu Diptera i Hymenoptera, zna negatywne skutki ich żerowania, zna sposoby ich zwalczania lub ograniczania ich liczebności

Wylicza ważniejsze gatunki roztoczy (Acarina) i nicieni (Nematoda), zna negatywne skutki ich żerowania, zna sposoby ich zwalczania lub ograniczania ich liczebności

Wymienia szkodniki glebowe i zna ich biologię, szkodliwość i sposoby ich zwalczania

Opisuje wpływ czynników abiotycznych i biotycznych na występowanie i rozprzestrzenianie się szkodników

Wyjaśnia pozytywne i negatywne interakcje między różnymi gatunkami stawonogów

Prezentuje biocenotyczne powiązania między organizmami

Opisuje biologię i szkodliwość najważniejszych gatunków szkodników roślin ozdobnych

Wymienia najważniejsze gatunki zwierząt stosowanych w walce biologicznej ze szkodnikami roślin ozdobnych w terenach zamkniętych

Wymienia szkodniki kwarantannowe, akceptuje potrzebę wprowadzania regulacji prawnych z nimi związanych

Umiejętności

Używa narzędzi internetowych, w tym baz danych oraz wyszukiwarek publikacji naukowych z zakresu nauk przyrodniczych

Wyszukuje szczegółowe informacje dotyczące zagadnień związanych z ochroną roślin ozdobnych

Posiada umiejętności oznaczania i rozpoznawania organizmów szkodliwych i sposoby ograniczania ich liczebności

Posiada umiejętności precyzyjnego porozumiewania się w formie werbalnej i pisemnej oraz przy wykorzystaniu technik multimedialnych

Posiada umiejętność wyboru i zastosowania odpowiedniej metody zwalczania (chemiczne i niechemiczne), identyfikuje i analizuje zjawiska będące efektem działalności człowieka

Przygotowuje prace pisemne w oparciu o informacje pochodzące z różnych źródeł

Kompetencje społeczne

Docenia potrzebę ustawicznego kształcenia, wykazuje potrzebę stałego aktualizowania i pogłębiania wiedzy z zakresu studiowanej dziedziny i posiada nawyk i umiejętność korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej

Akceptuje potrzebę ochrony bioróżnorodności świata roślin i zwierząt

Docenia korzyści związane z bogactwem środowiska naturalnego.

Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za skutki prowadzonych przez siebie działań

Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 4 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 11 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Jankowska, Maria Pobożniak, Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
Prowadzący grup: Maria Pobożniak, Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 4 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 11 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pobożniak, Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
Prowadzący grup: Maria Pobożniak, Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 4 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 11 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pobożniak, Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
Prowadzący grup: Maria Pobożniak, Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 4 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 11 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pobożniak, Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
Prowadzący grup: Maria Pobożniak, Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.