Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fotografia przyrodnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F3.FOT.SM.OOSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fotografia przyrodnicza
Jednostka: Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą oraz techniką sporządzania zdjęć o tematyce przyrodniczej. W ramach przedmiotu zostaną omówione następujące zagadnienia: historia fotografii, budowa i obsługa aparatu fotograficznego, techniki wykorzystywane we współczesnej fotografii.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach muszą posiadać aparat fotograficzny.

Pełny opis:

Historia fotografii. Aparaty fotograficzne i ich budowa. Rodzaje i cechy obiektywów fotograficznych.

Przestrzenie barwne. Formaty zapisu zdjęć cyfrowych, archiwizacja zdjęć.

Podstawy kompozycji w fotografii przyrodniczej: linia, dokumentacja kształtu, formy, faktury i wzoru, horyzont. Rola barwy i tonacji elementów.

Punkt widzenia i perspektywa. Kadr w fotografii, jego kształt i wypełnienie. Panorama.

Planowanie i dokumentacja sesji fotograficznej o tematyce przyrodniczej. Przewidywanie oświetlenia.

Zdjęcia nocne. Zdjęcia z wykorzystaniem statywu i stabilizacji.

Kodeks etyczny fotografa przyrody. Przepisy prawne w fotografii.

Dokumentacyjne i artystyczne aspekty fotografii przyrody.

Ocena zdjęć o tematyce przyrodniczej wg ogólnych zasad fotografii.

Tryby pracy aparatu cyfrowego. Metody pomiaru światła. Ekspozycja - przysłona i migawka. Głębia ostrości, ISO., balans bieli.

Szczegół w różnym oświetleniu.

Zajęcia terenowe. Fotografie tematyczne: obiekt w ruchu, obiekt w krajobrazie, krajobraz w dzień i w nocy.

Ocena zdjęć o tematyce przyrodniczej wg ogólnych zasad fotografii.

Literatura:

1. Weston Ch. 2011. Fotografia przyrodnicza. Techniki pracy najsłynniejszych fotografów natury. Wydawnictwo Helion

2. Janowski H., Gawełda R., 2015. Fotografia przyrodnicza dla wytrwałych. Jak skutecznie fotografować zwierzęta. Wydawnictwo Helion

3. Praca zbiorowa - The Mountain Trail Photo Team. 2010. Fotografia przyrodnicza i krajobrazowa. Wydawnictwo Galaktyka

4. Hunter F., Biver S, Fuqua P., 2009, Światło w fotografii. Magia i nauka, Wyd. Galaktyka

5. Peterson B., 2008, Kreatywna fotografia bez tajemnic, Wyd. Galaktyka

6. Dederko W., 2006, Światło i cień w fotografii, Polskie Wydawnictwo Fotograficzne

7. Busselle M., 2002, Fotografia barwna, Wyd. Artystyczne i Filmowe

8. Dębek P., Krupa D., Prawo a fotografia, Digital Foto Video, lipiec 2010 (34)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Posiada wiedzę na temat fotografii i technik stosowanych w fotografii

Zna i rozumie rolę podstawowych elementów kompozycyjnych w tworzeniu fotografii przyrodniczej

Zna prawa i obowiązki fotografa w świetle obowiązujących przepisów prawnych

Umiejętności:

Posiada umiejętność obsługi sprzętu fotograficznego

Dostrzega znaczenie i dokumentuje podstawowe elementy kompozycyjne, t.j.: linię, kształt, formę, fakturę, wzór i kolor

Wykonuje dokumentację fotograficzną zgodnie z podstawowymi regułami fotografii

Kompetencje społeczne:

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i społecznych, w tym planowania i działania w sposób przedsiębiorczy oraz umie pracować w zespole przyjmując w nim różne role.

Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej

Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie sztuki ogrodowej

Metody i kryteria oceniania:

201 sprawdzian umiejętności: wykonanie zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowanie decyzji

721 demonstracja praktycznych umiejętności

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 7 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Nawrotek, Ewa Szymańska
Prowadzący grup: Krzysztof Nowak, Ewa Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 7 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Nawrotek, Ewa Szymańska
Prowadzący grup: Krzysztof Nowak, Ewa Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.