Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rośliny balkonowe i kwietnikowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.FL.RBK.SI.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rośliny balkonowe i kwietnikowe
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie gatunków i odmian roślin rabatowych i balkonowych oraz zasad ich uprawy oraz możliwości wykorzystania w terenach zieleni

Pełny opis:

Treści kształcenia

Znaczenie roślin jednorocznych, dwuletnich i bylin niezimujących w Polsce i na świecie. Szerokie możliwości wykorzystania tej grupy roślin w terenach zieleni.

Technologia produkcji roślin jednorocznych i dwuletnich ozdobnych z kwiatów oraz jednorocznych o dekoracyjnych liściach

Rozmnażanie i uprawa wybranych gatunków roślin balkonowych

Rodzaje kwietników miejskich, zegary kwiatowe, herby.

Zasady projektowania i zakładania takich obiektów w terenach miejskich i założeniach urbanistycznych

Sezonowe kompozycje w pojemnikach w otwartej przestrzeni miejskiej.

Morfologia i walory dekoracyjne roślin balkonowych i kwietnikowych – praca z zielnikiem i na kolekcji polowej roślin sezonowych

Zaprojektowanie kwietnika dywanowego i mozaikowego w określonej przestrzenia (park, uzdrowisko, pas miedzy jezdniowy, rondo, itp.)

Zaprojektowanie założenia z roślin sezonowych w pojemnikach w posesji prywatnej lub budynku handlowo usługowym

Zakładanie kwietnika sezonowego – praca w grupie

Literatura:

- Jantra H. 2000. Kwitnące balkony i tarasy. Multico Oficyna Wydawnicza Warszawa.

- Heitz H. 1998. Pięknie kwitnące kwiaty na balkonie, tarasie, patio, oknie, schodach… Delta W-Z Warszawa.

- Krause J. 2006. Uprawa roślin balkonowych i tarasowych. Plantpres Sp. z o o, Kraków

- Majorowski M. 2006. Kompozycje roślinne na balkon i taras. Multico Oficyna Wydawnicza Warszawa.

- Mayer J. 2005. Rośliny balkonowe. Wiedza i Życie Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Tłumaczy znaczenie roślin jednorocznych, dwuletnich i bylin niezimujących - w Polsce i na świecie oraz szerokie możliwości wykorzystania tej grupy roślin w terenach zieleni.

Rozróżnia technologie produkcji roślin jednorocznych i dwuletnich ozdobnych z kwiatów oraz jednorocznych o dekoracyjnych liściach

Opisuje rozmnażanie i uprawę wybranych gatunków roślin balkonowych

Kwalifikuje kwietniki miejskie, zegary kwiatowe, herby z roślin

Wyjaśnia zasady projektowania i zakładania kwietników w terenach miejskich i założeniach urbanistycznych

Ilustruje sezonowe kompozycje w pojemnikach w otwartej przestrzeni miejskiej.

Umiejętności

Rozróżnia morfologię i walory dekoracyjne roślin balkonowych i kwietnikowych na podstawie zielników i okazów z kolekcji polowej

Projektuje kwietnik dywanowy i mozaikowy w określonej przestrzeni (park, uzdrowisko, pas międzyjezdniowy, rondo, itp.)

Projektuje założenia z roślin sezonowych w pojemnikach w posesji prywatnej lub budynku handlowo usługowym

Buduje kwietnik dywanowy w terenach zieleni – praca zespołowa

Kompetencje społeczne

Docenia rolę roślin sezonowych w terenach zieleni miejskiej

Podejmuje wyzwanie pracy zespołowej przy wykonywaniu projektu, zakładaniu i pielęgnacji kwietnika

Metody i kryteria oceniania:

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

202 zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe)

703 test wielokrotnego wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 4 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 3 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Pawłowska
Prowadzący grup: Justyna Mazur, Bożena Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia projektowe, 4 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 3 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Pawłowska
Prowadzący grup: Justyna Mazur, Bożena Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)