Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ogrody tymczasowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.FL.OTY.SI.OOSXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ogrody tymczasowe
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z tymczasowymi kompozycjami roślinnymi w Polsce i na świecie

Pełny opis:

Ogród tymczasowy we współczesnej sztuce ogrodowej (specyfika zakładania i pełnione funkcje)

Tymczasowe ogrody pokazowe na festiwalach i wystawach ogrodniczych, w Polsce i na świecie (lokalizacja, forma, organizacja przestrzenna, dobór roślin i innych materiałów)

Parady kwiatowe (corso kwiatowe) i dywany kwiatowe w Polsce i na świecie

Roślinna oprawa wydarzeń kulturalnych.

Działania artystyczne z wykorzystaniem materiału roślinnego, mechffiti

Sezonowe ogródki gastronomiczne (stanowisko, układ kompozycyjny, dobór roślin)

Tymczasowe ogrody miejskie (stragany kwiatowe, mobilne grządki, "zielone" reklamy "zielona partyzantka")

"Zielone" ściany (systemy ogrodów wertykalnych, dobór roślin)

Projekt stoiska wystawienniczego/targowego na wystawę ogrodniczą z wewnętrzną lub zewnętrzną lokalizacją (specyfikacja techniczna, dobór roślin)

* Warsztaty terenowe - wyjście na wystawę ogrodniczą.

Sporządzenie dokumentacji z krytyczną oceną.

Koncepcja roślinnej oprawy wydarzenia kulturalnego

Projekt roślinnej oprawy ogródka gastronomicznego (specyfikacja techniczna, dobór roślin, pielęgnacja)

Literatura:

Czasopisma:

Zieleń Miejska. Abrys Wydawnictwa Komunalne, Poznań

Zieleń to życie. Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o., Warszawa

Strony internetowe:

http://www.pracowniak.pl/o-pracowni-k/

http://kherman.net/2013/10/23/ogrody-tymczasowe/

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje ogród tymczasowy we współczesnej sztuce ogrodowej, tymczasowe ogrody pokazowe na festiwalach i wystawach ogrodniczych oraz parady i dywany kwiatowe.

Pokazuje wydarzenia kulturalne z oprawą roślinną i działania artystyczne wykorzystujące materiał roślinny

Opisuje sezonowe ogródki gastronomiczne, inne tymczasowe ogrody miejskie oraz "zielone" ściany

Umiejętności

Projektuje stoisko wystawiennicze/targowe na wystawę ogrodniczą oraz roślinną oprawę ogródka gastronomicznego

Opracowuje koncepcję roślinnej oprawy wydarzenia kulturalnego

Krytycznie ocenia wystawę ogrodniczą

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę poszerzania wiedzy z zakresu szeroko rozumianych ogrodów tymczasowych

Podejmuje wyzwanie poprawy estetyki otoczenia

Współpracuje w grupie

Metody i kryteria oceniania:

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

202 zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe)

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)