Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia roślin ogrodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.FZ.HRO.SI.OOSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia roślin ogrodowych
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie z doborem roślin ozdobnych w poszczególnych epokach historycznych, geneza uprawy wybranych gatunków roślin ozdobnych,

ich symbolika i pochodzenie

Pełny opis:

Treści kształcenia wykłady:

Archeobotanika – nauka o roślinach towarzyszących człowiekowi w czasach wczesnohistorycznych

Etnobotanika – tradycyjne źródła wiedzy o roślinach i ich umiejscowieniu w kulturze

Rośliny ogrodów starożytnych (Egipt, Grecja, Rzym)

Rośliny ogrodów średniowiecza

Odrodzenie w ogrodach europejskich – introdukcja licznych gatunków

Historia transportu roślin, ogrodów botanicznych, szklarni i oranżerii

Rośliny parków krajobrazowych oraz ogrodów XIX i XX w.

Pochodzenie łacińskich nazw roślin ogrodowych

Rośliny w przekazach ikonograficznych

Motywy roślinne w sztukach plastycznych i literaturze

Treści kształcenia ćwiczenia:

Królewskie Ogrody na Wawelu – analiza doboru gatunków w odtworzonym założeniu renesansowym (podsumowanie, dyskusja)

Prezentacje studentów n. t.: „Pochodzenie, symbolika, historia zastosowania wybranych gatunków roślin ozdobnych w przestrzeni ogrodowej”

Literatura:

Majdecki L. 2009. Historia ogrodów, tom 1 i 2. PWN, Warszawa.

Gawryszewska B. 2006. Historia i struktura ogrodu rodzinnego. Wydawnictwo SGGW.

Hobhouse P. 2005. Historia ogrodów. Wydawnictwo Arkady, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

obecność najważniejszych gatunków roślin w kulturze ogrodniczej na przestrzeni dziejów

rozwój ogrodnictwa w poszczególnych epokach historycznych w aspekcie społecznym

aklimatyzację nowych gatunków roślin w ogrodach europejskich oraz ich wprowadzenie do szkółek ogrodniczych

wpływ działalności człowieka na przemiany zachodzące w sposobie ilustrowania i nazywania roślin

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

zinterpretować symbolikę i obecność poszczególnych gatunków roślin w kulturze europejskiej

zanalizować wybrane ogrody historyczne pod względem doboru roślin

odnaleźć informacje dotyczące pochodzenia i zastosowania roślin ozdobnych

zastosować narzędzia internetowych do pozyskiwania informacji z zakresu studiowanego przedmiotu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

dokształcania się z zakresu rewaloryzacji ogrodów historycznych w oparciu o właściwy dobór gatunków

uznania relacji ogrodów historycznych z dziedzictwem kulturowym danego regionu

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Rozwiązanie zadania problemowego , analiza przypadku (60%).

Ćwiczenia: Ocena zaangażowania w dyskusję, umiejętności podsumowania, ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej (40%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kapczyńska
Prowadzący grup: Anna Kapczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kapczyńska
Prowadzący grup: Anna Kapczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kapczyńska
Prowadzący grup: Anna Kapczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kapczyńska
Prowadzący grup: Anna Kapczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.