Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia odporności roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F6.FOR.SI.OOGXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia odporności roślin
Jednostka: Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Tematyka obejmuje charakterystykę związków wtórnych uczestniczących w reakcjach odpornościowych, reakcje roślin na stresy środowiskowe wywołane czynnikami abiotycznymi (stres wodny, termiczny, radiacyjny, solny, oksydacyjny), reakcje roślin na działanie patogenów i szkodników, wzajemne oddziaływanie roślin i owadów, zjawiska allelopatii).

Pełny opis:

Treści kształcenia

Charakterystyka związków wtórnych uczestniczących w reakcjach odpornościowych (polifenole, izprenoidy, alkaloidy)

Pojęcie stresu, unikanie i tolerancja na stres, ogólne reakcje roślin na stresy, stres wodny

Mechanizmy odporności i tolerancji na stres termiczny, radiacyjny, zasolenia, oksydacyjny oraz zanieczyszczenia środowiska

Ogólna charakterystyka odporności roślin na czynniki biotyczne. Odporność bierna i odporność indukowana.

Indukowane mechanizmy obronne. Reakcja nadwrażliwości. Charakterystyka fitoaleksyn i białek PR. Bariery strukturalne.

Wzajemne oddziaływanie patogen-roślina. Elicytory, supresory, cząsteczki sygnałowe. Enzymy i toksyny wydzielane przez patogen

Wzajemne oddziaływanie roślin wyższych, podstawy allelopatii

Mechanizmy odporności roślin na szkodniki. Odporność bierna i czynna.

Interakcje pomiędzy rośliną a szkodnikiem, oddziaływanie hormonalne w relacji roślina-owad.

Oznaczanie przepuszczalności błon lipidowo-białkowych w wyniku stresu temperatur ujemnych. Przygotowanie doświadczenia dotyczącego stresu mechanicznego uszkodzenia korzeni marchwi.

Oznaczanie związków fenolowych i zawartości izokumaryny (fitoaleksyny) w mechanicznie uszkodzonych korzeniach marchwi.

Pomiar zawartości praliny w tkance roślinnej poddanej stresowi zasolenia

Literatura:

Kozłowska M., Konieczny G.Biologia odporności na patogenny i szkodniki. AR Poznań 2003

J.B. Harborme. Ekologia biochemiczna. PWN 1997

Wojciech-Wojtkowiak D., Politycka B., Weyman-Kaczmarkowa W. Allelopatia. AR Poznań 1998.

Płażek A. Patofizjologia roślin. UR Kraków 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje i rozpoznaje związki wtórne odpowiedzialne za reakcje odpornościowe w roślinie

Wyjaśnia powiązania fizjologiczne pomiędzy patogenem a rośliną na poziomie molekularnym

Ma pogłębioną wiedzę na temat reakcji obronnych rośliny na poziomie molekularnym

Interpretuje zagadnienia dotyczące reakcji rośliny na abiotyczne stresy środowiskowe

Umiejętności

Wykonuje eksperymenty laboratoryjne z zastosowaniem nowoczesnych metod

Opisuje i interpretuje rezultaty eksperymentu

Posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się w formie werbalnej i pisemnej

Wykazuje umiejętności wyszukiwania danych literaturowych korzystając z internetowych baz danych

Kompetencje społeczne

Przestrzega bezpieczeństwa zasad pracy laboratoryjnej

Potrafi pracować w zespole

Ma świadomość oddziaływania czynników abiotycznych i biotycznych na środowisko

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się (studia II stopnia, podyplomowe).

Metody i kryteria oceniania:

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

301 ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej, udzielania instruktażu

302 ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Tokarz
Prowadzący grup: Wojciech Makowski, Krzysztof Tokarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.