Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ocena jakości żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F4.OJZ.SI.OBTSZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ocena jakości żywności
Jednostka: Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot uzupełniający - fakultatywny, 4 semestr studiów

Wymagania wstępne: wiedza z chemii i bilogii na poziomie szkoły średniej.

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom informacji na temat, podstawowych metod wykorzystywanych w oznaczaniu składników żywności i wyliczaniu wartości energetycznej produktów spożywczych.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

Wykłady - 15 godz.

1. Wprowadzenie do przedmiotu, cel i zakres przedmiotu, jakość żywności

2. Składników żywności wpływających na wartość odżywczą produktów spożywczych

3. Białko i tłuszcz w produktach spożywczych i metody ich oznaczania

4. Cukry proste i polisacharydy w produktach spożywczych i metody ich oznaczania

5. Metody oznaczania i wyliczania wartości odżywczej produktów spożywczych

Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godz.

1. Oznaczanie zawartości wody, aktywności wodnej i popiołu w produktach spożywczych

2. Oznaczanie zawartości białka i tłuszczu w produktach spożywczych

3. Oznaczanie zawartości cukrów prostych i polisacharydów w produktach spożywczych

4. Wyliczanie wartości odżywczej produktów spożywczych

Literatura:

Podstawowa:

Bączkowicz M., Fortuna T., Juszczak L., Sobolewska-Zielinska J. Podstawy analizy i oceny jakości żywności. Skrypt do ćwiczeń UR w Krakowie 2012

Kryłowska-Kułas M. Badanie jakości produktów spożywczych. PWE Warszawa 1993

Uzupełniająca:

Klepacka M. i wsp. Analiza żywności. Skrypt SGGW, Warszawa 1993

Efekty uczenia się:

Wiedza - student zna i rozumie:

- metody analityczne wykorzystywane do oznaczania składników żywności

- metody wykorzystywane do określania wartości odżywczej produktów spożywczych

Umiejętności - student potrafi:

- wykonać podstawowe analizy i oznaczania składników żywności i wyliczyć wartość energetyczną produktów spożywczych

Kompetencje społeczne - student jest gotów do:

- pracy i współpracy w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie planowane i realizowane zadania

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Test pisemny (50% udziału w ocenie końcowej)

Ćwiczenia: Sporządzenie w formie pisemnej sprawozdania (50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Pietrzyk
Prowadzący grup: Sławomir Pietrzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Pietrzyk
Prowadzący grup: Paulina Pająk, Sławomir Pietrzyk, Angelika Wojtyś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Pietrzyk
Prowadzący grup: Sławomir Pietrzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Pietrzyk
Prowadzący grup: Sławomir Pietrzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)