Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nasionoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.FZ.NAS.SI.OOSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nasionoznawstwo
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest przedstawienie specyfiki produkcji materiału siewnego roślin ozdobnych. Szczególna uwaga jest poświęcona tematyce związanej z omówieniem parametrów jakościowych nasion oraz metodami oceny jakości nasion. Zajęcia pozwalają na zapoznanie się studentów z budową anatomiczną i morfologiczną nasion roślin ozdobnych.

Pełny opis:

Cele i zadania nasiennictwa, znaczenie nasion w przyrodzie oraz w gospodarce człowieka.

Przepisy prawne w nasiennictwie i kontrola produkcji nasiennej roślin ozdobnych w Polsce.

Specyfika produkcji nasiennej traw i roślin ozdobnych.

Badanie jakości nasion roślin ozdobnych oraz traw: oznaczanie czystości, wilgotności, żywotności, wigoru, zdrowotności oraz szybkości i zdolności kiełkowania nasion.

Wpływ jakości nasion roślin ozdobnych oraz traw na późniejszy rozwój roślin; zależność wzrostu i rozwoju roślin od jakości wysiewanych nasion.

Czynniki wpływające na jakość oraz długość życia nasion, przyczyny starzenia się i zamierania nasion. Sposoby i warunki przechowywania nasion roślin ozdobnych oraz traw.

Zakładanie i ocena testów kiełkowania nasion wybranych gatunków roślin ozdobnych, w tym traw – analiza czynników kształtujących kiełkowanie nasion.

Ocena jakości nasion: badanie czystości, żywotności oraz energii i zdolności kiełkowania nasion wybranych gatunków roślin ozdobnych oraz traw.

Zapoznanie się z budową anatomiczną nasion wybranych gatunków roślin ozdobnych oraz traw.

Zapoznanie się z budową morfologiczną nasion oraz sporządzanie „atlasów nasion” najważniejszych gatunków roślin ozdobnych uprawianych w Polsce.

Literatura:

1. Duczmal K.W., Tucholska H., 2000. Nasiennictwo. Tom 1. Część ogólna. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.

2. Duczmal K.W., Tucholska H., 2000. Nasiennictwo. Tom 2. Rozmnażanie materiału siewnego. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.

3. Kwiatkowski J., Szczukowski S., Tworkowski J., 2002. Wybrane zagadnienia z nasiennictwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

4. Rochalska M., Orzeszko-Rywka A., 2004. Przewodnik do ćwiczeń z nasiennictwa. Wydawnictwo SGGW.

5. Michalik B., Weiner W., 2004. Wybrane zagadnienia z nasiennictwa roślin ogrodniczych. Drukrol, Kraków.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje zagadnienia związane z nasionoznawstwem, rozumie rolę i znaczenie nasion w przyrodzie i gospodarce człowieka.

Charakteryzuje przepisy prawne i zna zasady kontroli produkcji nasion roślin ozdobnych.

Zna i rozumie specyfikę uprawy roślin ozdobnych na nasiona.

Charakteryzuje podstawowe parametry jakościowe nasion roślin ozdobnych.

Wyjaśnia znaczenie i wpływ jakości nasion roślin ozdobnych na rozwój roślin.

Rozumie czynniki kształtujące żywotność nasion oraz charakteryzuje sposoby przechowywania nasion roślin ozdobnych.

Umiejętności

Zakłada testy kiełkowania nasion.

Wykonuje ocenę jakości nasion.

Interpretuje wyniki oceny jakości nasion.

Sporządza raporty z przeprowadzonych badań.

Zna budowę zewnętrzną i wewnętrzną nasion roślin ozdobnych.

Kompetencje społeczne

Rozumie znaczenie prowadzenia kontrolowanej reprodukcji nasiennej oraz oceny jakości nasion dla współczesnej gospodarki człowieka.

Potrafi współpracować w ramach zespołu.

Metody i kryteria oceniania:

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

707 test jednokrotnego wyboru)

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Jagosz
Prowadzący grup: Barbara Jagosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Jagosz
Prowadzący grup: Barbara Jagosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Jagosz
Prowadzący grup: Barbara Jagosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.