Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grafika rastrowa w projektowaniu ogrodów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F3.GRA.SM.OOSXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika rastrowa w projektowaniu ogrodów
Jednostka: Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów z zagadnieniami wspomagania procesu wizualizacji projektów ogrodów przy użyciu programów do grafiki

rastrowej. Na zajęciach studenci będą kreatywnie wykorzystać poznawane narzędzia programu do grafiki rastrowej poprzez opracowanie indywidualnych projektów: kolorystyki rzutu z góry ogrodu w poszczególnych porach roku oraz widoków perspektywicznych stanu projektowanego wnętrza ogrodowego w wybranych porach roku i dnia.

Pełny opis:

Wprowadzenie do zajęć wyjaśnienie zasad zaliczenia przedmiotu. Organizacja i układ ekranu, narzędzia. Palety, okna dokowane, obszary robocze. Pasek właściwości. Tworzenie nowego dokumentu: otwieranie i formatowania nowego dokumentu, otwieranie gotowej grafiki.

Powiększanie przestrzeni roboczej. Kolory: tryby kolorów, RGB a CMYK. Wykorzystanie narzędzi precyzyjnych: linijka, prowadnice, siatka.

Nawigacja, paleta Navigator, narzędzia ZOOM. Paleta Historii (ustawianie migawki i poziomów cofania).

Metody zaznaczania, selekcji obiektów: zaznaczenia owalne lub prostokątne, magiczna różdżka, lasso, zaznaczanie przez zakres koloru, przekształcanie i edycja zaznaczeń, anulowanie zaznaczeń, wygładzanie i poprawianie krawędzi zaznaczonych obiektów.

Warstwy: tworzenie nowej warstwy, ukrywanie, usuwanie, blokowanie , zarządzanie warstwami, mieszanie warstw, przenoszenie obiektów między warstwami.

Edycja: skalowanie, deformacja, ukosowanie, perspektywa, obrót, odbicie lustrzane. Paleta pędzli. Narzędzia do retuszu: łatka, rozjaśnianie, ściemnianie, smużenie, gąbka, ścieranie, pędzel korygujący, punktowy pędzel korygujący. Stempel i jego wykorzystanie. Kadrowanie. Wypełnienia i gradienty.

Tworzenie tekstu i jego formatowanie. Style warstw, różne efekty graficzne. Zastosowanie Filtrów.

Wykonanie projektów końcowych: kolorystyka rzutu z góry ogrodu w poszczególnych porach roku oraz widoki perspektywiczne stanu projektowanego wnętrza ogrodowego w porach roku i dnia. Kreatywne wykorzystanie poznanych narzędzi programu do grafiki rastrowej.

Literatura:

1. Zimek R., Oberlan Ł., 2004. ABC Grafiki komputerowej. Wydawnictwo Helion.

2. Gajda W., 2006. GIMP. Praktyczne projekty. Wydawnictwo Helion.

3. Phyllis D.,2000. Po prostu Gimp. Wydawnictwo Helion.

4. Gumster J., Shimonski R., 2013. Gimp Biblia. Wydawnictwo Helion.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu grafiki rastrowej np.: bitmapa, piksel, rozdzielczość ekranu, gęstość wydruku przestrzenie barw (sRGB, AdobeRGB), tryby kolorów CMYK, RGB

Zna podstawowe narzędzia do zaznaczania i modyfikacji obiektów.

UMIEJĘTNOŚCI

Używa narzędzi służących do zaznaczenia, modyfikowania, przekształcanie obiektów np.: zmiana trybu wyświetlania, palety narzędzi, używanie filtrów, mieszania warstw.

Potrafi wykorzystać program w celu graficznego przedstawienia przyjętej idei projektowej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i społecznych, w tym planowania i działania w sposób przedsiębiorczy oraz umie pracować w zespole przyjmując w nim różne role

Ma świadomość hierarchii zadań, odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

201 sprawdzian umiejętności: wykonanie zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowanie decyzji

721 demonstracja praktycznych umiejętności

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Nawrotek
Prowadzący grup: Magdalena Nawrotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)