Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Choroby przechowalnicze wybranych roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F7.CHP.SI.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Choroby przechowalnicze wybranych roślin
Jednostka: Katedra Ochrony Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kompleksowa wiedza dotycząca chorób występujących w trakcie przechowywania owoców, warzyw korzeniowych, bulw ziemniaka i na i na materiale rozmnożeniowym roślin ozdobnych. Sposoby identyfikacji, zapobiegania oraz metody ich zwalczania.

Pełny opis:

Choroby przechowywanych owoców ziarnkowych – profilaktyka , metody zwalczania

Choroby przechowywanych warzyw korzeniowych – profilaktyka, metody zwalczania

Choroby bulw ziemniaka występujące w trakcie przechowywania – profilaktyka, metody zwalczania 2 godz.

Choroby cebuli i kapustnych występujące w trakcie przechowywania – profilaktyka, metody zwalczania

Choroby przechowywanego materiału rozmnożeniowego roślin ozdobnych (cebule, bulwy, kłącza) – profilaktyka, metody zwalczania

Identyfikacja chorób występujących na przechowywanych owocach ziarnkowych

Identyfikacja chorób występujących na przechowywanych warzywach korzeniowych

Identyfikacja chorób występujących na bulwach ziemniaka w trakcie przechowywania

Identyfikacja chorób występujących na cebuli i kapuście w trakcie przechowywania

Identyfikacja chorób występujących na przechowywanym materiale rozmnożeniowym roślin ozdobnych

Literatura:

1. Borecki Z. 1990. Diagnostyka chorób roślin. Choroby drzew owocowych i roślin jagodowych. Wyd. SGGW AR Warszawa.

2. Chochriakow M., Dobrozrakowa T., Stiepanow K., Letowa M. 1973. Klucz do oznaczania chorób roślin. PWRiL, Warszawa.

3. Fiedorow Z., Weber Z. 1994. Diagnostyka chorób roślin. Choroby buraka i ziemniaka. Wyd. AR Poznań.

4. Filipowicz A., Łacic B., Machowicz-Stefaniak Z. 1993. Diagnostyka chorób roślin warzywnych. Wyd. AR Lublin.

5. Grabowski M. 1999. Choroby drzew owocowych. Plantpress, Kraków.

6. Kochman J., Węgorek W. 1997. Ochrona roślin. Plantpress, Kraków.

7. Łabanowski G., Orlikowski L., Saniewska A., Skrzypczak Cz., Soika G. 2006. Ochrona ozdobnych roślin cebulowych i bulwiastych. Plantpress, Kraków.

8. Robak J., Wiech K. 1998. Choroby i szkodniki warzyw. Plantpress, Kraków.

9. Program Ochrony Roślin Sadowniczych. 2012. OWK, Hortpress, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Nazywa choroby przechowywanych warzyw korzeniowych i ziemniaka; Opisuje choroby cebuli i kapustnych w trakcie przechowywania; Prezentuje choroby przechowywanego materiału rozmnożeniowego roślin ozdobnych; Rozpoznaje choroby przechowywanych owoców ziarnkowych; Rozróżnia choroby występujące na przechowywanych warzywach korzeniowych i ziemniakach; Porównuje choroby przechowalnicze występujące na cebuli i kapuście; Analizuje choroby przechowywanego materiału rozmnożeniowego roślin ozdobnych; Demonstruje choroby występujące w trakcie przechowywania płodów ogrodniczych.

Metody i kryteria oceniania:

731,2 egzamin ustny bez dostępu do podręczników

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)