Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rośliny w kosmetyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F3.RWK.SM.OOGXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rośliny w kosmetyce
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania roślin w kosmetologii. Studenci zapoznają się z klasyfikacją kosmetyków, substancjami naturalnymi stosowanymi w kosmetyce i gatunkami roślin wykorzystywanych do produkcji kosmetyków.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Kosmetyka i kosmetologia w ujęciu historycznym i współcześnie.

Budowa anatomiczna, fizjologiczna i funkcje skóry, włosów i paznokci a mechanizmy działania kosmetyków, kosmeceutyków i leków.

Klasyfikacje kosmetyków ze względu na funkcje (czyszczące, pielęgnujące i ochronne, zapachowe i inne) i przeznaczenie (pielęgnacja poszczególnych części ciała u różnych grup ludzi).

Substancje naturalne stosowane w kosmetyce (tłuszcze, olejki eteryczne, balsamy i żywice, cukry, pektyny, śluzy, białka, enzymy, hormony, witaminy, składniki mineralne, barwniki roślinne, garbniki, saponiny i inne)

Rodzaje kosmetyków naturalnych (kremy, mydła, preparaty kąpielowe, preparaty do masażu, maseczki, preparaty do pielęgnacji włosów)

Rośliny wykorzystywane w produkcji kosmetyków – zapoznanie z gatunkami, substancjami czynnymi i zastosowaniem. Opracowanie instruktażu wyboru gatunku, metod przygotowania i zastosowania preparatu.

Literatura:

Lamer-Zarawska E., Chwała C., Gwardys A., 2012. Rośliny w kosmetyce i kosmetologii przeciwstarzeniowej. WL PZWL, Warszawa

Michalik A. 2009. Anatomia I fizjologia człowieka. Wyd Lek. PZWL, Warszawa

Molski M., 2012. Chemia piękna. WN PWN, Warszawa

Peters B. 2007. Kosmetyka. Wyd. Rea

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje skład kosmetyków, ze szczególnym uwzględnieniem surowców roślinnych używanych do ich produkcji

Opisuje wpływ kosmetyków na skórę i mechanizmy ich działania

Wymienia gatunki roślin ogrodniczych wykorzystywanych w kosmetyce i kosmetologii i pozyskiwane z nich substancje czynne

Umiejętności

Modyfikuje metody przygotowania surowców roślinnych do wykorzystania kosmetycznego

Opracowuje agrotechnikę uprawy ważniejszych gatunków z założeniem wykorzystania produktu w kosmetyce

Kompetencje społeczne

Potrafi określić priorytety służące właściwemu doborowi i przygotowaniu surowców roślinnych do wykorzystania w kosmetyce.

Metody i kryteria oceniania:

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

301 ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej, udzielania instruktażu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sękara
Prowadzący grup: Aneta Grabowska, Elżbieta Jędrszczyk, Agnieszka Sękara, Maciej Szczałba, Piotr Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)