Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trawy w terenach zieleni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F7.TRA.SI.OOGXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trawy w terenach zieleni
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Uprawa, walory dekoracyjne i zastosowanie traw ozdobnych w terenach zieleni

Pełny opis:

Zróżnicowanie morfologiczne i biologia traw (Poaceae) oraz gatunków trawopodobnych z rodzin: turzycowatych (Cyperaceae) i sitowatych (Juncaceae)

Charakterystyka zbiorowisk roślinnych na świecie zdominowanych przez trawy

Uprawa, rozmnażanie, choroby i szkodniki traw rabatowych oraz gazonowych

Charakterystyka wybranych gatunków traw ozdobnych

Charakterystyka ozdobnych turzyc i sitów

Trawy ozdobne w polskich szkółkach (praktyczne zagadnienia związane z technologią uprawy i sprzedażą traw ozdobnych w szkółkach bylinowych, oraz nowymi gatunkami traw wprowadzanych na rynek ogrodniczy)

Prezentacje studentów dotyczące przykładowych zestawień traw w ogrodach stepowych, wydmowych, przy zbiornikach wodnych oraz bambusów w aranżacji wnętrz

Trawy ozdobne w kompozycji ogrodu – projekt „ogrodu traw”

Prace pielęgnacyjne na kolekcji traw Katedry Roślin Ozdobnych

Literatura:

Falkowski M. (red.). 1982. Trawy polskie. PWRiL, Warszawa.

Haber Z. 1989. Trawy rabatowe dla naszych parków i ogrodów. Oficyna Wydawnicza Atena, Poznań.

Majtkowska G., Majtkowski W. 2007.Trawy ozdobne. Wydawnictwo Działkowiec, Warszawa.

Urbański P. 2001. Trawy ozdobne, turzyce i sity. PWRiL, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje morfologię i biologię oraz środowisko występowania traw oraz gatunków „trawopodobnych”

Rozpoznaje choroby i szkodniki podstawowych gatunków traw rabatowych oraz gazonowych

Wyjaśnia zagadnienia związane z rozmnażaniem i uprawą traw w szkółkach bylinowych

Tłumaczy różnice w budowie, wymaganiach i zastosowaniu traw, turzyc i sitów

Umiejętności

Znajduje informacje dotyczące uprawy i zastosowania traw w terenach zieleni

Używa narzędzi internetowych do pozyskiwania informacji z zakresu technologii uprawy traw

Przygotowuje projekt rabaty z udziałem traw ozdobnych

Analizuje przykładowe zestawienia traw w ogrodach o różnym charakterze

Pielęgnuje założenia ogrodowe z udziałem traw ozdobnych

Kompetencje społeczne

Przewiduje potrzebę dalszego dokształcania się z zakresu roślinoznawstwa

Łączy ogromne zainteresowanie trawami ozdobnymi z możliwością założenia własnej produkcji ogrodniczej

Podejmuje wyzwanie wzbogacenia otaczającego krajobrazu o kompozycje roślinne z udziałem traw

Metody i kryteria oceniania:

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

721 demonstracja praktycznych umiejętności

202 zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe)

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

301 ocena prezentacji ustnej, umiejętnosci wypowiedzi ustnej, udzielania instruktażu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.