Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sadownicze rośliny tropikalne i subtropikalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F7.SAD.SI.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sadownicze rośliny tropikalne i subtropikalne
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z gatunkami owoców stref tropikalnych i subtropikalnych. Czas dojrzewania, warunki transportu, podaż

badanie rynku pod kątem asortymentu owoców tropikalnych przetworzonych i świeżych, zawartości substancji biologicznie czynnych

Pełny opis:

Warunki klimatyczne i glebowe terenów tropikalnych i subtropikalnych.

Rośliny cytrusowe wartość biologiczna oraz wymagania klimatyczne cz I.

Rośliny cytrusowe wartość biologiczna oraz wymagania klimatyczne cz. II.

Wybrane rośliny z rodziny różowatych uprawiane w strefie subtropikalnej.

Wybrane rośliny z rodziny flaszowcowatych, wartość biologiczna oraz wymagania klimatyczne.

Wybrane rośliny z rodziny mydleńcowatych i okrętnicowatych (liczi, rambutan, mangostan właściwy) wartości biologiczne.

Wybrane rośliny przyprawowe (kakaowiec, kawa, herbata, wanilia) wartość biologiczna oraz wymagania klimatyczne.

Wybrane rośliny uprawiane w południowych USA (mango, papaja, avocado). Wartość biologiczna oraz wymagania klimatyczne.

Rośliny, których owoce są orzechami wartość biologiczna oraz wymagania klimatyczne.

Owoce kaktusów wartość biologiczna oraz wymagania klimatyczne

Wybrane rośliny z rodziny męczennicowatych, hebankowatych, psiankowatych (tmarillo, hurma).

Mało znane gatunki owoców Australii wartość biologiczna oraz wymagania klimatyczne.

Mało znane gatunki owoców Ameryki Południowej wartość biologiczna oraz wymagania klimatyczne.

Mało znane gatunki owoców Azji wartość biologiczna oraz wymagania klimatyczne.

Mało znane gatunki owoców Afryki wartość biologiczna oraz wymagania klimatyczne.

Wykonanie raportu dotyczącego dostępności owoców tropikalnych w handlu ocena świadomości konsumentów w wyborze tych owoców

Literatura:

1. Nakasone H.Y., Paull R.E. Tropical Fruits.

2. Coronel E. R. Promising Fruits of the Philippines.

3. Pieniążek S. Owoce krain dalekich. PWRi L.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Umie uzasadnić różnorodność upraw w zależności od klimatu

Ma ogólną wiedzę o składnikach odżywczych i wartościach biologicznych owoców tropikalnych i subtropikalnych

Wykazuje znajomość podstawowych możliwości logistycznych i przechowalniczych owoców tropikalnych i subtropikalnych

Potrafi ocenić możliwość wykorzystania owoców tropikalnych w diecie współczesnego człowieka

Umiejętności

Posiada umiejętność rozpoznawania dostępnych na rynku owoców tropikalnych i subtropikalnych

Wykorzystuje zawarte w owocach składniki odżywcze do skomponowania zbilansowanej diety

Posiada umiejętność postępowania z owocami tropikalnymi i subtropikalnymi w obrocie rynkowym

Kompetencje społeczne

Ma świadomość znaczenia bioróżnorodności owoców w diecie człowieka

Wdraża zdobytą wiedzę w działalność zawodową

Metody i kryteria oceniania:

731 egzamin ustny

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)