Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Winogrodnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F5.WIN.SI.OOTXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Winogrodnictwo
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Winogrodnictwo

uzupełniajacy - fakultatywny

wymagania wstepne: brak

Katedra Ogrodnictwa

Pełny opis:

Wykłady:

Historia uprawy, ośrodki pochodzenia gatunków z rodzaju Vitis sp., produkcja winogron/win i ich derywatów

Rozmnażanie winorośli. Główne podkładki i szczepy, metody rozmnażania.

Wymagania siedliskowe gatunku. Pojęcie terroir.

Odżywianie mineralne krzewów

Wzrost i rozwój winorośli.

Substancje biologicznie czynne występujące w różnych częściach morfotycznych winorośli (liście, pędy, korzenie, grona, nasiona), winie i derywatach. Ich budowa, funkcje w roślinie, możliwości wykorzystania terapeutycznego

Ćwiczenia:

Warsztaty w szkółce – rozmnażanie winorośli: szczepienie, sadzonkowanie. Opis i ocena jakości materiału szkółkarskiego

Warsztaty w winnicy – wybór stanowiska, planowanie i zakładanie winnicy. Metody ograniczania strat mrozowych i przymrozkowych. Sadzenie winnicy, systemy prowadzenia i podpory. Cięcie i formowanie pnączy. Choroby i szkodniki. Rozpoznawanie szczepów. Winobranie- wyznaczanie terminu zbioru, technika. Postepowanie przed i pozbiorcze

Warsztaty w winiarni – wyposażenie winiarni, technologia wyrobu wina. Metody oceny jego jakości.

Literatura:

Podstawowa:

Myśliwiec R. 2006. Winorośl i wino, PWRiL, Warszawa.

Winkler A.J. et al. . 1974. General viticulture, University of California Press, Berkeley

Uzupełniająca:

Creasy G.L. and Creasy L.L. 2009. Grapes, CABI Publishing, Wallingford, UK

Delrot S. et al. 2010. Methodologies and Results in Grapevine Research, Springer Science+Media B.V, Dordrecht, NL.

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

Zna znaczenie winogrodnictwa (oraz wielkość produkcji winogron i ich przetworów) w Polsce i na świecie jako ważnego działu produkcji roślinnej

Opisuje pochodzenie i historię uprawy winnej latorośli

Posiada wiedzę dotyczącą ekofizjologii winorośli - wpływ warunków klimatycznych i glebowych na wzrost, rozwój i plonowanie krzewów

Zna nowoczesne systemy rozmnażania i uprawy pnączy

Wyjaśnia wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na jakość i wartość biologiczną winogron, wina i derywatów

Tłumaczy podstawowe procesy związane ze wzrostem i rozwojem winorośli

Klasyfikuje kryteria oceny dojrzałości zbiorczej winogron, rozróżnia metody ich zbioru.

Rozpoznaje sposoby postępowania pozbiorczego z różnymi częściami morfotycznymi winorośli, przygotowanie ich do dalszego przerobu/ przechowywania

Potrafi opisać niezbędne wyposażenie winnicy/winiarni.

Opisuje biologię, fenologię, wartość biologiczną i cechy odmianowe ważnych gospodarczo szczepów winorośli uprawianych w Polsce i na świecie

Zna substancje aktywne/lecznicze, które możemy pozyskiwać z winorośli oraz ich funkcje.

Umiejętności - potrafi:

Stosuje właściwe techniki do rozmnożenia krzewów winorośli.

"Potrafi zaplanować i poprowadzić winnicę

Potrafi zaplanować i poprowadzić winnicę

Potrafi zaplanować i poprowadzić winnicę

Potrafi zaplanować i poprowadzić winnicę"

Modyfikuje technikę uprawy krzewów dla uzyskania plonu o wysokiej jakości.

Potrafi rozpoznać podstawowe gatunki/szczepy winorośli/win.

Rozróżnia czynniki ryzyka wpływające na winnicę, zapobiega im. Dopasowuje właściwe szczepy do wybranego siedliska

Potrafi właściwie przeprowadzić proces winifikacji, przeprowadzić ocenę organoleptyczną wina.

Dokonuje właściwego wyboru odmian winorośli do uprawy polowej i przetwórstwa zgodnie z aktualnymi wymaganiami rynku

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

Rozumie potrzebę ciągłego śledzenia nowych rozwiązań technologicznych w zakresie uprawy oraz podnoszenia swych kwalifikacji zawodowych w tym zakresie

Cechuje się odpowiedzialnością za produkcję winogron i derywatów spełniających normy bezpiecznej żywności

Docenia walory odżywcze winogron i ich przetworów i ich znaczenie dla zdrowia człowieka

Posiada umiejętność udzielania fachowych porad w zakresie uprawy winorośli

Potrafi współdziałać i pracować w małej grupie

Metody i kryteria oceniania:

test jednokrotnego wyboru

wraz z udziałem w ocenie końcowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gąstoł
Prowadzący grup: Maciej Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gąstoł
Prowadzący grup: Maciej Gąstoł, Magdalena Zemczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)