Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Winogrodnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F5.WIN.SI.OOTXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Winogrodnictwo
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Kurs przeznaczony jest dla studentów zainteresowanych uprawą winorośli, produkcją wina oraz wykorzystaniem winnej latorośli, winogron oraz ich derywatów jako źródła substancji aktywnych stosowanych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Program kursu zapewni podstawową wiedzę naukową, znajomość technologii uprawy oraz praktyczne umiejętności w projektowaniu, zakładaniu, prowadzeniu winnicy oraz produkcji winogron o wysokiej zawartości związków biologicznie czynnych.

Poruszane zagadnienia obejmować będą pochodzenie, historię i kierunki uprawy, znaczenie gospodarcze winorośli. Wymagania siedliskowe gatunków z rodzaju Vitis, rozmnażanie, zabiegi pielęgnacyjne, zbiór winogron oraz ich przerób-winifikacja. Opis ważniejszych szczepów winogron i win. Charakterystyka ważniejszych substancji biologicznie czynnych zawartych w różnych częściach morfotycznych winnej latorośli oraz jej derywatach.

Pełny opis:

Historia uprawy, ośrodki pochodzenia gatunków z rodzaju Vitis sp., produkcja winogron/win i ich derywatów

Rozmnażanie winorośli. Główne podkładki i szczepy, metody rozmnażania.

Wymagania siedliskowe gatunku. Pojęcie terroir.

Odżywianie mineralne krzewów

Wzrost i rozwój winorośli.

Substancje biologicznie czynne występujące w różnych częściach morfotycznych winorośli (liście, pędy, korzenie, grona, nasiona), winie i derywatach. Ich budowa, funkcje w roślinie, możliwości wykorzystania terapeutycznego w medycynie, kosmetyce oraz przemyśle spożywczym (np. ekstrakty polifenolowe)

Warsztaty w szkółce – rozmnażanie winorośli: szczepienie, sadzonkowanie. Opis i ocena jakości materiału szkółkarskiego

Warsztaty w winnicy – wybór stanowiska, planowanie i zakładanie winnicy. Metody ograniczania strat mrozowych i przymrozkowych. Sadzenie winnicy, systemy prowadzenia i podpory. Cięcie i formowanie pnączy. Choroby i szkodniki. Rozpoznawanie szczepów. Winobranie- wyznaczanie terminu zbioru, technika. Postepowanie przed i pozbiorcze

Warsztaty w winiarni – wyposażenie winiarni, technologia wyrobu wina. Metody oceny jego jakości.

Literatura:

Literatura podstawowa

Myśliwiec R. 2006. Winorośl i wino, PWRiL, Warszawa.

Winkler A.J. et al. . 1974. General viticulture, University of California Press, Berkeley, CA, USA.

Literatura uzupełniająca

Creasy G.L. and Creasy L.L. 2009. Grapes, CABI Publishing, Wallingford, UK.

Delrot S. et al. 2010. Methodologies and Results in Grapevine Research, Springer Science+Media B.V, Dordrecht, NL.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna znaczenie winogrodnictwa (oraz wielkość produkcji winogron i ich przetworów) w Polsce i na świecie jako ważnego działu produkcji roślinnej

Opisuje pochodzenie i historię uprawy winnej latorośli

Posiada wiedzę dotyczącą ekofizjologii winorośli - wpływ warunków klimatycznych i glebowych na wzrost, rozwój i plonowanie krzewów

Zna nowoczesne systemy rozmnażania i uprawy pnączy

Wyjaśnia wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na jakość i wartość biologiczną winogron, wina i derywatów

Tłumaczy podstawowe procesy związane ze wzrostem i rozwojem winorośli

Klasyfikuje kryteria oceny dojrzałości zbiorczej winogron, rozróżnia metody ich zbioru.

Rozpoznaje sposoby postępowania pozbiorczego z różnymi częściami morfotycznymi winorośli, przygotowanie ich do dalszego przerobu/ przechowywania

Potrafi opisać niezbędne wyposażenie winnicy/winiarni.

Opisuje biologię, fenologię, wartość biologiczną i cechy odmianowe ważnych gospodarczo szczepów winorośli uprawianych w Polsce i na świecie

Zna substancje aktywne/lecznicze, które możemy pozyskiwać z winorośli oraz ich funkcje.

Umiejętności

Stosuje właściwe techniki do rozmnożenia krzewów winorośli.

Potrafi zaplanować i poprowadzić winnicę

Modyfikuje technikę uprawy krzewów dla uzyskania plonu o wysokiej jakości.

Potrafi rozpoznać podstawowe gatunki/szczepy winorośli/win.

Rozróżnia czynniki ryzyka wpływające na winnicę, zapobiega im. Dopasowuje właściwe szczepy do wybranego siedliska

Potrafi właściwie przeprowadzić proces winifikacji, przeprowadzić ocenę organoleptyczną wina.

Dokonuje właściwego wyboru odmian winorośli do uprawy polowej i przetwórstwa zgodnie z aktualnymi wymaganiami rynku

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę ciągłego śledzenia nowych rozwiązań technologicznych w zakresie uprawy oraz podnoszenia swych kwalifikacji zawodowych w tym zakresie

Cechuje się odpowiedzialnością za produkcję winogron i derywatów spełniających normy bezpiecznej żywności

Docenia walory odżywcze winogron i ich przetworów i ich znaczenie dla zdrowia człowieka

Posiada umiejętność udzielania fachowych porad w zakresie uprawy winorośli

Potrafi współdziałać i pracować w małej grupie

Metody i kryteria oceniania:

707

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)