Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Surowce owocowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F2.SUO.SM.OOGXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Surowce owocowe
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy: Agroekologia i ochrona roślin, 2 sem. stacj. mag. fakultatywne
Bioinżynieria, 2 sem. stacj. mag. fakultatywne
Ogr, Rośliny lecznicze i prozdrowotne, 2 sem, stacj. mag. fakultatywne
Ogr, Sadownictwo, 2 sem, stacj. mag. fakultatywne
Rośliny ozdobne, 2 sem. stacj. mag. fakultatywne
Rośliny warzywne, 2 sem. stacj. mag. fakultatywne
Sztuka ogrodowa, 2 sem. stacj. mag. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedstawienie wiedzy dotyczącej badania jakości owoców jako surowca oraz umiejętności stosowania odpowiednich metod oceny.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Wyróżniki jakości stosowane do oceny surowca.

Wpływ czynników środowiskowych i agrotechnicznych na jakość surowca.

Wymagane cechy owoców ziarnkowych, pestkowych, jagodowych i in. jako surowca. Zasady doboru surowca. Koncepcja Optifruit.

Systemy zarządzania jakością surowca.

Autentyczność oraz bezpieczeństwo surowca.

Kodeks dobrej praktyki (GAP)w produkcji sadowniczej.

Esej na ustalony z prowadzącym temat

Wstępna ocena owoców dla określenia przydatności surowca. Zapoznanie studentów z techniką pobierania prób w sadzie.

Praktyczne zastosowanie zasad pobierania prób surowca i przygotowania do analiz. Sporządzanie reprezentatywnych prób średnich. Wpływ obróbki wstępnej oraz warunków krótkotrwałego przechowywania na zmiany w surowcu.

Rozmieszczenie suchej masy w surowcu owocowym. Ocena wpływu gatunku, odmiany, uszkodzeń oraz wielkości owocu.

Rozmieszczenie kwasów organicznych i ekstraktu w surowcu. Ocena wpływu gatunku, odmiany, uszkodzeń oraz wielkości owocu.

Rozmieszczenie witaminy C w surowcu owocowym. Ocena wpływu gatunku, odmiany, uszkodzeń oraz wielkości owocu.

Rozmieszczenie pektyn i antyoksydantów w owocach. Ocena wpływu gatunku, odmiany, uszkodzeń oraz wielkości owocu.

Rozmieszczenie barwników w owocach. Ocena wpływu gatunku, odmiany, uszkodzeń oraz wielkości owocu.

Opracowanie strategii produkcji surowca dla wybranego gatunku owoców.

Literatura:

Krełowska-Kułas M., 1993. Badanie jakości produktów spożywczych. PWE ,Warszawa

Kijowski j., Sikora T., (red.) 2003. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. Wyd. Nauk. Techn. W-wa

Juice ‘99’. Międzynarodowe Sympozjum „Soki i Napoje Owocowo-Warzywne – Dziś i w XXI wieku”. ISiK Skierniewice

Miesięczniki – Przemysł Owocowo-Warzywny i Fermentacyjny. Warszawa ; Flussiges-Obst.

Efekty uczenia się:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Pokazuje wiedzę w zakresie oceny surowca i czynników wpływających na jakość surowca

Rozpoznaje standardowe oraz innowacyjne systemy zarządzania jakością

Definiuje wymagane cechy owoców jako surowca.

Umiejętności

Używa właściwych metod i technik do oceny surowca

Kategoryzuje surowiec w zależności od czynników warunkujących jego jakość

Interpretuje poprawnie przeprowadzane analizy

Przygotowuje opracowania pisemne oraz ustne z wykorzystaniem informacji z różnych źródeł

Kompetencje społeczne

Uzasadnia znaczenie doboru surowca i wzajemne zależności między jakością a warunkami wytwarzania a także odpowiedzialnymi podmiotami

Jest świadom ryzyka i zagrożeń związanych z pozyskiwaniem surowca wysokiej jakości

Metody i kryteria oceniania:

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

403 zaliczenie/ocena pracy pisemnej, recenzji, eseju

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dziedzic
Prowadzący grup: Ewa Dziedzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.